Informatieverzoek en openbaar gemaakte documenten

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Wij hebben een overzicht van de documenten die openbaar zijn gemaakt. Vraag deze documenten gemakkelijk bij ons op.

Wil je informatie over een gemeentelijk beleid wat nog niet openbaar is? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet ook wel een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

Vacatures - inclusieve arbeidsmarkt - functiecreatie

Woo-verzoek indienen

Wil je een Woo-verzoek indienen? Regel het digitaal, telefonisch of stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Je naam en adres;
 • De datum;
 • Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat;
 • Geef aan van wie je informatie wilt ontvangen (gemeenteraad, college B&W of de burgemeester);
 • Geef aan welke informatie of documenten je wilt krijgen;
 • Je handtekening.
Woo-verzoek indienen

Stuur je een brief? Dan mag het naar onderstaand adres.

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Heb je een Woo-verzoek ingediend? Zodra wij je verzoek binnen hebben gaan wij voor je aan de slag. Wij beoordelen je verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. Je ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over jouw verzoek.

Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen? Dan kunnen we de termijn eenmaal verlengen met 2 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht van ons.

In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen. In de Wet open overheid staan alle redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. We noemen dit ook wel weigeringsgronden. Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

 • De informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
 • Het gaat om persoonsgegevens;
 • Het vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn.

Overzicht documenten

Openbaar gemaakte documenten (Woo) 2023
Datum besluitOnderwerp
16 oktoberInkoop Covid-19 middelen/diensten
11 oktoberAnterieure overeenkomst tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en Attema Vastgoed BV van 9 januari 2012
15 septemberOvereenkomsten en betalingen externe taxatiebureaus/taxateurs
15 septemberAutoluwe binnenstad Sneek
8 septemberBrief verzoek aanvullende gegevens melding Nesserlaan 2 en 3 te Pingjum
6 septemberCorrespondentie tussen bezwarencommissie en secretariaat bezwarencommissie inzake adviezen bezwaarschrift
4 septemberWegenlegger
31 augustusMeldingen activiteitenbesluit Nesserlaan 2 en 3 Pingjum vanaf 14 september 2021
23 augustusVergunningen snackwagen Turfdyk te Gaastmeer
18 augustusEvaluatie vaarroute de Zwette, binnenstad Sneek
17 augustusWerkzaamheden brug Valkstraat en Boeierstraat te Sneek
10 augustusWarm Heeg
1 augustusVergoedingen bezwarencommissie
26 juliKlacht hok Stasjonsleane 32 te Oudega
19 juliMelding activiteitenbesluit 't Sou 57 te Warns
17 juliOverzicht integriteitsschendingen
5 juliRapportage inspectie Hellingspad 2 te Stavoren
9 juniVoorwaarden horeca-activiteiten Merk 22 te Workum
9 juniDakkapel Algeraburren 6 te Workum
9 juniVergunningen/ handhaving woonschepen
24 meiToegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een (visuele) leesbeperking
16 meiCorrespondentie tussen gemeente en het Wetterskip met betrekking tot de Geeuwkade te IJlst
16 meiUV20150564
16 meiVestiging huisartsenpraktijk en apotheek aan de Zwettewei te Scharnegoutum
5 meiOntwikkeling en exploitatie camping Schuilenburg 2 te Hindeloopen
26 aprilLigplaatsvergunningen Makkum voor 2011
29 maartFranekerstraat 3 te Bolsward
14 maartGeldende vergunningen Vakantiepark De Kuilart
15 februariAmbtshalve wijziging bestemmingsplan Sneek-Houkepoort
15 februariParkeerbelastingen
10 februariAfspraken gemeente en eigenaar Lieuwe Klazes Leane 3 te Workum
7 februariDs. L. Touwenlaan
30 januariOmgevingsvergunning Jeltewei 222 Hommerts
17 januariHandhavingszaak boot te Heeg
16 januariQuickscan Oppenhuizen voorkeursrecht
9 januariVerslag intern overleg en gesprekken over casus inwoner

Eerdere openbaar gemaakte documenten (Woo)
Datum besluitOnderwerp
11 februari 2021Lidl Bolsward - bouwplan 2016
11 februari 2021Verkeersstromen, tellingen en simulaties binnenstad Bolsward
3 maart 2021Rapport Empatec 'Voor iedereen een zinvol leven'.
18 maart 2021Meldingen en controles Bregesleatswei 2/2a Uitwellingerga
23 maart 2021Brief en zienswijzen derde-belanghebbenden
24 maart 2021Houtdraaiersstraat 4a
1 april 2021Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
19 april 2021Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
28 april 2021Controle Nijhuizum 12
17 mei 2021Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
17 mei 2021Overeenkomsten buitenreclame
19 mei 2021AZC Sneek
20 mei 2021Herstructurering kruispunt Groenedijk/Middelzeelaan
1 juni 2021Gezondheidskundigadvies GGD m.b.t. Nesserlaan Pingjum
9 juni 2021Data luchtwasser vanaf 8 mei 2019 tot heden - De Soal Hemelum
16 juni 2021Zonnepark en ecowijk Scharnegoutum
23 juni 2021RCN de Potten
9 augustus 2021Verplaatsing Coop Heeg
11 augustus 2021Documenten m.b.t. Wob-verzoek OM 2018
30 augustus 2021Handhavingsverzoek 12 mei 2021
30 augustus 2021Advies Hemelumer Hoeve
16 september 2021Bijstandsverlening- en fraude
8 oktober 2021Facturen Rotshuizen Geense m.b.t. beroepsprocedure
28 oktober 2021Retributieregeling Ondernemersfonds SWF
10 november 2021Verordening Havens - Makkum
11 november 2021Werkwijze KCC/ informatiemap Participatiewet
17 november 2021Bijtincident
25 november 2021Graafwerkzaamheden De Koarte Baan te Wommels
13 december 2021Safaritenten De Rakken Woudsend
14 december 2021Warm Heeg
23 december 2021Schade netwerkkabel Ziggo
24 december 2021Ligplaatsvergunning Hichtumerweg 21a te Bolsward
13 januari 2022Bijtincident Hindeloopen
18 januari 2022WMO/ Contract Axxion
24 januari 2022Advies monumentencommissie Molestrjitte te Woudsend
27 januari 2022Warm Heeg
27 januari 2022Koopcontact/vergunningen visafslag Stavoren
27 januari 2022Ontheffingen gemeentelijke voertuigen
31 maart 2022Verkeerssituatie Zwetteschool/Simmerdyk
7 april 2022Notulen overleg politie-gemeente 14 maart 2022
25 mei 2022Luchtwassers Hemelumer Hoeve
21 juni 2022Warm Heeg
4 juli 2022besluiten terugvordering
7 juli 2022Milieucontroles Hemelumer Hoeve
7 juli 2022Electriciteitshuisje Fryhofke te Raerd
20 juli 2022Ontwikkelingen Indijk
22 juli 2022OV20211165
11 augustus 2022Noodverordening 4 juli 2022
22 augustus 2022Toekenning straatnamen Branjewâl in Easterein een Peter J. Sterkenburg in Zurich
27 september 2022Interne correspondentie m.b.t. klacht
27 september 2022Klachtdossier
7 oktober 2022Ds. L. Touwenlaan
10 oktober 2022Terrassen Grootzand tijdens Sneekweek
13 oktober 2022Huisvesting arbeidsmigranten Hayumerlaan 1 te Cornwerd
13 oktober 2022Bezwaren/klachten verkeerssituatie Mulierlaan tussen Pingjum en Witmarsum
13 oktober 2022Plaatsing tranformatorhuis te Raerd
20 oktober 2022Klachten burger
1 november 2022Algeraburren 4-6 te Workum
10 november 2022Collegebesluit beleidsregels boete sociale zekerheid Súdwest-Fryslân 2022
16 december 2022Alle Woo-verzoeken, - besluiten en bijborende documenten vanaf 1 mei 2022 t/m 28 november 2022
29 december 2022Omgevingsvergunning It Lange Hûs te Woudsend
29 december 2022Geluidsarms asfalt rondweg Warns

Documenten opvragen kan via onderstaande knop. Noteer in je verzoek het volgende:

 • datum besluit
 • het onderwerp
Documenten uit de lijst opvragen

Meer informatie of hulp nodig?

Wil je meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek of heb je hulp nodig bij het zoeken van informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of via het contactformulier.

Zie ook