Ondernemersverenigingen in onze gemeente.

Wij hebben in onze gemeente een aantal ondernemersverenigingen. Zij behartigen de belangen van de deelnemende leden.

Veelgestelde vragen

Ondernemersvereniging Arum

Allengaweg 1
8822 WJ Arum
info@ondernemersverenigingarum.nl

Vereniging Ondernemend Bolsward

Postbus 201
8700 AE Bolsward
jan@vijvermedia.nl

 

Vereniging Parkmanagement Bolsward

De Marne 108a
8701 MC Bolsward
f.wagt@ziggo.nl

Stichting Ondernemers SWF

Lytshuzen 26
8621 XG Heeg
regina.jeeninga@rabobank.nl

 

Ondernemersvereniging Heeg 2000

Tsjerkesleatswei 16
8621 BX Heeg
secretariaat@ovh2000.nl

Ondernemersvereniging IJlst

Galamagracht 33
8651 EC IJlst
ovijlst.1964@gmail.com

Ondernemersvereniging Koudum

De Tille 14
8723 ER Koudum
info@deboervlees.nl

 

Bedrijvenpark De Dammen

Kerkhoflaan 1
8723 BW Koudum

Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.

Postbus 26
8754 ZN Makkum
info@vvb-makkum.nl

 

Ondernemersvereniging Makkum

Postbus 48
8754 ZN Makkum
ovm@makkum.nl

Middenstandsvereniging Oudega

Breksdyk 22
8614 AW Oudega
info@smederijhoekstra.nl

Ondernemersvereniging Scharnegoutum

Oergangswei 1
8629 SZ Scharnegoutum
info@tentenverhuur-schrale.nl

Vereniging Ondernemend Sneek

Postbus 464
8600 AL Sneek
secretariaat@ondernemendsneek.nl

Vereniging Stavoren Promotie

Koeweg 1
8715 JW Stavoren
staversbelang@gmail.com

 

Ondernemersvereniging Sudwesthoeke

Smidstraat 16
8715 HS Stavoren
ovsudwest@gmail.com

Ondernemersvereniging Top & Twel (OVTT)

info@ondernemendtopentwel.nl

Ondernemersvereniging Witmarsum

De Tjasker 44
8748 DW Witmarsum
margriet@zeedesign.nl

Ondernemersvereniging Wommels-Easterein

Roede 1
8731 CT Wommels
info@ovwe.nl

Ondernemersvereniging Workum

Sylpaed 27
8711 EB Workum
info@ondernemersverenigingworkum.nl

 

Businessclub Nijefurd

Snakkerburren 1
8711 EV Workum
(dit is geen ondernemersvereniging maar een club voor de grotere bedrijven)

secretaris@bcnijefurd.nl

Ondernemersvereniging Woudsend

De Zwaan 22
8551 RK Woudsend
info@ovwoudsend.nl