Werk en ondernemen

Heb jij als ondernemer vragen over de regelingen rondom het coronavirus? Lees dan verder.

Verder is deze pagina voor iedereen die te maken heeft met ‘werk’ en 'ondernemen' binnen onze gemeente. Wij bieden informatie over verschillende projecten en initiatieven voor inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen. Lees hier meer over:

 • Het worden van een nieuwe ondernemer in onze gemeente;
 • Ondernemerschap en (samen)werken;
 • Werk en uitkeringen.
Werk en ondernemen

Hulp voor ondernemers vanwege het coronavirus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het kabinet roept ondernemers op om alleen van de regelingen gebruik te maken als het echt nodig is.

Wij proberen je zoveel mogelijk wegwijs te maken in alle maatregelen en helpen je bij wat jij als ondernemer kan doen. Heb je vragen, neem dan telefonisch contact op met onze Accountmanagers of stuur een mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Heb je specifiek vragen over de extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers? Dan kun je contact opnemen met de consulenten zelfstandigen van het Bbz. Zij zijn telefonisch te bereiken via 14 0515 of stuur een mail naar bbzswf@sudwestfryslan.nl.

Gemeentelijke regelingen

Zowel gevestigde ondernemers als zzp‘ers als starters (gestart voor 18:45 op 17 maart 2020) kunnen een aanvraag voor inkomensondersteuning doen via de Tozo welke gelieerd is aan het Bbz. Dit kan in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal.

Wat is de inkomstenondersteuning voor levensonderhoud?

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten die je op dit moment nog wel hebt.
 • Je kunt aan aanvraag voor maximaal 3 maanden doen.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal ca. € 1.050 per maand voor een alleenstaande en ca. € 1.500 per maand voor gezinnen (netto).
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een gift en wordt niet teruggevorderd. Wel wordt er gekeken of de inkomsten in deze maanden goed doorgegeven zijn.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Wat houdt de lening voor bedrijfskapitaal in?

 • Je kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen tot 1 januari 2021.
 • Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- aanvragen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan normaliter in het Bbz, namelijk 2%.

De aanvragen worden binnen 4 weken behandeld.

De vervaldatum van de aanslag voor gemeentelijke heffingen voor ondernemers is verplaatst naar 31 augustus 2020. Je hoeft hier geen uitstel voor aan te vragen.

Betaal je in 8 maandelijkse termijnen via automatische incasso? Je kunt om uitstel van de automatische incasso vragen als je door de Coronacrisis betalingsproblemen hebt. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Je hoeft geen bewijsmateriaal mee te sturen. Je krijgt uitstel voor 3 maanden. Heb je na die 3 maanden nog een keer uitstel nodig? Dan kan er via hetzelfde e-mailadres nog een keer uitstel aangevraagd worden.

De nog te verzenden gemeentelijke heffingen worden uitgesteld tot eind mei. Ondernemers in het kernwinkelgebied van Sneek kunnen tijdelijk buiten zogenoemde venstertijden de winkel bevoorraden.

Eet- en drinkgelegenheden sluiten tot en met 6 april. Bezorgen en afhalen mag doorgaan! Op de website van Koninklijke Horeca Nederland vind je meer informatie.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de voorwaarden voor het bevoorraden en het bezorgen van maaltijden door de horeca in de gemeente tijdelijk verruimd. Dit doen we om ondernemers te ondersteunen die last hebben van de maatregelen.

De gemeente zal terughoudend handhaven als het gaat om bevoorrading en bezorging van maaltijden. De volgende voorwaarden gelden:

 • Ondernemers in het kernwinkelgebied van Sneek kunnen tijdelijk buiten zogenoemde venstertijden de winkel bevoorraden. Voor andere kernen gelden geen venstertijden.
 • Het moet duidelijk zijn dat je maaltijden aan het laden en lossen bent.
 • Je vervoersmiddel mag niet langer dan 15 minuten onbeheerd geparkeerd staan.
 • Er mag geen onveilige of gevaarlijke situatie ontstaan.

De ruimere regels gelden totdat nader bericht. We gaan er natuurlijk vanuit dat je geen misbruik maakt van deze tijdelijke voorwaarden.

Staatsregelingen

Extra groepen ondernemers krijgen vanaf uiterlijk 15 april 2020 toegang tot TOGS regeling. Het gaat om diverse contactgroepen die zich eerder nog niet konden registreren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hebben. Ook kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen zijn toegevoegd.

Wat is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie.

Welke ondernemers kunnen gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd.

Meer informatie over de regeling TOGS vind je op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van betaling

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de loon-, inkomsten-, vennootschaps-, en omzetbelasting (btw) bij de Belastingdienst. Vanaf 2 april 2020 geldt dat ook voor kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting en verhuurderheffing. De invordering wordt dan per direct stopgezet. Het is niet meer nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer de tijd voor.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan via de Belastingdienst worden aangevraagd via een online formulier.

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht je  een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor jouw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Rente en boetes

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Uitstel energiebelasting

De energieleverancier brengt voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. Uitvoer naar verwachting 10 april 2020.

Deblokkeren G-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw.

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is met onmiddellijke ingang stopgezet. De afgelopen weken is een ongekend groot beroep op deze regeling gedaan. Hier is de regeling niet op berekend. Er is nu een nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voordelen nieuwe regeling

 • Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omgang.
 • Er worden geen WW-rechten van uw werknemers opgemaakt.
 • Het aanvraagproces is een stuk eenvoudiger door de loskoppeling van de WW.

Wat houdt de regeling in?

 • Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.
 • Dit geldt voor zowel werknemers met een vast contract als werknemers met flexibele contracten.
 • Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden worden gesteld.
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Op basis van de aanvraag van de werkgever verstrekt het UWV een voorschot van minimaal 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen?

 • Je verwacht minimaal 20% omzetdaling.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) indienen bij het UWV. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor meer informatie of aanvragen kijk op de website van het UWV.

Had je al Werktijdverkorting aangevraagd? Dan is het niet nodig om de nieuwe regeling ook aan te vragen. Alle WTV-aanvragen die gedaan zijn worden beschouwd als een NOW-aanvraag. Het kan zijn dat er nog wel aanvullende stukken opgevraagd worden.

Dit besluit is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren.

Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het Coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers.

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten.

Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je informatie over hoe je dit kunt aanvragen.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).

Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Voor land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen is de regeling Borgstelling Landbouw (BL) is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C).

Hoe werkt de borgstelling voor het overbruggingskrediet (BL-C)?

Met de BL-C kun je een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen.

Heb je de maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? Dan kun je nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen. Je kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%. De borgstelling is 70%.

Je kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Het krediet kun je aanvragen via je eigen bank of andere financier. Kijk voor meer informatie over de regeling en het aanvraagproces op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Rijk is met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open, namelijk:

 • Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wil je weten hoe je dit kan aanvragen? Kijk op de website van Qredits voor meer informatie.

Provinciale regelingen

Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen ook een overbruggingskrediet aanvragen. Deze bedrijven hebben vaak geen bankrelatie. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan daarom deze kredieten verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Bedrijven die kredieten hebben uitstaan bij de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) en de Noordelijke investerings- en ontwikkelingsmaatschappij (NOM) hoeven die voorlopig niet af te lossen. Zij krijgen uitstel zo heeft de Provincie Fryslân bekend gemaakt.

Hoe de regeling er precies uit gaat zien wordt nog verder uitgewerkt.

Contact voor jouw specifieke vragen rondom Coronavirus

Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 tot 20:00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Meer informatie lees je op de website van de Kamer van Koophandel.

De Rijksoverheid heeft een landelijk crisisnummer dat je kunt bellen voor vragen, dit nummer is 0800-1351.

Horeca gerelateerde vragen kan je stellen aan de KHN via telefoonnummer 0348-489489 of door hen een email te sturen naar info@khn.nl.

Je kunt voor vragen telefonisch contact opnemen met onze Accountmanagers of stuur een mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF).

Zij zijn bereikbaar via 058-7600500. Of stuur een email met je vraag naar info@ynbusiness.nl. Ook Ynbusiness heeft een informatiepagina over het coronavirus.

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft een digitaal coronaloket. Meer informatie lees je op de website van VNO-NCW.

Startpunt Ondernemers

Wil je een eigen bedrijf starten en ben je op zoek naar advies? Of wil je jouw bedrijf verder ontwikkelen? Het Startpunt Ondernemers biedt samen met het Accountteam voor Ondernemers ondersteuning bij het starten van je bedrijf, maar ook daarna. Denk aan:

 • Advies bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden;
 • Hulp bij onder andere het opstellen van een ondernemingsplan, financiering, huisvesting en administratie;
 • Evenementen en trainingen, lees verder voor meer informatie.

Voor het maken van een afspraak met Startpunt Ondernemers zijn bereikbaar via het nummer 14 0515. Je kunt ook een mail sturen naar startpunt@sudwestfryslan.nl. Je vindt het Startpunt Ondernemers in MiXL, Martiniplein 11 in Sneek. Wil jij je als ondernemer inzetten? Werk dan mee in het Startpunt Ondernemers. Neem contact op via startpunt@sudwestfryslan.nl.

Operatie Werk

Operatie Werk zet zich in voor meer werk in onze gemeente. Als Overheid werken we samen met Ondernemers en Onderwijs (de 3 O’s) samen aan acties voor een sterker sociaaleconomisch klimaat. Daarmee willen we:

 • Het aantal werkzoekenden terugbrengen tot maximaal 5% in 2020;
 • Een groei van arbeidsplaatsen met 1% per jaar realiseren;
 • De laagste schooluitval van Nederland behouden;
 • Het uitkeringsbestand in de gemeente met 10% laten dalen.

Het Arbeidsmarktplatform is een netwerk van de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) om kennis te delen, initiatieven te ontplooien en elkaar te ontmoeten. Een aantal keer per jaar organiseren wij bijeenkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsbezoeken. Houd deze pagina in de gaten voor de agenda.

Bijeenkomsten en trainingen

Samen met ervaren ondernemers organiseert Startpunt Ondernemers verschillende themabijeenkomsten. Wil je weten wat er allemaal georganiseerd wordt? Meld je dan aan voor de mailinglijst via startpunt@sudwestfryslan.nl.

De locatie van de themabijeenkomsten is steeds verschillend en deelname is gratis.

Aanmelden voor een evenement kan via Eventbrite.nl.

De Ondernemersavond van 25 maart gaat in verband met het Coronavirus niet door. We houden je op de hoogte over de eerstvolgende bijeenkomst.

 • Datum en tijd - volgt
 • Locatie - volgt
 • Programma - volgt
 • Aanmelden - volgt

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Ben jij korter dan 3 jaar ondernemer en loop je telkens tegen hetzelfde ondernemers dilemma aan? Bekijk dan of intervisie iets voor jou is. Tijdens intervisie wordt je je bewust van de eigen persoonlijke stijl en dat helpt je verder in je ontwikkeling. Door de vragen en de feedback die je van de andere deelnemers ontvangt, krijg je zelf nieuwe inzichten, want iedereen kijkt op zijn eigen manier naar de wereld en dus naar jouw probleem.

 • Voor: Startende ondernemers (tot 3 jaar)
 • Start: Eind januari 2020
 • Duur: 6 bijeenkomsten, 1 avond per maand
 • Locatie: Sneek, meer informatie volgt na aanmelding

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Ondernemers via startpunt@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.

Je bent enthousiast, ondernemend en hebt een goed bedrijfsidee. Toch zou je wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Het Startpunt Ondernemers biedt hiervoor speciale trainingen aan. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Het gebruik van sociale media en het verschil tussen zakelijk en privégebruik;
 • De promotie en koppeling naar je doelgroepen;
 • Inzicht in het financiële deel van je bedrijf;
 • Het houden van een pitch en persoonlijke presentatie.

De training duurt 6 maanden, waarbij je jouw eigen snelheid bepaalt. De training is iedere maandag van 09:30-16:00 uur bij MiXL in Sneek. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend.

Wil je je aanmelden voor de training? Stuur dan een mail met jouw contactgegevens naar startpunt@sudwestfryslan.nl. Geef aan waarom je de training wilt volgen en wat jouw bedrijfsidee is. Na de selectie nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Informatie voor ondernemers

Wil je meer informatie over het starten, laten groeien of beëindigen van je bedrijf? Klik dan hieronder op de verschillende linkjes voor meer informatie. De Kamer van Koophandel denkt, samen met ons, graag met jou mee!

Bedrijf starten – algemeen

1. Officieel starten, wat moet je regelen?
2. Wanneer ben je ondernemer?
3. Rechtsvorm kiezen
4. De AVG

Bedrijf starten – vanuit je situatie

5. Starten met een bedrijf aan huis
6. Inschrijven bij de KvK
7. Starten vanuit een WW-uitkering
8. Bedrijf starten naast een vaste baan
9. Starten door bedrijfsovername
10. Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheid
11. Starten als 55-plusser
12. Starten naast een studie
13. Starten als minderjarige
14. Starten met een zakenpartner

Bedrijf starten – stappenplannen

15. Een eigen bedrijf starten, 10 belangrijke stappen
16. Een webshop beginnen
17. Franchisenemer worden
18. Horecabedrijf starten
19. Kinderopvang starten
20. Gastouderbureau starten
21. Bed & breakfast starten
22. Taxibedrijf starten
23. Particulier beveiligingsbedrijf starten
24. Starten met een uitvinding
25. Een NGO opstarten

Bedrijfsvoering

26. Rechtsvorm wijzigen
27. Schijnzelfstandigheid voorkomen
28. Samenwerken met je partner
29. Tijdelijk extra personeel nodig
30. Een modelovereenkomst voor opdrachtgever(s)
31. Klanten die facturen niet betalen
32. Aansprakelijkheid echtgenoot of partner voorkomen
33. Stappenplan deelnemen aan een aanbesteding van de overheid
34. Een bedrijfsverzekering regelen
35. Aanpassing wet medische hulpmiddelen
36. Stappenplan e-Herkenningsmiddel aanschaffen
37. SBI-code

Personeel

38. Voor het eerst personeel aannemen
39. Pensioen regelen voor je werknemers
40. Mobiliteitsbonus en andere personeelssubsidies
41. Personeel overnemen bij bedrijfsovername
42. Contract beëindigen langdurig zieke werknemer
43. Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen
44. Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict
45. Werknemer op staande voet ontslaan
46. Zzp’er inhuren
47. Een oproepkracht aannemen met een nulurencontract
48. Medewerker meldt zich ziek
49. Medewerker komt in de WIA

Financiering

50. Als Zzp’er pensioen opbouwen
51. Financiering voor de groei van het bedrijf
52. Pensioen regelen als DGA
53. Risico voor de onderneming afdekken
54. Schulden en faillissement eenmanszaak

Freelance en zzp

55. Aan de slag als freelancer of zzp’er
56. Stappenplan starten als zelfstandige in de zorg
57. Starten als zzp’er in de bouw
58. Stoppen met je eenmanszaak

Belastingen

59. Je privéauto zakelijk gebruiken
60. Auto van de zaak
61. Auto importeren
62. Aangifte inkomstenbelasting doen
63. Aangifte vennootschapsbelasting doen
64. Btw-aangifte doen
65. Niet eens met de belastingaanslag
66. Belasting niet op tijd kunnen betalen

Innovatie en productontwikkeling

68. Investeerders vinden voor ideeën
69. Ideeën voor een product of dienst beschermen
70. MIT-subsidie aanvragen
71. Product(en) exporteren met een intellectueel eigendom
72. Plagiaat en schending intellectuele eigendom

Bedrijfshuisvesting

73. Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie
74. Omgevingsvergunning aanvragen
75. Afwijken van het bestemmingsplan
76. Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Internationaal ondernemen - import

77. Diensten importeren uit een EU-land
78. Diensten importeren uit een land buiten de EU
79. Goederen importeren uit een land buiten de EU
80. Goederen importeren binnen de EU
81. Goederenvervoer bij import
82. Producteisen bij import
83. Import partner vinden
84. Betalingen bij import

Internationaal ondernemen - export

85. Brexit: gevolgen voor Nederlandse ondernemers
86. Diensten leveren binnen de EU
87. Diensten leveren buiten de EU
88. Goederen exporteren binnen de EU
89. Goederen exporteren buiten de EU
90. Klanten en zakenpartners vinden bij export
91. Goederen transporteren bij export
92. Betalingen bij export
93. Zakelijk geschil bij internationaal ondernemen
94. Producteisen bij export
95. Productie uitbesteden of outsourcen naar het buitenland
96. Regelingen en subsidies bij internationaal ondernemen
97. Bedrijf starten in het buitenland

Duurzaam ondernemen

98. Starten met een duurzame bedrijfsvoering
99. Maak je bedrijfspand energiezuinig voor 2023
100. Informatieplicht energiebesparing

Bedrijf stoppen of verkopen

101. Het bedrijf redden of stoppen
102. Het bedrijf verkopen

Meer informatie over het Ondernemersplein, een initiatief van de Kamer van Koophandel.

Als ondernemer investeer je vaak veel tijd en geld in je bedrijf. Gelukkig steunt de overheid ondernemers aan de hand van subsidies.  Op het ondernemersplein vind je alle informatie over de verschillende subsidies die je als ondernemer aan kunt vragen. Ook geven zij informatie en advies over het kiezen van de juiste regeling.

Voor informatie over de verschillende subsidieregelingen in Noord-​Nederland kun je terecht bij 123subsidie. Dit initiatief is opgezet door Samenwerkingsverband Noord-​Nederland (SNN). SNN verbindt de 3 noordelijke provincies met elkaar en probeert zo de economische positie van Noord-​Nederland te versterken. Iedereen die aan de eisen van het SNN voldoet, mag gebruikmaken van de subsidie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met SNN via 050-​5224938 of stuur een mail naar 123subsidie@snn.eu.

Wij zetten samen met de Ondernemersfederatie jaarlijks een prijs uit voor ondernemers. Ieder jaar wordt een nieuw thema vastgesteld.

In 2019 was het thema ‘Sociaal Werkgeverschap’. Dit houdt in dat een ondernemer het verschil maakt door zich maatschappelijk in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer over de Ondernemersprijs 2019. Aanmelden was mogelijk tot 1 september 2019, de uitreiking vond plaats op 27 november 2019. Ook in 2020 wordt de Ondernemersprijs uitgereikt, met een ander thema. Meer informatie volgt.