Koninklijke onderscheidingen

Een keer per jaar worden Nederlanders die zich bijzonder ingezet hebben voor de samenleving beloond met een Koninklijke onderscheiding. Eind april rond Koningsdag worden deze onderscheidingen uitgereikt en ‘regent’ het lintjes.

Ken jij iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? Dan kan je hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of stuur een e-mail naar koninklijkeonderscheidingen@sudwestfryslan.nl. Wij helpen je graag verder om deze persoon voor te dragen. Meer informatie vind je op de website van Lintjes.nl.

Begin op tijd!

Je kan het hele jaar een aanvraag indienen bij de gemeente waar de persoon woont. Lever je aanvraag wel uiterlijk vóór 1 juni in. Alleen dan wordt je aanvraag in behandeling genomen voor de eerstvolgende Lintjesregen.

Meer informatie

Een persoon komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als hij of zij:

  • zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving;
  • meer heeft gedaan dan normaal gesproken van iemand verwacht mag worden.

Verzamel van de persoon die je wilt aandragen de volgende gegevens:

  • bij welke verenigingen is hij of zij actief of actief geweest en hoe lang;
  • een duidelijke omschrijving van het vrijwilligerswerk;
  • hoeveel uren hij of zij vrijwilligerswerk doet.

Stuur deze gegevens naar ons toe, dit kan per e-mail via koninklijkeonderscheidingen@sudwestfryslan.nl of neem telefonisch contact op via 14 0515.

Wij nemen daarna contact op samen te bekijken of deze persoon in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding. Daarna ontvang je van ons een voorstelformulier.

Je kunt ook een online verzoek indienen. Na het invullen van het formulier ontvang je een verificatiemail. Open de mail en klik op de link die je hebt ontvangen om je e-mailadres te verifiëren.  Vervolgens ontvang je per e-mail een bevestiging dat het verzoek naar ons is verstuurd.

Op basis van de door ons verkregen beschikbare informatie nemen wij contact met je op. Als er na overleg voldoende aanleiding lijkt voor een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding, ontvang je van ons een e-mail met het digitale aanvraagformulier.

De aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding dient uiterlijk vóór 1 juni voorafgaand van het jaar van uitreiking worden ingediend.