Bedrijventerrein.

Ben je ondernemer en op zoek naar een bouwkavel of bestaand pand op een bedrijventerrein? De grond voor het bedrijventerrein wordt vaak door ons uitgegeven. Op dit moment hebben we 8 locaties waar je je bedrijf kan vestigen.

De grond voor het bedrijventerrein wordt vaak door ons uitgegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het accountteam Ondernemen.

Voorwaarden bestemmingsplan.

Bij gebruik van het bedrijfsterrein ben je gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden  zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Je komt alleen in aanmerking voor het bedrijfsterrein als je voldoet aan deze voorwaarden. De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark.

De belangrijkste voorwaarden in het bestemmingsplan zijn:

  • Milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten;
  • De omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel;
  • De soort werkgelegenheid. Werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen, krijgen meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werkzoekenden.

Bestaand pand.

Ben je op zoek naar een bestaand bedrijfspand?  Kijk dan op de websites Funda in business of op www.bedrijfspand.nl

Overzicht bedrijventerreinen.

De uitbreiding van het bedrijventerrein It Joo is gesitueerd aan de oostkant van Oudega en omvat 6 kavels van circa 2500 m2. Deze kavels zijn aangegeven op onderstaande kaveltekening. Kavels kunnen iets afwijken van de tekening. Op deze kavels mogen bedrijfsloodsen worden gebouwd met eventueel een bedrijfswoning. Hiervoor moet wel ontheffing voor aangevraagd worden. Kavel 1 en 6 zijn op dit moment gereserveerd. Kavelprijzen € 60 (excl. btw) per m2.

Contact

Attema Beheer BV, de heer K. Attema
De Draei 19, 8621 CZ Heeg
Telefoonnummer: 0515-443 393 of 06-224 165 02

Ondernemers met watersportambities hebben alle mogelijkheden om werken en wonen te combineren in havenresort Heeg op bedrijventerrein de Skou.

Ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Horsa, tussen de provinciale weg N359 en het riviertje De Horsa wordt bedrijventerrein Burevaart ontwikkeld. Burevaart kent zichtlocaties vanaf de provinciale weg, locaties aan het water en locaties langs de invalsweg. Zowel per auto, per boot en per spoor uitstekend te bereiken.

Heb je belangstelling voor grond op de Hemmen 3 locatie? Neem dan contact op met onze accountmanager Hendrik Buwalda.

In Bolsward is het nieuwe bedrijventerrein De Marne 2 in ontwikkeling. De Marne 2 beschikt onder andere over een aantrekkelijke zichtlocatie aan de A7.

Langs beide oevers van De Welle breiden we het water- en recreatiegebonden bedrijventerrein De Welle uit. We verlengen het huidige bedrijventerrein  tot aan het nieuwe tracé van de provinciale weg/rondweg. De Vosseleane is de zuidelijk grens en het verlengde van de bestaande oost-west ontsluitingsweg (De Zwaan) met beplanting, de noordelijke grens.

Aan de Baarderbuorren is in de loop der jaren een klein bedrijventerrein ontstaan. De uitbreiding van dit kleine bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 3 hectare en is bestemd voor bedrijven vanuit de regio. De uitgifte van het nieuwe terrein is in handen van Omny Vastgoed

Contact

Omny Vastgoed
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
Telefoonnummer: 058-294 16 26

Bedrijventerrein “De Potstal” in Witmarsum is een uitbreiding van het bedrijventerrein aan De Tunen. Het bedrijventerrein is circa 0,5 hectare groot en ligt aan de doorgaande weg tussen Witmarsum en Arum.

Veelgestelde vragen.

De procedure hangt af van je aanvraag. We vragen bijvoorbeeld informatie over het voorgenomen gebruik van de grond. Dit doen we om speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen. Daarnaast willen we graag je bedrijfsplan lezen. Neem daarom eerst contact met ons op om te zien wat je precies moet doen.

Heb je interesse in een kavel op één van de bedrijventerreinen? Neem contact op met één van onze accountmanagers. Zij helpen je graag verder. Je kunt ook een e-​mail sturen naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.