Een held eren

Wil je een held eren? Voor iemand die met gevaar voor eigen leven iemand anders heeft gered zijn er verschillende onderscheidingen. Bijvoorbeeld de onderscheidingen van het Carnegie Heldenfonds en Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Een held eren - sfeerfoto

Het Carnegie Heldenfonds

Het Carnegie Heldenfonds eert personen die met gevaar voor eigen leven iemand anders redden. Denk bijvoorbeeld aan iemand in een brandend gebouw of in het water in veiligheid brengen. Jongeren kunnen ook worden beloond wanneer zij zonder gevaar voor eigen leven iemand redden. De onderscheiding bestaat uit een kristallen gedenkplaat of een zilveren/bronzen medaille en een oorkonde. Het fonds bestaat sinds 26 juni 1911.

Wanneer kan ik iemand voorstellen voor deze onderscheiding?

Wil je een held eren? Je kunt iemand voorstellen voor de onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds als je vindt:

  • dat iemand met gevaar voor eigen leven iemand anders heeft gered;
  • dat iemand een andere heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan.

Hoe vraag ik deze onderscheiding aan?

Een voordracht voor deze onderscheiding doe je schriftelijk, bij voorkeur via het voorstelformulier dat beschikbaar is op de website van de stichting www.carnegiefonds.nl.

Eventueel kan eerst informatie worden gevraagd bij de stichting. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e- mail.

Stichting Carnegie Heldenfonds
Provinciehuis Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 - 441 64 30
Mobiel: 06 - 55 44 93 34
E-mail: info@carnegiefonds.nl

Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij kent drie onderscheidingen en een oorkonde om een held te eren. Redders die door de Maatschappij bekroond worden, ontvangen een bronzen, zilveren of gouden penning. Deze penning is in het jaar van oprichting van de Maatschappij in 1767 ontworpen door J.G. Holtzhey en is de oudste medaille in Nederland die nog steeds wordt geslagen en toegekend.

Meld een held

Ken jij iemand die het leven van een drenkeling heeft gered? Laat dit dan weten door het formulier in te vullen op de website www.drenkeling.nl.

Informatie over de verschillende onderscheidingen lees je op de pagina 'Onderscheidingen'.

Zie ook