Contact

Werk en ondernemen

Heb jij als ondernemer vragen over de regelingen rondom het coronavirus? Lees dan verder.

Verder is deze pagina voor iedereen die te maken heeft met ‘werk’ en 'ondernemen' binnen onze gemeente. Wij bieden informatie over verschillende projecten en initiatieven voor inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen. Lees hier meer over:

 • Het worden van een nieuwe ondernemer in onze gemeente;
 • Ondernemerschap en (samen)werken;
 • Werk en uitkeringen.
Werk en ondernemen

Hulp voor ondernemers vanwege het coronavirus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het kabinet roept ondernemers op om alleen van de regelingen gebruik te maken als het echt nodig is.

Vragen over de extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers (TOZO-regeling)

Heb je vragen over de TOZO-regeling? Dan kun je telefonisch contact opnemen met de Bbz-consulenten via telefoonnummer 14 0515 of stuur een mail naar bbzswf@sudwestfryslan.nl. Let op: door alle drukte rondom de afhandeling van TOZO-regeling kan het zijn dat je niet rechtstreeks een Bbz-consulent aan de lijn krijgt. Je vraag wordt uiteraard genoteerd en wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

Andere ondernemersvragen die niet over de TOZO-regeling gaan

Zijn er vragen die niet over de TOZO-regeling gaan, maar over alle andere genomen maatregelen, dan kun je contact opnemen met de accountantmanagers. Zij proberen je dan zoveel  mogelijk wegwijs te maken in alle maatregelen en helpen je bij wat jij als ondernemer kan doen. Dus heb je vragen, neem dan telefonisch contact op met onze Accountmanagers of stuur een mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Online ondernemerspetear met de wethouder

Wij organiseren de komende tijd iedere woensdag een Online petear voor ondernemers met één van onze wethouders. Een uur om van elkaar te horen hoe het gaat, wat er speelt en om met elkaar te sparren. Onderling en met de wethouder. Per branche spreken we graag met ongeveer tien ondernemers per keer. Meld je aan!

Heb je een ondernemerspetear gemist en ben je benieuwd naar een samenvatting? Of wil je belangrijkste onderwerpen teruglezen? Dan kun je een samenvatting bij ons opvragen via ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Gemeentelijke regelingen

Er zijn twee aanvraagformulieren:

1. Voor de ondernemers die voor de eerste keer Tozo aanvragen: heb je de Tozo-regeling nog niet eerder aangevraagd en wil je nu een aanvraag doen? Vul dan het Aanvraagformulier Tozo 3 in.

2. Heb je de Tozo-regeling al eerder aangevraagd en toegekend gekregen? En wil je deze opnieuw aanvragen? Vul dan het Verkort Aanvraagformulier Tozo 3 in. Dit aanvraagformulier is korter dan de nieuwe aanvraag. Omdat je al eerder een aanvraag hebt ingediend zijn al veel gegevens bekend en voor je ingevuld.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor je na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat je jouw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en je voldoende inkomsten heeft. Misschien wil je onderzoeken of je jouw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denk je erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heb je tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kun je (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

Je kunt een verlenging van jouw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvang je tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. Je kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als je weet dat je in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kun je de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kun je de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kun je de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin je de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kun je dus aanvragen vanaf 1 december 2020. Je kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die van toepassing waren in Tozo 2 gelden nu ook weer.

Hoe kan ik de verlenging aanvragen?

Je krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat jouw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of je  recht hebt op de Tozo-uitkering. Maar je hoeft niet al jouw gegevens opnieuw in te vullen, je kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat je het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente je ook snel bericht sturen over de verlenging.

Het verkorte aanvraagformulier Tozo vind je binnenkort op deze pagina.

Vanaf 1 oktober 2020 kan je geen Tozo 2 meer aanvragen. Meer informatie lees je onder Tozo 3.

Zowel gevestigde ondernemers als zzp‘ers als starters (gestart voor 18:45 op 17 maart 2020) kunnen een aanvraag voor inkomensondersteuning doen via de Tozo welke gelieerd is aan het Bbz. Dit kan in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal.

Wat is de inkomstenondersteuning voor levensonderhoud?

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten die je op dit moment nog wel hebt.
 • Je kunt aan aanvraag voor maximaal 3 maanden doen.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal ca. € 1.050 per maand voor een alleenstaande en ca. € 1.500 per maand voor gezinnen (netto).
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een gift en wordt niet teruggevorderd. Wel wordt er gekeken of de inkomsten in deze maanden goed doorgegeven zijn.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Wat houdt de lening voor bedrijfskapitaal in?

 • Je kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen tot 1 januari 2021.
 • Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- aanvragen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan normaliter in het Bbz, namelijk 2%.

Hieronder vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Ik twijfel of ik in aanmerking komt voor de Tozo-regeling? Hoe kan ik uitzoeken of ik in aanmerking kom?

Als je twijfelt, dan kun je een Tozo-check doen. Via de website www.krijgiktozo.nl kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor deze regeling.

Tot wanneer kan ik de Tozo-regeling aanvragen?

De regeling Tozo kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd. De algemene bijstand wordt naar de regels van deze regeling verleend voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden.

De regeling is uitsluitend van toepassing op de kalendermaanden van maart 2020 tot en met augustus 2020. Je moet in elk geval voor 1 juni 2020 je aanvraag in te dienen. Je kunt dan de regeling aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 of voor de drie aankomende maanden. Een voorbeeld: vraagt u bijvoorbeeld op 31 mei 2020 (of een andere datum tussen vandaag en 1 juni 2020) aan, dan kun je aanvragen voor de periode vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020 of voor de periode vanaf 1 april tot en met 30 juni of voor de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Ik ben een zzp-er die zorgaanbieder is, kan ik de Tozo-regeling ook aanvragen? / Ik krijg via de zorgverzekeraar een financiële bijdrage (continuïteitsbijdrage). Heb ik dan evengoed recht op de Tozo-regeling?

Zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis kunnen terecht bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage of een voorschot daarop. Pas als je daar geen of onvoldoende financiële ondersteuning krijgt, kun je als zelfstandige zorgaanbieders een beroep doen op financiële ondersteuning op basis van Tozo (Stb. 2020,118, p.10). Je moet dan wel met een afwijzing kunnen aantonen dat je geen recht hebt op deze zogenaamde voorliggende voorziening.

Ik wil een wijziging doorgeven, hoe doe ik dat?

Wij vragen je om eventuele wijzigingen digitaal aan ons door te geven. Je kunt de wijzigingen sturen naar info@sudwestfryslan.nl. Vermeld altijd je zaaknummer als kenmerk. Op deze wijze kun je uiteraard ook nog extra bewijsstukken inleveren. Je kunt de extra bewijsstukken ook digitaal inleveren via ons online formulier. Vermeld ook dan je zaaknummer.

Wil je de wijziging of extra gegevens via de post aan ons sturen? Dan kan dit ook. Het duurt dan wel langer voordat we je gegevens kunnen verwerken. Vermeld op de kopieën je zaaknummer. De gegevens kun je opsturen naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. Cluster Bbz, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek.

Wanneer moet ik een wijziging doorgeven aan de gemeente?

Geef een wijziging binnen 5 werkdagen aan ons door als je:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of juist minder inkomsten uit je bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan je bij de aanvraag hebt opgegeven;
 • gaat samenwonen of scheiden;
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je recht op de uitkering of de hoogte ervan. We kijken na het doorgeven van de wijziging of je uitkering aangepast of beëindigd moet worden. Uiteraard moet je de samenwoning, scheiding of de verhuizing ook doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

Wanneer krijg ik de beschikking (besluit) van de gemeente van de Tozo-uitkering?

Op 21 april 2020 is de Tozo-regeling door de Overheid gepubliceerd. Vanaf deze datum kunnen we nu beschikkingen versturen. Je krijgt dus binnenkort een officieel besluit van ons qua Tozo-uitkering.

Ik heb een Tozo-voorschot gekregen, maar dit is lager dan ik had verwacht. Waarom?

Op het voorschot dat je hebt ontvangen, zijn de inkomsten die je hebt opgegeven in mindering gebracht. Dit betekent dus dat je mogelijk een lager voorschot hebt ontvangen dan verwacht.

Ik wil graag weten wat de stand van zaken is van mijn aanvraag. Kan ik daarover bellen met de gemeente?

Wij zijn druk bezig met de afhandeling van de aanvragen, wij kunnen helaas nog geen informatie delen over de stand van zaken. We willen je dan ook vragen om geduld te hebben en geen contact op te nemen over de status van je aanvraag. Op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de aanvraag, krijg je vanzelf bericht. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag contact op te nemen.

Is er sprake van een noodsituatie? Neem dan contact met ons op.

Ik word niet teruggebeld, hoe kan dit?

Wij doen ons best om de telefoontjes die binnenkomen binnen 5 werkdagen af te handelen. Helaas lukt ons dit niet in alle situaties. Wij vragen je begrip hiervoor.

Wat wordt in de aanvraag bedoeld met inkomensspecificatie?

Hiermee bedoelen wij inkomsten die je krijgt uit loondienst of een uitkering. Het gaat om netto verdiensten. Heb je deze inkomsten in één van de genoemde maanden in het aanvraagformulier, dan moet je hiervan een bewijsstuk bij het aanvraagformulier bijvoegen. Heb je deze inkomsten niet? Vul dan 0 (nul) in.

Wat moet ik inleveren/invullen wanneer ik wel inkomsten heb, maar geen inkomensspecificatie?

Je vult dan in het formulier het bedrag (=netto resultaat) in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

Wanneer begint de gemeente met de afhandeling van de aanvragen van het bedrijfskrediet?

Wij starten zo spoedig mogelijk met de afhandeling van deze aanvragen. Het kan zijn dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. Als dit zo is zullen we een brief sturen of telefonisch contact met je zoeken.

Wanneer ik het maximale bedrag leen voor het bedrijfskapitaal, wat moet ik per jaar aan rente en aflossing betalen?

De maximale looptijd van de lening is 36 maanden. Dat betekent dat je de lening moet aflossen in maximaal 36 maandelijkse termijnen. De looptijd van de lening gaat in op het moment dat je de lening krijgt. Je moet uiterlijk op 1 januari 2021 beginnen met aflossen.  Je mag ook meteen beginnen met aflossen.
We laten je 2 voorbeelden zien:

Voorbeeld 1

Je leent vanaf 1 juni 2020. Als je meteen begint met aflossen, dan heb je 36 maanden om af te lossen. Je betaalt aan aflossing:  € 10.157,00 : 36 = €  282,14 per maand.

 • Aflossing 2020 € 1.974,97 (juni t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2020 aan rente €108,75
 • Aflossing 2021 € 3.385,68 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2021 aan rente € 132,27
 • Aflossing 2022 € 3.385,68 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2022 aan rente € 64,56
 • Aflossing 2023 € 1.410,66 (januari t/m mei). Naast deze aflossing betaal je in 2023 aan rente € 6,89
 • De lening is afgelost per 1 juni 2023
Voorbeeld 2

Je leent vanaf 1 juni 2020. De looptijd van de lening gaat meteen in.  Dat betekent dat je de lening per 1 juni 2023 afgelost moet hebben. Dus als je er voor kiest om te beginnen met aflossen vanaf 1 januari 2021, heb je een kortere periode om de hele lening af te lossen. Je hebt dan nog  29 maanden om af te lossen en je betaalt dan aan aflossing:€ 10.157,00 : 29 = € 350,24 per maand.

 • Over het jaar 2020 betaal je in januari 2021 aan rente € 118,78
 • Aflossing 2021: € 4.202,88 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2021 aan rente € 164,20
 • Aflossing 2022: € 4.202,88 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2022 aan rente € 80,14
 • Aflossing 2023: € 1.751,24 (januari t/m mei). Naast deze aflossing betaal je in 2023 aan rente € 8,56
 • De lening is afgelost per 1 juni 2023

Kan ik ook op het formulier inloggen met E-herkenning (KvK-nummer)?

Nee, je kunt niet inloggen met E-herkenning. Je kunt alleen inloggen met je DigiD.

Moet ik mijn inkomsten opgeven vanaf 17 maart of 1 maart 2020?

Je moet je inkomsten vanaf 1 maart 2020 opgeven.

Wat is het zaaknummer?

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar een zaaknummer. Wanneer je van ons een brief hebt gekregen om de aanvraag aan te vullen, staat bovenaan de brief je zaaknummer (dit is niet je BSN). Het zaaknummer begint met 1900 en kent 10 cijfers. We willen je vragen om dit zaaknummer in het formulier in te vullen.

Ik heb mijn aanvraag ingediend op 3 april 2020, moet ik nog aanvullende gegevens inleveren?

Heb je op 2 april 2020 of daarvoor een aanvraag ingediend? Dan moet je aanvullende gegevens inleveren. Dat doe je door in te loggen (met DigiD) via het bovenstaande aanvraagformulier.

Heb je op 3 april 2020 of daarna een aanvraag ingediend? Dan hoef je geen aanvullende gegevens in te leveren.

Hoe controleert de gemeente mijn gegevens?

Dit doen we door informatie over je op te vragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of je het juiste bedrag krijgt of hebt gekregen. Heb je te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na. Heb je te veel uitkering ontvangen? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had je geen recht op de uitkering? Dan moet je alles terugbetalen.

Wanneer ontvang ik mijn uitkering levensonderhoud?

Wanneer je een brief van ons hebt ontvangen qua uitbetaling voorschot, dan wordt het voorschot binnen 1 week uitbetaald (let op: dit betreft op dit moment alleen de maand maart 2020).

De uitkering over april 2020 wordt eind april 2020 uitbetaald. De uitkering van mei 2020 wordt eind mei 2020 uitbetaald.

Krijg ik ook vakantiegeld over de Tozo-uitkering?

Ja, je krijgt ook vakantiegeld over de Tozo-uitkering, maar je krijgt dit niet apart uitbetaald. We betalen het vakantiegeld samen met je maandelijkse uitkering uit.

Wat verandert er voor de belastingdienst, bijvoorbeeld qua belastingaangifte en toeslagen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Je ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heb je een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen jij en/of je partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020. De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

De vervaldatum van de aanslag voor gemeentelijke heffingen voor ondernemers is verplaatst naar 31 augustus 2020. Je hoeft hier geen uitstel voor aan te vragen.

Betaal je in 8 maandelijkse termijnen via automatische incasso? Je kunt om uitstel van de automatische incasso vragen als je door de Coronacrisis betalingsproblemen hebt. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Je hoeft geen bewijsmateriaal mee te sturen. Je krijgt uitstel voor 3 maanden. Heb je na die 3 maanden nog een keer uitstel nodig? Dan kan er via hetzelfde e-mailadres nog een keer uitstel aangevraagd worden.

De nog te verzenden gemeentelijke heffingen worden uitgesteld tot eind mei. Ondernemers in het kernwinkelgebied van Sneek kunnen tijdelijk buiten zogenoemde venstertijden de winkel bevoorraden.

Eet- en drinkgelegenheden sluiten tot en met 6 april. Bezorgen en afhalen mag doorgaan! Op de website van Koninklijke Horeca Nederland vind je meer informatie.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de voorwaarden voor het bevoorraden en het bezorgen van maaltijden door de horeca in de gemeente tijdelijk verruimd. Dit doen we om ondernemers te ondersteunen die last hebben van de maatregelen.

De gemeente zal terughoudend handhaven als het gaat om bevoorrading en bezorging van maaltijden. De volgende voorwaarden gelden:

 • Ondernemers in het kernwinkelgebied van Sneek kunnen tijdelijk buiten zogenoemde venstertijden de winkel bevoorraden. Voor andere kernen gelden geen venstertijden.
 • Het moet duidelijk zijn dat je maaltijden aan het laden en lossen bent.
 • Je vervoersmiddel mag niet langer dan 15 minuten onbeheerd geparkeerd staan.
 • Er mag geen onveilige of gevaarlijke situatie ontstaan.

De ruimere regels gelden totdat nader bericht. We gaan er natuurlijk vanuit dat je geen misbruik maakt van deze tijdelijke voorwaarden.

Staatsregelingen

Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling Nederland Leert Door. Vanuit deze regeling is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Dit pakket is uitgebreid tot en met 2021. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de  tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Meer informatie over de TOGS regeling vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. De ondernemer moet dan wel uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoen aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro)

Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020. Het aanvragen kan alleen online met eHerkenning of je DigiD.

Uitstel van betaling

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de loon-, inkomsten-, vennootschaps-, en omzetbelasting (btw) bij de Belastingdienst. Vanaf 2 april 2020 geldt dat ook voor kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting en verhuurderheffing. De invordering wordt dan per direct stopgezet. Het is niet meer nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer de tijd voor.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan via de Belastingdienst worden aangevraagd via een online formulier.

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht je  een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor jouw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Rente en boetes

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Uitstel energiebelasting

De energieleverancier brengt voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. Uitvoer naar verwachting 10 april 2020.

Deblokkeren G-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw.

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is met onmiddellijke ingang stopgezet. De afgelopen weken is een ongekend groot beroep op deze regeling gedaan. Hier is de regeling niet op berekend. Er is nu een nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voordelen nieuwe regeling

 • Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omgang.
 • Er worden geen WW-rechten van uw werknemers opgemaakt.
 • Het aanvraagproces is een stuk eenvoudiger door de loskoppeling van de WW.

Wat houdt de regeling in?

 • Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.
 • Dit geldt voor zowel werknemers met een vast contract als werknemers met flexibele contracten.
 • Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden worden gesteld.
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Op basis van de aanvraag van de werkgever verstrekt het UWV een voorschot van minimaal 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen?

 • Je verwacht minimaal 20% omzetdaling.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) indienen bij het UWV. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor meer informatie of aanvragen kijk op de website van het UWV.

Had je al Werktijdverkorting aangevraagd? Dan is het niet nodig om de nieuwe regeling ook aan te vragen. Alle WTV-aanvragen die gedaan zijn worden beschouwd als een NOW-aanvraag. Het kan zijn dat er nog wel aanvullende stukken opgevraagd worden.

De NOW regeling kan tot en met 5 juni worden aangevraagd.

NOW regeling 2.0

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Meer informatie over de NOW regeling 2.0 lees je op de website van de rijksoverheid.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC) is voor micro-, midden- of klein bedrijf met behoefte aan extra liquiditeit van 10.000 tot maximaal 50.000 euro.

Financiers kunnen maximaal 4% van het kredietbedrag doorrekenen aan ondernemers die gebruik willen maken van de garantieregeling. Daarnaast betalen ondernemers aan de Staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, met voldoende terugbetaalcapaciteit en die stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.
Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de coronaregeling binnen de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) mogen de regeling ook aanbieden. Ondernemers kunnen zich voor het gebruik van de regeling melden bij hun financier.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Dit besluit is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren.

Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het Coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers.

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten.

Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je informatie over hoe je dit kunt aanvragen.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).

Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Wil je gebruik maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van de tot GO-regeling toegelaten banken. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 31 mei 2020, 17.00 uur indienen. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

Voor land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen is de regeling Borgstelling Landbouw (BL) is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C).

Hoe werkt de borgstelling voor het overbruggingskrediet (BL-C)?

Met de BL-C kun je een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen.

Heb je de maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? Dan kun je nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen. Je kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%. De borgstelling is 70%.

Je kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Het krediet kun je aanvragen via je eigen bank of andere financier. Kijk voor meer informatie over de regeling en het aanvraagproces op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ben je cultureel ondernemer en heb je last van de maatregelen rondom het coronavirus? Mogelijk kom je in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Informatie hierover vind je op deze pagina, onder het kopje: ‘Gemeentelijke regelingen’.

Heb je vragen over wat je het beste kunt doen in deze periode of hoe je bijvoorbeeld een digitaal verdienmodel kunt opzetten? Bezoek dan de website van Cultuur + Ondernemen en neem bij vragen  contact met hen op.

Ben je een vereniging of stichting zonder winstoogmerk en houd je je bezig met cultuur? Op dit moment is er voor deze ondernemers nog geen regeling beschikbaar. We houden de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid goed in de gaten. Zodra er meer bekend is, delen we dat hier.

Voor vragen over subsidies die jouw vereniging of stichting heeft gehad, of wil aanvragen, kun je terecht op onze pagina over Subsidies.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open, namelijk:

 • Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wil je weten hoe je dit kan aanvragen? Kijk op de website van Qredits voor meer informatie.

Provinciale regelingen

Ben jij startup, scale-up of innovatief mkb-er of een mkb-er zonder kredietrelatie bij een bank, dan kun je in aanmerking komen voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Je kunt een bedrag lenen variërend tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Het rentetarief is 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak.Je moet aantonen dat je deze lening nodig hebt vanwege de huidige economische situatie, maar dat je bedrijf in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief heeft. Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.

Bedrijven die kredieten hebben uitstaan bij de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) en de Noordelijke investerings- en ontwikkelingsmaatschappij (NOM) hoeven die voorlopig niet af te lossen. Zij krijgen uitstel zo heeft de Provincie Fryslân bekend gemaakt.

Hoe de regeling er precies uit gaat zien wordt nog verder uitgewerkt.

Contact voor jouw specifieke vragen rondom Coronavirus

Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 tot 20:00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Meer informatie lees je op de website van de Kamer van Koophandel.

De Rijksoverheid heeft een landelijk crisisnummer dat je kunt bellen voor vragen, dit nummer is 0800-1351.

Horeca gerelateerde vragen kan je stellen aan de KHN via telefoonnummer 0348-489489 of door hen een email te sturen naar info@khn.nl.

Je kunt voor vragen telefonisch contact opnemen met onze Accountmanagers of stuur een mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF).

Zij zijn bereikbaar via 058-7600500. Of stuur een email met je vraag naar info@ynbusiness.nl. Ook Ynbusiness heeft een informatiepagina over het coronavirus.

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft een digitaal coronaloket. Meer informatie lees je op de website van VNO-NCW.

Overige informatie

Mogen hotelrestaurants of eetzalen in hotels open?

Hotels mogen open blijven voor overnachtingen van gasten. Het restaurantgedeelte van het hotel mag (met aangescherpte voorzorgsmaatregelen) gebruikt worden door hotelgasten. Alleen hotelgasten, geen gasten die niet overnachten. Hotels zijn hiervoor expliciet uitgezonderd in de noodverordening.

Mogen eetzalen in bed & breakfasts gebruikt worden?

In bed & breakfasts mag er geen eten en drinken worden verkocht en genuttigd, ook geen ontbijt in gezamenlijke zalen. De uitzondering die de noodverordening maakt voor hotels geldt niet voor bed & breakfasts.

Het ontbijt mag wel op de kamers worden geserveerd (dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen). Lever het ontbijt ‘contactloos’ af bij de gastenkamer. Dus: ontbijt neerzetten, aankloppen, 1,5 meter afstand nemen en wachten tot de gast het ontbijt pakt.

Startpunt Ondernemers

Wil je een eigen bedrijf starten en ben je op zoek naar advies? Of wil je jouw bedrijf verder ontwikkelen? Het Startpunt Ondernemers biedt samen met het Accountteam voor Ondernemers en de consulenten voor zelfstandigen ondersteuning bij het starten van je bedrijf, maar ook daarna. Denk aan:

 • Advies bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden;
 • Hulp bij onder andere het opstellen van een ondernemingsplan, financiering, huisvesting en administratie;
 • Evenementen en trainingen.

Voor het maken van een afspraak met Startpunt Ondernemers kun je contact opnemen met een consulent voor zelfstandigen via het nummer 14 0515. Je kunt ook een mail sturen naar bbzswf@sudwestfryslan.nl. Volg ook onze Facebookpagina voor ondernemers: Ondernemend Súdwest-Fryslân.

Wil jij je als ondernemer inzetten voor startende ondernemers? Werk dan mee in het Startpunt Ondernemers door bijvoorbeeld een workshop te verzorgen of een startende ondernemer te begeleiden. Neem contact op via met een consulent voor zelfstandigen via het nummer 14 0515. Je kunt ook een mail sturen naar bbzswf@sudwestfryslan.nl.

Operatie Werk

Operatie Werk zet zich in voor meer werk in onze gemeente. Als Overheid werken we samen met Ondernemers en Onderwijs (de 3 O’s) samen aan acties voor een sterker sociaaleconomisch klimaat. Daarmee willen we:

 • Het aantal werkzoekenden terugbrengen tot maximaal 5% in 2020;
 • Een groei van arbeidsplaatsen met 1% per jaar realiseren;
 • De laagste schooluitval van Nederland behouden;
 • Het uitkeringsbestand in de gemeente met 10% laten dalen.

Het Arbeidsmarktplatform is een netwerk van de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) om kennis te delen, initiatieven te ontplooien en elkaar te ontmoeten. Een aantal keer per jaar organiseren wij bijeenkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsbezoeken. Houd deze pagina in de gaten voor de agenda.

Bijeenkomsten en trainingen

Samen met ervaren ondernemers organiseert Startpunt Ondernemers verschillende themabijeenkomsten. Wil je weten wat er allemaal georganiseerd wordt? Meld je dan aan voor de mailinglijst via startpunt@sudwestfryslan.nl.

De locatie van de themabijeenkomsten is steeds verschillend en deelname is gratis.

Aanmelden voor een evenement kan via Eventbrite.nl.

De Ondernemersavond van 25 maart gaat in verband met het Coronavirus niet door. We houden je op de hoogte over de eerstvolgende bijeenkomst.

 • Datum en tijd - volgt
 • Locatie - volgt
 • Programma - volgt
 • Aanmelden - volgt

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Ben jij korter dan 3 jaar ondernemer en loop je telkens tegen hetzelfde ondernemers dilemma aan? Bekijk dan of intervisie iets voor jou is. Tijdens intervisie wordt je je bewust van de eigen persoonlijke stijl en dat helpt je verder in je ontwikkeling. Door de vragen en de feedback die je van de andere deelnemers ontvangt, krijg je zelf nieuwe inzichten, want iedereen kijkt op zijn eigen manier naar de wereld en dus naar jouw probleem.

 • Voor: Startende ondernemers (tot 3 jaar)
 • Start: Eind januari 2020
 • Duur: 6 bijeenkomsten, 1 avond per maand
 • Locatie: Sneek, meer informatie volgt na aanmelding

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Ondernemers via startpunt@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.

Wil je voor jezelf beginnen? De gemeente biedt mogelijkheden om je hierbij te helpen. Het Starpunt ondernemers biedt een programma aan voor startende en doorstartende bedrijven. Dit programma bestaat uit verschillende modules. Modules die aan bod komen zijn:

 • Ondernemerschap met de ondernemersschets en pitchtraining;
 • Bepalen hoe je markt er uitziet;
 • Marketing in je bedrijf;
 • Inzicht in het financiële deel van je bedrijf.

In een intakegesprek kijken we samen met jou welke modules voor jou van belang zijn. Je bepaalt zelf jouw snelheid en welke modules je volgt. Elke maandag van 9.30 tot 13.00 uur is er een praktische training voor maximaal 12 personen. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de RIVM richtlijnen. In de middag is er individuele begeleiding mogelijk. Ook worden er digitale workshops aangeboden

Wil je je aanmelden voor de training? Maak dan een afspraak met een consulent zelfstandigen via telefoonnummer 140515 of via het e-mailadres bbzswf@sudwestfryslan.nl.

Informatie voor ondernemers

Wil je meer informatie over het starten, laten groeien of beëindigen van je bedrijf? Klik dan hieronder op de verschillende linkjes voor meer informatie. De Kamer van Koophandel denkt, samen met ons, graag met jou mee!

Bedrijf starten – algemeen

1. Officieel starten, wat moet je regelen?
2. Wanneer ben je ondernemer?
3. Rechtsvorm kiezen
4. De AVG

Bedrijf starten – vanuit je situatie

5. Starten met een bedrijf aan huis
6. Inschrijven bij de KvK
7. Starten vanuit een WW-uitkering
8. Bedrijf starten naast een vaste baan
9. Starten door bedrijfsovername
10. Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheid
11. Starten als 55-plusser
12. Starten naast een studie
13. Starten als minderjarige
14. Starten met een zakenpartner

Bedrijf starten – stappenplannen

15. Een eigen bedrijf starten, 10 belangrijke stappen
16. Een webshop beginnen
17. Franchisenemer worden
18. Horecabedrijf starten
19. Kinderopvang starten
20. Gastouderbureau starten
21. Bed & breakfast starten
22. Taxibedrijf starten
23. Particulier beveiligingsbedrijf starten
24. Starten met een uitvinding
25. Een NGO opstarten

Bedrijfsvoering

26. Rechtsvorm wijzigen
27. Schijnzelfstandigheid voorkomen
28. Samenwerken met je partner
29. Tijdelijk extra personeel nodig
30. Een modelovereenkomst voor opdrachtgever(s)
31. Klanten die facturen niet betalen
32. Aansprakelijkheid echtgenoot of partner voorkomen
33. Stappenplan deelnemen aan een aanbesteding van de overheid
34. Een bedrijfsverzekering regelen
35. Aanpassing wet medische hulpmiddelen
36. Stappenplan e-Herkenningsmiddel aanschaffen
37. SBI-code

Personeel

38. Voor het eerst personeel aannemen
39. Pensioen regelen voor je werknemers
40. Mobiliteitsbonus en andere personeelssubsidies
41. Personeel overnemen bij bedrijfsovername
42. Contract beëindigen langdurig zieke werknemer
43. Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen
44. Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict
45. Werknemer op staande voet ontslaan
46. Zzp’er inhuren
47. Een oproepkracht aannemen met een nulurencontract
48. Medewerker meldt zich ziek
49. Medewerker komt in de WIA

Financiering

50. Als Zzp’er pensioen opbouwen
51. Financiering voor de groei van het bedrijf
52. Pensioen regelen als DGA
53. Risico voor de onderneming afdekken
54. Schulden en faillissement eenmanszaak

Freelance en zzp

55. Aan de slag als freelancer of zzp’er
56. Stappenplan starten als zelfstandige in de zorg
57. Starten als zzp’er in de bouw
58. Stoppen met je eenmanszaak

Belastingen

59. Je privéauto zakelijk gebruiken
60. Auto van de zaak
61. Auto importeren
62. Aangifte inkomstenbelasting doen
63. Aangifte vennootschapsbelasting doen
64. Btw-aangifte doen
65. Niet eens met de belastingaanslag
66. Belasting niet op tijd kunnen betalen

Innovatie en productontwikkeling

68. Investeerders vinden voor ideeën
69. Ideeën voor een product of dienst beschermen
70. MIT-subsidie aanvragen
71. Product(en) exporteren met een intellectueel eigendom
72. Plagiaat en schending intellectuele eigendom

Bedrijfshuisvesting

73. Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie
74. Omgevingsvergunning aanvragen
75. Afwijken van het bestemmingsplan
76. Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Internationaal ondernemen - import

77. Diensten importeren uit een EU-land
78. Diensten importeren uit een land buiten de EU
79. Goederen importeren uit een land buiten de EU
80. Goederen importeren binnen de EU
81. Goederenvervoer bij import
82. Producteisen bij import
83. Import partner vinden
84. Betalingen bij import

Internationaal ondernemen - export

85. Brexit: gevolgen voor Nederlandse ondernemers
86. Diensten leveren binnen de EU
87. Diensten leveren buiten de EU
88. Goederen exporteren binnen de EU
89. Goederen exporteren buiten de EU
90. Klanten en zakenpartners vinden bij export
91. Goederen transporteren bij export
92. Betalingen bij export
93. Zakelijk geschil bij internationaal ondernemen
94. Producteisen bij export
95. Productie uitbesteden of outsourcen naar het buitenland
96. Regelingen en subsidies bij internationaal ondernemen
97. Bedrijf starten in het buitenland

Duurzaam ondernemen

98. Starten met een duurzame bedrijfsvoering
99. Maak je bedrijfspand energiezuinig voor 2023
100. Informatieplicht energiebesparing

Bedrijf stoppen of verkopen

101. Het bedrijf redden of stoppen
102. Het bedrijf verkopen

Meer informatie over het Ondernemersplein, een initiatief van de Kamer van Koophandel.

Als ondernemer investeer je vaak veel tijd en geld in je bedrijf. Gelukkig steunt de overheid ondernemers aan de hand van subsidies.  Op het ondernemersplein vind je alle informatie over de verschillende subsidies die je als ondernemer aan kunt vragen. Ook geven zij informatie en advies over het kiezen van de juiste regeling.

Voor informatie over de verschillende subsidieregelingen in Noord-​Nederland kun je terecht bij 123subsidie. Dit initiatief is opgezet door Samenwerkingsverband Noord-​Nederland (SNN). SNN verbindt de 3 noordelijke provincies met elkaar en probeert zo de economische positie van Noord-​Nederland te versterken. Iedereen die aan de eisen van het SNN voldoet, mag gebruikmaken van de subsidie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met SNN via 050-​5224938 of stuur een mail naar 123subsidie@snn.eu.

Wij zetten samen met de Ondernemersfederatie jaarlijks een prijs uit voor ondernemers. Ieder jaar wordt een nieuw thema vastgesteld.

In 2019 was het thema ‘Sociaal Werkgeverschap’. Dit houdt in dat een ondernemer het verschil maakt door zich maatschappelijk in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in 2020 wordt de Ondernemersprijs uitgereikt, met een ander thema. Meer informatie volgt.