Informatieverzoek en openbaar gemaakte documenten

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Wij hebben een overzicht van de documenten die openbaar zijn gemaakt. Vraag deze documenten gemakkelijk bij ons op.

Wil je informatie over een gemeentelijk beleid wat nog niet openbaar is? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet ook wel een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

Woo-verzoek indienen

Wil je een Woo-verzoek indienen? Regel het digitaal, telefonisch of stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Je naam en adres;
 • De datum;
 • Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat;
 • Geef aan van wie je informatie wilt ontvangen (gemeenteraad, college B&W of de burgemeester);
 • Geef aan welke informatie of documenten je wilt krijgen;
 • Je handtekening.

Woo-verzoek indienen

Stuur je een brief? Dan mag het naar onderstaand adres.

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Heb je een Woo-verzoek ingediend? Zodra wij je verzoek binnen hebben gaan wij voor je aan de slag. Wij beoordelen je verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. Je ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over jouw verzoek.

Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen? Dan kunnen we de termijn eenmaal verlengen met 2 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht van ons.

In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen. In de Wet open overheid staan alle redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. We noemen dit ook wel weigeringsgronden. Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

 • De informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
 • Het gaat om persoonsgegevens;
 • Het vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn.

Overzicht documenten

2023 – Openbaar gemaakte documenten (Woo)
Datum besluit Onderwerp
9 januari verslag intern overleg en gesprekken over casus inwoner
16 januari Quickscan Oppenhuizen voorkeursrecht
17 januari Handhavingszaak boot te Heeg
30 januari Omgevingsvergunning Jeltewei 222 Hommerts
7 februari Ds. L. Touwenlaan
10 februari Afspraken gemeente en eigenaar Lieuwe Klazes Leane 3 te Workum

Eerdere openbaar gemaakte documenten (Woo)
Datum besluit Onderwerp
11 februari 2021 Lidl Bolsward – bouwplan 2016
11 februari 2021 Verkeersstromen, tellingen en simulaties binnenstad Bolsward
3 maart 2021 rapport Empatec ‘Voor iedereen een zinvol leven’.
18 maart 2021 Meldingen en controles Bregesleatswei 2/2a Uitwellingerga
23 maart 2021 Brief en zienswijzen derde-belanghebbenden
24 maart 2021 Houtdraaiersstraat 4a
1 april 2021 Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
19 april 2021 interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
28 april 2021 Controle Nijhuizum 12
17 mei 2021 Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
17 mei 2021 Overeenkomsten buitenreclame
19 mei 2021 AZC Sneek
20 mei 2021 Herstructurering kruispunt Groenedijk/Middelzeelaan
1 juni 2021 gezondheidskundigadvies GGD m.b.t. Nesserlaan Pingjum
9 juni 2021 Data luchtwasser vanaf 8 mei 2019 tot heden – De Soal Hemelum
16 juni 2021 zonnepark en ecowijk Scharnegoutum
23 juni 2021 RCN de Potten
9 augustus 2021 verplaatsing Coop Heeg
11 augustus 2021 documenten m.b.t. Wob-verzoek OM 2018
30 augustus 2021 Handhavingsverzoek 12 mei 2021
30 augustus 2021 Advies Hemelumer Hoeve
16 september 2021 bijstandsverlening- en fraude
8 oktober 2021 facturen Rotshuizen Geense m.b.t. beroepsprocedure
28 oktober 2021 Retributieregeling Ondernemersfonds SWF
10 november 2021 Verordening Havens – Makkum
11 november 2021 werkwijze KCC/ informatiemap Participatiewet
17 november 2021 Bijtincident
25 november 2021 Graafwerkzaamheden De Koarte Baan te Wommels
13 december 2021 Safaritenten De Rakken Woudsend
14 december 2021 Warm Heeg
23 december 2021 Schade netwerkkabel Ziggo
24 december 2021 ligplaatsvergunning Hichtumerweg 21a te Bolsward
13 januari 2022 Bijtincident Hindeloopen
18 januari 2022 WMO/ Contract Axxion
24 januari 2022 advies monumentencommissie Molestrjitte te Woudsend
27 januari 2022 Warm Heeg
27 januari 2022 Koopcontact/vergunningen visafslag Stavoren
27 januari 2022 Ontheffingen gemeentelijke voertuigen
31 maart 2022 Verkeerssituatie Zwetteschool/Simmerdyk
7 april 2022 Notulen overleg politie-gemeente 14 maart 2022
25 mei 2022 Luchtwassers Hemelumer Hoeve
21 juni 2022 Warm Heeg
4 juli 2022 besluiten terugvordering
7 juli 2022 Milieucontroles Hemelumer Hoeve
7 juli 2022 Electriciteitshuisje Fryhofke te Raerd
20 juli 2022 Ontwikkelingen Indijk
22 juli 2022 OV20211165
11 augustus 2022 Noodverdordening 4 juli 2022
22 augustus 2022 Toekenning straatnamen Branjewâl in Easterein een Peter J. Sterkenburg in Zurich
27 september 2022 interne correspondentie m.b.t. klacht
27 september 2022 klachtdossier
7 oktober 2022 Ds. L. Touwenlaan
10 oktober 2022 Terrassen Grootzand tijdens Sneekweek
13 oktober 2022 huisvesting arbeidsmigranten Hayumerlaan 1 te Cornwerd
13 oktober 2022 Bezwaren/klachten verkeerssituatie Mulierlaan tussen Pingjum en Witmarsum
13 oktober 2022 Plaatsing tranformatorhuis te Raerd
20 oktober 2022 klachten burger
1 november 2022 Algeraburren 4-6 te Workum
10 november 2022 Collegebesluit beleidsregels boete sociale zekerheid Súdwest-Fryslân 2022
16 december 2022 Alle Woo-verzoeken, – besluiten en bijborende documenten vanaf 1 mei 2022 t/m 28 november 2022
29 december 2022 omgevingsvergunning It Lange Hûs te Woudsend
29 december 2022 Geluidsarms asfalt rondweg Warns

Documenten opvragen kan via onderstaande knop. Noteer in je verzoek het volgende:

 • datum besluit
 • het onderwerp

Documenten uit de lijst opvragen

Meer informatie of hulp nodig?

Wil je meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek of heb je hulp nodig bij het zoeken van informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of via het contactformulier.

Zie ook