Verhuizing doorgeven

Ga je verhuizen binnen of naar onze gemeente? Geef het aan ons door. Dit kan 28 dagen van te voren en uiterlijk 5 dagen na je verhuizing. Wij schrijven je in op je nieuwe adres en schrijven je uit van je oude adres.

Verhuis je naar een andere gemeente? Geef dan je verhuizing door bij je nieuwe gemeente. Zodra je daar bent ingeschreven, word je automatisch uitgeschreven van je oude adres.

Geef je verhuizing door

Ik fiel my thús yn 'e gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over verhuizen

Je kunt je verhuizing 28 dagen van te voren en uiterlijk 5 dagen na je verhuizing doorgeven.

Geef je verhuizing door

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf een verhuizing doorgeven.

Je kunt je verhuizing ook schriftelijk doorgeven of persoonlijk op het gemeentehuis. Wil je langskomen? Maak dan eerst een afspraak en neem je geldige identiteitsbewijs mee.

Soms mag je een verhuizing doorgeven voor iemand anders. Dit is het geval bij:

 • echtgenoten en geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen;
 • een ouder, voogd of verzorger van kinderen jonger dan 16 jaar;
 • meerderjarige kinderen voor ouders die op hetzelfde adres wonen;
 • ouders van kinderen boven de 16 jaar die op hetzelfde adres wonen;
 • een curator voor een persoon die onder curatele staat.

Als je een verhuizing doorgeeft, geven wij dat door aan de volgende instanties:

 • Belastingdienst;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Rijksdienst voor het wegverkeer;
 • Pensioenfondsen;
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Centraal Administratiekantoor (CAK);
 • Zorgverzekeraars.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Ga je verhuizen en zijn er nog geen containers bij je nieuwe huis? Wacht tot je een bevestigingsbrief hebt gekregen waarin staat dat je bent ingeschreven op je nieuwe adres. Neem dan contact met ons op via 14 0515. Wij zorgen ervoor dat er containers bij je nieuwe huis komen.

Als je geen woonadres in Nederland hebt, kun je je inschrijven met een briefadres op het adres van iemand die je kent. Zo ontvang je belangrijke post van de overheid en andere instanties.
Een briefadres vraag je bij ons aan via telefoonnummer 140515.

Voorwaarden

Je voldoet aan één van de volgende voorwaarden.

 • Je hebt geen woonadres. Een tijdelijk logeeradres of een adres op een vakantiepark zijn ook woonadressen. Je moet je dan inschrijven op dat adres.
 • Je woont in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis), gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis.
 • Je gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als je korter dan 8 maanden weggaat.

Verhuizen naar het buitenland

Ga je langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Dan moet je je emigratie aan ons doorgeven.

Volgens de wet basisregistratie personen (Wet BRP) ben je verplicht om ingeschreven te staan op het adres waar je feitelijk verblijft.

Als blijkt dat op dit adres niet gewoond mag worden dan betekent inschrijving niet automatisch dat er toestemming is om er te mogen wonen. Jouw inschrijving wordt dan gedeeld met het team Toezicht en Handhaving.

Als er sprake is van een dergelijke inschrijving, dan is dit een overtreding. Team Toezicht en Handhaving gaat vervolgens beoordelen of er handhavend opgetreden moet worden. Zowel de eigenaar als gebruiker van het pand worden dan als overtreder aangeschreven.

Dit betekent dat jouw inschrijving wordt gedeeld met de formele eigenaar. Als je dit wilt voorkomen adviseren wij je zo spoedig mogelijk een ander verblijfadres te zoeken.

Wil je weten welke bestemming van toepassing is?

Op Ruimtelijkeplannen is informatie te vinden over de bestemming van een perceel (adres).

Wil je weten of er mogelijkheden zijn om het huidige adres voor bewoning te gebruiken?

Stuur een mail naar team vergunningen naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl

Heb je vragen over handhaving en de gevolgen daarvan?

Stuur een mail naar team Toezicht en Handhaving naar hh.omgevingsrecht@sudwestfryslan.nl

Zie ook