Nieuwe subsidies!

Twee nieuwe subsidies in 2023

Gepubliceerd op in Nieuws.

De gemeente stelt twee nieuwe subsidies beschikbaar met ingang van 2023. Een subsidie voor het plaatsen van een informatieborden en een subsidie voor het herstel van daken van karakteristieke panden. Met de subsidie voor informatie­borden wil de gemeente de zichtbaarheid en beleving van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân versterken. Bij het herstel van daken gaat het om restauratie- of reconstructie­werkzaamheden van historische daken op karakteristieke panden.

Informatieborden

Súdwest-Fryslân kent een rijke geschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met een informatiebord of een ander soort verbeelding geven we aandacht aan die verhalen. Als je een zichtbare verwijzing wil maken naar een moment uit onze geschiedenis, kom je misschien in aanmerking voor een subsidie. Informeer vooraf bij de gemeente naar de voorwaarden. Bij het ontwerpen van het bord en het bepalen van de locatie kan hiermee dan rekening worden gehouden. 

Informatiebord Koaldyk

Daken karakteristieke panden

Bij karakteristieke panden willen we dat ook het dak en de traditionele dakbedekking zoveel mogelijk in tact blijft. De restauratie of het herstel van zo’n dak is belangrijk, maar vaak erg duur. Hierdoor wachten sommige eigenaren te lang met restaureren en raakt het historische dak in verval. Om dit te voorkomen, hebben we deze subsidie. Het geld kan worden gebruik voor herstelwerkzaamheden aan traditionele dakbedekking van dakpannen, leien, metalen (zink, koper, lood) en/of riet. Ook voor het aanbrengen, vervangen of restaureren van uilenborden kan je in aanmerking komen.

Met deze regeling sluit de gemeente aan op de subsidie­regeling die de provincie eerder dit jaar heeft opgesteld voor Friese Boerderijdaken. De regeling van de provincie richt zich voornamelijk op monumentale boerderijen en karakteristieke boerderijen met een sloopverbod. De nieuwe subsidie­regeling van de gemeente is voor panden die hier net buiten vallen. Dit zijn de karakteristieke boerderijen waar geen sloopverbod op zit en de karakteristieke panden die geen boerderij zijn.

Subsidie aanvragen?

Denk je in aanmerking te komen voor een van beide subsidies? Dan kun je deze subsidie vanaf 1 januari 2023 aanvragen door gebruik te maken van een aanvraagformulier.

Kijk op de pagina Subsidies onder het kopje Erfgoed en monumenten.

Dit artikel is onderdeel van de Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed. Wil je op de hoogte van het laatste Cultureel Erfgoed nieuws blijven? Meld je aan voor de twee jaarlijkse Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed via het aanmeldformulier.