Informatieverzoek en openbaar gemaakte documenten

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Wij hebben een overzicht van de documenten die openbaar zijn gemaakt. Vraag deze documenten gemakkelijk bij ons op.

Wil je informatie over een gemeentelijk beleid wat nog niet openbaar is? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet ook wel een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

Vacatures - inclusieve arbeidsmarkt - functiecreatie

Woo-verzoek indienen

Wil je een Woo-verzoek indienen? Regel het digitaal, telefonisch of stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Je naam en adres;
 • De datum;
 • Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat;
 • Geef aan van wie je informatie wilt ontvangen (gemeenteraad, college B&W of de burgemeester);
 • Geef aan welke informatie of documenten je wilt krijgen;
 • Je handtekening.
Woo-verzoek indienen

Stuur je een brief? Dan mag het naar onderstaand adres.

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Heb je een Woo-verzoek ingediend? Zodra wij je verzoek binnen hebben gaan wij voor je aan de slag. Wij beoordelen je verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. Je ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over jouw verzoek.

Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen? Dan kunnen we de termijn eenmaal verlengen met 2 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht van ons.

In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen. In de Wet open overheid staan alle redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. We noemen dit ook wel weigeringsgronden. Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

 • De informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
 • Het gaat om persoonsgegevens;
 • Het vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn.

Overzicht documenten

Openbaar gemaakte documenten (Woo) 2024
Datum besluitOnderwerp
21 maartOntwikkelingen Indijk
6 maartWoningvoorraad binnenstad Sneek
29 februariBetalingen aan derden in het kader van de Participatiewet
29 februariLigplaatsvergunningen van 2011 tot 23 januari 2024
27 februariOvereenkomsten tussen gemeente Súdwest-Fryslân en brandstofverkooppunten
1 februariKlachten vliegbasis Leeuwarden
24 januariRibbeltegels en gevaarlijke plekken visueel gehandicapten
22 januariVergunningen Zoutepoel 4 te Sneek van 9 januari 2012

Eerdere openbaar gemaakte documenten (Woo)
Datum besluitOnderwerp
2023
19 decemberInkoop stemmal en soundbox
18 december Autoluwe binnenstad Sneek
14 decemberBodemverontreiniging Kleinehuisterweg 22 Pingjum
13 december Onderliggende documenten verordening Rioolheffing
7 decemberBeleidsdocumenten kunstgras
27 november     Wachtlijsten woonschepenhavens
16 oktober Inkoop Covid-19 middelen/diensten
11 oktober Anterieure overeenkomst tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en Attema Vastgoed BV van 9 januari 2012
15 septemberOvereenkomsten en betalingen externe taxatiebureaus/taxateurs
15 september Autoluwe binnenstad Sneek
8 september Brief verzoek aanvullende gegevens melding Nesserlaan 2 en 3 te Pingjum
6 september Correspondentie tussen bezwarencommissie en secretariaat bezwarencommissie inzake adviezen bezwaarschrift
4 september Wegenlegger
31 augustus Meldingen activiteitenbesluit Nesserlaan 2 en 3 Pingjum vanaf 14 september 2021
23 augustus Vergunningen snackwagen Turfdyk te Gaastmeer
18 augustus Evaluatie vaarroute de Zwette, binnenstad Sneek
17 augustus Werkzaamheden brug Valkstraat en Boeierstraat te Sneek
10 augustus Warm Heeg
1 augustus Vergoedingen bezwarencommissie
26 juli Klacht hok Stasjonsleane 32 te Oudega
19 juli Melding activiteitenbesluit 't Sou 57 te Warns
17 juli Overzicht integriteitsschendingen
5 juli Rapportage inspectie Hellingspad 2 te Stavoren
9 juni Voorwaarden horeca-activiteiten Merk 22 te Workum
9 juni Dakkapel Algeraburren 6 te Workum
9 juni Vergunningen/ handhaving woonschepen
24 mei Toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een (visuele) leesbeperking
16 mei Correspondentie tussen gemeente en het Wetterskip met betrekking tot de Geeuwkade te IJlst
16 mei UV20150564
16 mei Vestiging huisartsenpraktijk en apotheek aan de Zwettewei te Scharnegoutum
5 mei Ontwikkeling en exploitatie camping Schuilenburg 2 te Hindeloopen
26 april Ligplaatsvergunningen Makkum voor 2011
29 maart Franekerstraat 3 te Bolsward
14 maart Geldende vergunningen Vakantiepark De Kuilart
15 februari Ambtshalve wijziging bestemmingsplan Sneek-Houkepoort
15 februari Parkeerbelastingen
10 februari Afspraken gemeente en eigenaar Lieuwe Klazes Leane 3 te Workum
7 februari Ds. L. Touwenlaan
30 januari Omgevingsvergunning Jeltewei 222 Hommerts
17 januari Handhavingszaak boot te Heeg
16 januari Quickscan Oppenhuizen voorkeursrecht
9 januari Verslag intern overleg en gesprekken over casus inwoner
2022
29 december Geluidsarms asfalt rondweg Warns
29 december Omgevingsvergunning It Lange Hûs te Woudsend
16 december Alle Woo-verzoeken, - besluiten en bijborende documenten vanaf 1 mei 2022 t/m 28 november 2022
10 november Collegebesluit beleidsregels boete sociale zekerheid Súdwest-Fryslân 2022
1 november Algeraburren 4-6 te Workum
20 oktober Klachten burger
13 oktober Plaatsing tranformatorhuis te Raerd
13 oktober Huisvesting arbeidsmigranten Hayumerlaan 1 te Cornwerd
13 oktober Bezwaren/klachten verkeerssituatie Mulierlaan tussen Pingjum en Witmarsum
10 oktober Terrassen Grootzand tijdens Sneekweek
7 oktober Ds. L. Touwenlaan
22 augustus Toekenning straatnamen Branjewâl in Easterein een Peter J. Sterkenburg in Zurich
11 augustus Noodverordening 4 juli 2022
27 september Klachtdossier
27 september Interne correspondentie m.b.t. klacht
22 juli OV20211165
20 juli Ontwikkelingen Indijk
7 juli Milieucontroles Hemelumer Hoeve
7 juli Electriciteitshuisje Fryhofke te Raerd
4 juli besluiten terugvordering
21 juni Warm Heeg
25 mei Luchtwassers Hemelumer Hoeve
7 april Notulen overleg politie-gemeente 14 maart 2022
31 maart Verkeerssituatie Zwetteschool/Simmerdyk
27 januari Koopcontact/vergunningen visafslag Stavoren
27 januari Warm Heeg
27 januari Ontheffingen gemeentelijke voertuigen
24 januariAdvies monumentencommissie Molestrjitte te Woudsend
18 januari WMO/ Contract Axxion
13 januari Bijtincident Hindeloopen
2021
24 december Ligplaatsvergunning Hichtumerweg 21a te Bolsward
23 december Schade netwerkkabel Ziggo
14 december Warm Heeg
13 december Safaritenten De Rakken Woudsend
25 november Graafwerkzaamheden De Koarte Baan te Wommels
17 november Bijtincident
11 november Werkwijze KCC/ informatiemap Participatiewet
10 november Verordening Havens - Makkum
28 oktober Retributieregeling Ondernemersfonds SWF
8 oktober Facturen Rotshuizen Geense m.b.t. beroepsprocedure
16 september Bijstandsverlening- en fraude
30 augustus Advies Hemelumer Hoeve
30 augustus Handhavingsverzoek 12 mei 2021
9 augustus Verplaatsing Coop Heeg
11 augustusDocumenten m.b.t. Wob-verzoek OM 2018
23 juniRCN de Potten
16 juniZonnepark en ecowijk Scharnegoutum
9 juni Data luchtwasser vanaf 8 mei 2019 tot heden - De Soal Hemelum
1 juni Gezondheidskundigadvies GGD m.b.t. Nesserlaan Pingjum
20 mei Herstructurering kruispunt Groenedijk/Middelzeelaan
19 mei AZC Sneek
17 mei Overeenkomsten buitenreclame
17 mei Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
19 april Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
28 april Controle Nijhuizum 12
1 april Interne- en externe correspondentie m.b.t. Ippel Dredging
24 maart Houtdraaiersstraat 4a
23 maart Brief en zienswijzen derde-belanghebbenden
18 maartMeldingen en controles Bregesleatswei 2/2a Uitwellingerga
3 maart Rapport Empatec 'Voor iedereen een zinvol leven'.
11 februari Verkeersstromen, tellingen en simulaties binnenstad Bolsward
11 februari Lidl Bolsward - bouwplan 2016

Documenten opvragen kan via onderstaande knop. Noteer in je verzoek het volgende:

 • datum besluit
 • het onderwerp
Documenten uit de lijst opvragen

Meer informatie of hulp nodig?

Wil je meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek of heb je hulp nodig bij het zoeken van informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of via het contactformulier.

Zie ook