Ondernemersverenigingen in onze gemeente

Wij hebben in onze gemeente een aantal ondernemersverenigingen. Zij behartigen de belangen van de deelnemende leden. Lees hieronder verder voor meer informatie over de verschillende verenigingen in onze gemeente.

Locaties A t/m O

Ondernemersvereniging Arum

Allengaweg 1
8822 WJ Arum
info@ondernemersverenigingarum.nl

Vereniging Ondernemend Bolsward

Postbus 201
8700 AE Bolsward
info@ondernemendbolsward.nl

Vereniging Parkmanagement Bolsward

De Marne 108a
8701 MC Bolsward
f.wagt@ziggo.nl

Ondernemingsvereniging Blauwhuis en omstreken

De heer Altena
Dykslan 4
8615 LR Blauwhuis
0515-579387

Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân

Lytshuzen 26
8621 XG Heeg
regina.jeeninga@rabobank.nl

Ondernemersvereniging Heeg 2000

Tsjerkesleatswei 16
8621 BX Heeg
secretariaat@ovh2000.nl

Ondernemersvereniging Gaastmeer

Kaepwei 2
8611 JL Gaastmeer
info@ondernemendgaastmeer.nl

Ondernemersvereniging IJlst

Galamagracht 34
8651 EC IJlst
ovijlst.1964@gmail.com

Ondernemersvereniging Koudum

De Tille 14
8723 ER Koudum
info@deboervlees.nl

Bedrijvenpark De Dammen

Kerkhoflaan 1
8723 BW Koudum

Vereniging van Bedrijven Makkum en omstreken

Postbus 26
8754 ZN Makkum
info@vvb-makkum.nl

Ondernemersvereniging Makkum

Postbus 48
8754 ZN Makkum
ovm@makkum.nl

Middenstandsvereniging Oudega

Breksdyk 22
8614 AW Oudega
info@smederijhoekstra.nl

Locaties S t/m W

Ondernemersvereniging Scharnegoutum

Oergangswei 1
8629 SZ Scharnegoutum
info@tentenverhuur-schrale.nl

Vereniging Ondernemend Sneek

Postbus 464
8600 AL Sneek
secretariaat@ondernemendsneek.nl

Vereniging Stavoren Promotie

Koeweg 1
8715 JW Stavoren
staversbelang@gmail.com

Ondernemersvereniging Sudwesthoeke

Smidstraat 16
8715 HS Stavoren
ovsudwest@gmail.com

Ondernemersvereniging Top & Twel (OVTT)

Lytse Súdein 4
8624 TT Uitwellingerga
info@ondernemendtopentwel.nl

Ondernemersvereniging Witmarsum

De Tjasker 44
8748 DW Witmarsum
margriet@zeedesign.nl

Ondernemersvereniging Wommels-Easterein

Roede 1
8731 CT Wommels
info@ovwe.nl

Ondernemersvereniging Workum

Sylpaed 27
8711 EB Workum
info@ondernemersverenigingworkum.nl

Businessclub Nijefurd (geen ondernemersvereniging, maar een club voor grotere bedrijven)

Snakkerburren 1
8711 EV Workum
secretaris@bcnijefurd.nl

Ondernemersvereniging Woudsend

De Zwaan 22
8551 RK Woudsend
info@ovwoudsend.nl