Ondernemersverenigingen

Wij hebben in onze gemeente een aantal ondernemersverenigingen. Zij behartigen de belangen van de deelnemende leden. Lees hieronder verder voor meer informatie over de verschillende verenigingen.

Locaties A t/m O

Ondernemersvereniging Arum

Allengaweg 1
8822 WJ Arum
info@ondernemersverenigingarum.nl

Vereniging Ondernemend Bolsward

Postbus 201
8700 AE Bolsward
info@ondernemendbolsward.nl
www.ondernemendbolsward.nl

Vereniging Parkmanagement Bolsward

De Marne 108a
8701 MC Bolsward
f.wagt@ziggo.nl
parkmanagementbolsward.nl

Bedrijvenvereniging Blauwhuis en omstreken

De heer Altena
Dykslan 4
8615 LR Blauwhuis
0515-579387

Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân

Lytshuzen 26
8621 XG Heeg
regina.jeeninga@rabobank.nl

Ondernemersvereniging Heeg 2000

Tsjerkesleatswei 16
8621 BX Heeg
secretariaat@ovh2000.nl
ovh2000.nl

Ondernemersvereniging Gaastmeer

Kaepwei 2
8611 JL Gaastmeer
info@ondernemendgaastmeer.nl
www.ondernemendgaastmeer.nl

Ondernemersvereniging IJlst

Galamagracht 34
8651 EC IJlst
ovijlst.1964@gmail.com

Ondernemersvereniging Koudum

De Tille 14
8723 ER Koudum
info@deboervlees.nl

Bedrijvenpark De Dammen

Kerkhoflaan 1
8723 BW Koudum

Vereniging van Bedrijven Makkum en omstreken

Postbus 26
8754 ZN Makkum
info@vvb-makkum.nl

Ondernemersvereniging Makkum

Postbus 48
8754 ZN Makkum
ovm@makkum.nl

Ondernemersvereniging Top & Twel (OVTT)

Lytse Súdein 4
8624 TT Uitwellingerga
info@ondernemendtopentwel.nl

Middenstandsvereniging Oudega

Breksdyk 22
8614 AW Oudega
info@smederijhoekstra.nl

Locaties S t/m W

Ondernemersvereniging Scharnegoutum

Oergangswei 1
8629 SZ Scharnegoutum
info@tentenverhuur-schrale.nl

Vereniging Ondernemend Sneek

Postbus 464
8600 AL Sneek
secretariaat@ondernemendsneek.nl

Vereniging Stavoren Promotie

Koeweg 1
8715 JW Stavoren
staversbelang@gmail.com

Ondernemersvereniging Sudwesthoeke

Smidstraat 16
8715 HS Stavoren
ovsudwest@gmail.com

Ondernemersvereniging Top & Twel (OVTT)

Brêgefinne 2
8624 TX Uitwellingerga
info@ondernemendtopentwel.nl

Ondernemersvereniging Witmarsum

De Tjasker 44
8748 DW Witmarsum
margriet@zeedesign.nl

Ondernemersvereniging Wommels-Easterein

Roede 1
8731 CT Wommels
info@ovwe.nl

Ondernemersvereniging Workum

Sylpaed 27
8711 EB Workum
info@ondernemersverenigingworkum.nl

Businessclub Nijefurd (geen ondernemersvereniging, maar een club voor grotere bedrijven)

Snakkerburren 1
8711 EV Workum
secretaris@bcnijefurd.nl

Ondernemersvereniging Woudsend

De Zwaan 22
8551 RK Woudsend
info@ovwoudsend.nl

Zie ook