Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en erkenning van de lokale gemeenschap voor de inspanningen die zijn verricht. 
Wij hebben de volgende onderscheidingen:

 • Ereburgerschap;
 • Penning van Verdienste voor een persoon;
 • Penning van Verdienste voor een groep, vereniging of stichting;
 • Sportpenning.

Aanvraag gemeentelijke onderscheiding

Wil je iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Neem dan in ieder geval 4 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum contact op met Kabinetszaken via het contactformulier of via het algemene telefoonnummer 140515.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap is zeer exclusief. Het ereburgerschap wordt toegekend aan iemand die:

 • Een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het gemeentelijk beleid.
 • Of een uitzonderlijke bijdrage aan de positieve beeldvorming van de gemeente in (inter)nationaal verband.

Bij het ereburgerschap hoort een oorkonde met de persoonsgegevens van de decorandus, de reden van toekenning en een vergulde penning.

 • Het ereburgerschap heeft een exclusief karakter.
 • Er moet sprake te zijn van een uitzonderlijke bijdrage aan het gemeentelijk beleid in brede zin.
 • De persoon heeft door zijn/haar persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning gekregen.
 • Er moet sprake zijn van een langdurige staat van dienst.
 • Persoonlijk moet er sprake zijn van een uitzonderlijke verdienste voor de gemeenschap van stad of dorp. Daardoor is een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan het aanzien of  naamsbekendheid van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband.
 • Geen onderscheid voor toekenning tussen leden van het gemeentebestuur en andere personen.
 • Een persoon kan het ereburgerschap niet voor zichzelf aanvragen.
 • Personen moeten van onbesproken gedrag zijn.

 • De heer drs. H.H. Apotheker, oud-burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Penning van verdienste

Een penning van verdienste kan worden toegekend aan een persoon of groep, vereniging of stichting.

Penning van verdienste voor een persoon

De penning van verdienste wordt toegekend aan de persoon die vanuit zijn of haar werkterrein buitengewone prestaties heeft geleverd. Hij of zij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch of maatschappelijk gebied en heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan onze gemeenschap (stad of dorp).

Penning van verdienste voor een groep, vereniging of stichting

Deze penning kan in zeer bijzondere gevallen toegekend worden aan een groep, vereniging of stichting. De penning van Verdienste wordt uitgereikt tijdens het bestaansjubileum 50-75-100 jaar (vermeerderd met 25 jaar).

 • Buitengewone prestatie, zoals ook de wijze waarop vanuit werkterrein sprake is van een bijzondere verdienstelijkheid.
 • Er moet sprake zijn van verdiensten op algemeen erkende wijze ten aanzien van de promotie voor de gemeente Súdwest-Fryslân op zowel promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch of maatschappelijk terrein.
 • Een persoon kan de penning van verdienste niet voor zichzelf aanvragen.
 • Personen moeten van onbesproken gedrag zijn.

 • Een groep, vereniging of stichting die haar naam sinds lange periode waardig weet uit te dragen d.m.v. het in standhouden van belangrijke culturele waarden, het aan velen de gelegenheid bieden tot (sportieve) ontspanning en/of het onderhouden van sociale contacten. Penning van Verdienste wordt uitgereikt tijdens het bestaansjubileum (50-75-100 vermeerderd met 25 jaar).

 • Fûgelwacht Wommels e.o. – 75-jarig jubileum d.d. 2 april 2022
 • Molenstichting Súdwest-Fryslân – 50-jarig jubileum d.d. 29 november 2023

De sportpenning

De sportpenning wordt toegekend voor een bijzonder sportieve prestatie van nationale of internationale betekenis én aan unieke Friese cultuurhistorische sportprestaties zoals skûtsjesilen, kaatsen en fierljeppen, waarbij naamsbekendheid van de gemeente Súdwest-Fryslân in nationaal verband wordt vergroot. De sportpenning wordt uitgereikt aan individuele sporters of aan sportverenigingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

 • Sportprestaties moeten een nationaal, dan wel internationale betekenis hebben.
 • Er moet sprake zijn van een bijzondere prestatie op het terrein van sport dan wel relatie hiermee, waarbij naamsbekendheid van Súdwest-Fryslân in nationaal verband vergroot wordt.
 • De penning kan worden uitgereikt aan personen, instellingen en verenigingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

 • Volleybalclub Sneek - Friso Sneek DS1 - Landkampioenschap 2023 d.d. 11 mei 2023

Zie ook