Koninklijke onderscheidingen

Een keer per jaar worden Nederlanders die zich bijzonder ingezet hebben voor de samenleving beloond met een Koninklijke onderscheiding. Eind april rond Koningsdag worden deze onderscheidingen uitgereikt en ‘regent’ het lintjes.

Ken jij iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? Dan kan je hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Lees hieronder meer informatie. Kijk ook eens op de website van Lintjes.nl.

Begin op tijd!

Je kan het hele jaar een aanvraag indienen bij de gemeente waar de persoon woont. Lever je aanvraag wel uiterlijk vóór 1 juni in. Alleen dan wordt je aanvraag in behandeling genomen voor de eerstvolgende Lintjesregen.

Meer informatie

Nederland kent verschillende Koninklijke onderscheidingen voor mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving of voor het Koninklijk Huis.

De onderscheidingen zijn onderverdeeld in:

 • Voor personen in verschillende ridderorden, bekend als de ‘de lintjes’
 • Voor bedrijven, instellingen of verenigingen, bekend als het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier en de Koninklijke Erepenning.

Een persoon komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als hij of zij:

 • zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving;
 • meer heeft gedaan dan normaal gesproken van iemand verwacht mag worden.

De burgemeester kan het lintje uitreiken:

 • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de laatste werkdag dag vóór Koningsdag.
 • Tijdens een bijzondere gelegenheid bij hoge uitzondering.

 • Voor uitreiking tijdens lintjesregen: een volledig ingevulde aanvraag moet uiterlijk op 1 juni van het jaar ervoor bij de Kabinetsmedewerker ingediend zijn.
 • Voor uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid: een volledig ingevulde aanvraag moet uiterlijk 6 maanden voor die gelegenheid bij de Kabinetsmedewerker ingediend zijn.

Vul het online verzoekformulier in. Dat formulier belandt bij de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Súdwest-Fryslân. Die bekijkt of degene die je wilt aanmelden inderdaad voor een lintje in aanmerking kan komen. Vervolgens neemt hij of zij met je op om de vervolgprocedure door te spreken.

Is dit niet duidelijk? Neem gerust eerst contact op met de gemeente via koninklijkeonderscheidingen@sudwestfryslan.nl.

De burgemeester, de commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag geven advies over je voorstel aan de minister.

De minister neemt een besluit.

Als de minister akkoord is, ondertekent de koning de voordracht.

De burgemeester informeert je over dit koninklijk besluit.

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen die minimaal honderd jaar bestaan. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. In het algemeen geldt dat bedrijven of instellingen met een nutskarakter en financiële instellingen niet voor een predicaat in aanmerking komen.

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toekennen aan particuliere ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal honderd jaar bestaan.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen en aan sportverenigingen. De erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Wij adviseren je altijd contact op te nemen met de kabinetsmedewerker van de gemeente Súdwest-Fryslân als je een Koninklijk predicaat of erepenning wilt aanvragen voor een in Súdwest-Fryslân gevestigde organisatie. Dat kan via koninklijkeonderscheidingen@sudwestfryslan.nl.

Je vraagt een Koninklijk predicaat of erepenning aan via de burgemeester van de plaats waar de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Informatie kun je alvast raadplegen via:

Koninklijk

 • Koninklijke Lankhorst-Euronete Group B.V. te Sneek
 • Koninklijke Tichelaar Makkum (keramiek) te Makkum
 • Koninklijke Watersportvereniging "Sneek" te Sneek
 • Koninklijke Drukkerij de Vries te Sneek
 • Koninklijke G.J. Douma Holding BV te Sneek

Hofleverancier

 • Lampe (textiel) te Sneek
 • Drukkerij Van der Eems te Easterein
 • Hoeksema Kapper te Makkum
 • Rinia Fietsen v.o.f. te Makkum
 • Het Boekhuis te Workum
 • Oud Hindelooper Kunst v/h A. Roosje 1894 te Hindeloopen
 • Bijlsma Wijnimport VOF te Scharnegoutum
 • Brandsma Koffie te Bolsward
 • Visser Transport te Bolsward

Zie ook