Accountteam Ondernemen.

Het Accountteam Ondernemen is gesprekspartner voor alle ondernemers in onze gemeente. Ben je ondernemer of ZZP-er en heb je vragen of zoek je advies? Neem contact op met het accountteam. Zij helpen je graag verder. Lees hieronder meer over het Accountteam.

Adviseren

Wat kan het accountteam voor jou betekenen?

Het accountteam adviseert op het gebied van:

 • Investeren;
 • Financiering;
 • Groei;
 • Werknemers;
 • Grond;
 • Vergunningen;
 • Netwerken.

Zij zetten hun kennis in als input voor beleid, zodat jij als ondernemer, optimaal kan ondernemen en werkgelegenheden kan creëren. Samen met jou willen we duurzame werkgelegenheid, innovatie en een toekomstbestendige vestigingsomgeving de beste kansen geven.

Contact.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je dat we bij jouw bedrijf langskomen? Neem contact op met een contactpersoon uit het accountteam dat bij je regio hoort. In de tabel hieronder zie je welke dorpen en steden er onder regio Oost en West vallen.

Je kunt ook een mail sturen naar ondernemen@sudwestfryslan.nl. 

Regio West bestaat uit de volgende steden en dorpen. Je kunt de contactpersonen voor regio West benaderen bij vragen.

 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Idsegahuizum
 • Idzega
 • It Heidenskip
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Laaxum (buurtschap)
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Sandfirden
 • Schettens
 • Schraard
 • Stavoren
 • Tjerkwerd
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wolsum
 • Wons
 • Workum
 • Zurich

Regio Oost bestaat uit de volgende steden en dorpen. Je kunt de contactpersonen voor regio Oost benaderen bij vragen.

 • Abbega
 • Dearsum
 • Folsgare
 • Goënga
 • Heeg
 • Hommerts
 • IJlst
 • Indijk
 • Jutrijp
 • Koufurderrige
 • Loënga
 • Nijezijl (buurtschap
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen (buurtschap)
 • Osingahuizen (buurtschap)
 • Poppenwier
 • Raerd
 • Scharl (buurtschap)
 • Scharnegoutum
 • Sibrandabuorren
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Tersoal
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Uitwellingerga
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum

Contactpersonen regio West.

Jacques

Jacques van den Bosch.

Mobiel nummer: 06-460 426 38

Jan

Jan Tadema.

Mobiel nummer: 06-257 17 021

Simon

Siemon Faber.

Mobiel nummer: 06-223 199 55

Contactpersoon regio Oost.

Aafke

Aafke Feenstra.

Mobiel nummer: 06-117 779 88