Nieuws

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief .

Aanvraag coronafonds 2021

Heeft jouw organisatie of sportclub verlies gemaakt over 2021? En komt dit door de coronamaatregelen? Kijk dan of jullie voor het jaar 2021 nog een subsidie kunnen krijgen uit het coronafonds.

Lees meer >

Plannen Friese IJsselmeerkust komen tot leven

Herstel van kust en strand bij Hindeloopen, meer mogelijkheden voor watersporters in Workum, uitbreiding van natuur bij De Mokkebank. Een greep uit de plannen voor het Friese IJsselmeerkustgebied. En er komen nog veel meer plannen en ideeën tot leven. Want we kijken vooruit naar het Friese...

Lees meer >

Raad bespreekt coalitieakkoord

De gemeenteraad bespreekt dinsdag 31 mei het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP. In het coalitieakkoord staan de belangrijkste onderwerpen waar de gemeente de komende vier jaar mee aan de slag gaat. In de vergadering is ook de benoeming en beëdiging van de wethouders.

Lees meer >

Doe mee met Ynwenners oan it Wurd

Tijdens Ynwenners oan it Wurd kun je met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda van de commissies en gemeenteraad staan. De eerstvolgende keer is op woensdag 29 juni 2022.

Lees meer >

Uitnodiging afscheidsreceptie

Gea Wielinga, Mark de Man, Erik Faber en Mirjam Bakker nemen afscheid als wethouders. Graag nodigen wij je uit om deze bestuursperiode samen met hen af te sluiten. Je bent 9 juni 2022 tussen 15.30 uur en 18.30 uur van harte welkom in Theater Sneek.

Lees meer >

Coalitie Súdwest-Fryslân 1 juni van start

De nieuwe coalitie in Súdwest-Fryslân presenteert dinsdagavond 31 mei haar coalitieprogramma. De titel van het programma is ‘Grutsk en tichtby’. De presentatie vindt, evenals de installatie van het nieuwe college, plaats op dinsdagavond 31 mei tijdens een extra raadsvergadering in de raadszaal...

Lees meer >

Onderwijs voor Oekraïense kinderen gestart

Vijfenzeventig kinderen uit Oekraïne in de basisschoolleeftijd krijgen sinds begin deze maand les op één van de locaties van Master Amiko. Ongeveer zestig Oekraïense leerlingen volgen voortgezet onderwijs op de Internationale Schakelklas (ISK) Sneek, een afdeling van RSG Magister Alvinus.

Lees meer >

Wet open overheid actief

Vanaf 1 mei 2022  moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. De wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. 

Lees meer >