Verhuizing doorgeven

Ga je verhuizen binnen of naar onze gemeente? Geef het aan ons door. Dit kan 28 dagen van te voren en uiterlijk 5 dagen na je verhuizing. Wij schrijven je in op je nieuwe adres en schrijven je uit van je oude adres.

Verhuis je naar een andere gemeente? Geef dan je verhuizing door bij je nieuwe gemeente. Zodra je daar bent ingeschreven, word je automatisch uitgeschreven van je oude adres.

Ik fiel my thús yn ‘e gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over verhuizen

Je kunt je verhuizing 28 dagen van te voren en uiterlijk 5 dagen na je verhuizing doorgeven.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf een verhuizing doorgeven.

Je kunt je verhuizing ook schriftelijk doorgeven of persoonlijk op het gemeentehuis. Wil je langskomen? Maak dan eerst een afspraak en neem je geldige identiteitsbewijs mee.

Soms mag je een verhuizing doorgeven voor iemand anders. Dit is het geval bij:

 • Echtgenoten en geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen;
 • Een ouder, voogd of verzorger van kinderen jonger dan 16 jaar;
 • Meerderjarige kinderen voor ouders die op hetzelfde adres wonen;
 • Ouders van kinderen boven de 16 jaar die op hetzelfde adres wonen;
 • Een curator voor een persoon die onder curatele staat.

Als je een verhuizing doorgeeft, geven wij dat door aan de volgende instanties:

 • Belastingdienst;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Rijksdienst voor het wegverkeer;
 • Pensioenfondsen;
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Centraal Administratiekantoor (CAK);
 • Zorgverzekeraars.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Ga je verhuizen en zijn er nog geen containers bij je nieuwe huis? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515. Wij zorgen er dan voor dat er containers bij je nieuwe huis komen.

Heb je geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kun je een briefadres aanvragen. Op dit adres kun je je post ontvangen. Wil je een briefadres aanvragen? Neem contact op via het telefoonnummer 14 0515.

Volgens de wet basisregistratie personen (Wet BRP) ben je verplicht om ingeschreven te staan op het adres waar je feitelijk verblijft.

Als blijkt dat op dit adres niet gewoond mag worden dan betekent inschrijving niet automatisch dat er toestemming is om er te mogen wonen. Jouw inschrijving wordt dan gedeeld met het team Toezicht en Handhaving.

Als er sprake is van een dergelijke inschrijving, dan is dit een overtreding. Team Toezicht en Handhaving gaat vervolgens beoordelen of er handhavend opgetreden moet worden. Zowel de eigenaar als gebruiker van het pand worden dan als overtreder aangeschreven.

Dit betekent dat jouw inschrijving wordt gedeeld met de formele eigenaar. Als je dit wilt voorkomen adviseren wij je zo spoedig mogelijk een ander verblijfadres te zoeken.

Wil je weten welke bestemming van toepassing is?

Op Ruimtelijkeplannen is informatie te vinden over de bestemming van een perceel (adres).

Wil je weten of er mogelijkheden zijn om het huidige adres voor bewoning te gebruiken?

Stuur een mail naar team vergunningen naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl

Heb je vragen over handhaving en de gevolgen daarvan?

Stuur een mail naar team Toezicht en Handhaving naar hh.omgevingsrecht@sudwestfryslan.nl