Informatieverzoek en openbaar gemaakte documenten

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Wij hebben een overzicht van de documenten die openbaar zijn gemaakt. Vraag deze documenten gemakkelijk bij ons op.

Wil je informatie over een gemeentelijk beleid wat nog niet openbaar is? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet ook wel een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

Woo-verzoek indienen

Wil je een Woo-verzoek indienen? Regel het digitaal, telefonisch of stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Je naam en adres;
 • De datum;
 • Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat;
 • Geef aan van wie je informatie wilt ontvangen (gemeenteraad, college B&W of de burgemeester);
 • Geef aan welke informatie of documenten je wilt krijgen;
 • Je handtekening.

Stuur je een brief? Dan mag het naar onderstaand adres.

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Heb je een Woo-verzoek ingediend? Zodra wij je verzoek binnen hebben gaan wij voor je aan de slag. Wij beoordelen je verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. Je ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over jouw verzoek.

Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen? Dan kunnen we de termijn eenmaal verlengen met 2 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht van ons.

In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen. In de Wet open overheid staan alle redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. We noemen dit ook wel weigeringsgronden. Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

 • De informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
 • Het gaat om persoonsgegevens;
 • Het vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn.

Overzicht documenten

2022 – Openbaar gemaakte documenten (Woo)
Datum besluit Onderwerp
13 januari Bijtincident Hindeloopen
18 januari WMO/Contract Axxion
24 januari Advies monumentencommissie Molestrjitte te Woudsend
27 januari Warm Heeg
27 januari Koopcontact/vergunningen visafslag Stavoren
27 januari Ontheffingen gemeentelijke voertuigen
31 maart Verkeerssituatie Zwetteschool op de Simmerdyk
7 april Notulen overleg tussen politie en gemeente op 14 maart 2022
25 mei Luchtwassers Hemelumer Hoeve
21 juni Warm Heeg
4 juli Besluiten terugvordering
7 juli Milieucontroles Hemelumer Hoeve
7 juli Electriciteitshuisje Fryhofke te Raerd
20 juli Ontwikkelingen Indijk
22 juli Omgevingsvergunning voor bijbehorend bouwwerk aan de Tolhûsdyk 9 te Sneek
11 augustus Noodverordening 4 juli 2022
22 augustus Toekenning straatnamen Branjewâl in Easterein en Peter J. Sterkenburg in Zurich
27 september Interne correspondentie met betrekking tot een klacht
27 september Klachtdossier
1 november Algeraburren 4-6 te Workum
10 oktober Terrassen Grootzand tijdens Sneekweek
13 oktober Huisvesting arbeidsmigranten Hayumerlaan 1 te Cornwerd
13 oktober Bezwaren/klachten verkeerssituatie Mulierlaan tussen Pingjum en Witmarsum
13 oktober Plaatsing transformatorhuis te Raerd
20 oktober Klachten burger
10 november Collegebesluit beleidsregels boete sociale zekerheid Súdwest-Fryslân 2022

2021 – Openbaar gemaakte documenten (Woo)
Datum besluit Onderwerp
11 februari Lidl Bolsward – bouwplan 2016
11 februari Verkeersstromen, tellingen en simulaties binnenstad Bolsward
3 maart Rapport Empatec ‘Voor iedereen een zinvol leven’.
18 maart Meldingen en controles Bregesleatswei 2/2a Uitwellingerga
23 maart Brief en zienswijzen derde-belanghebbenden
24 maart Houtdraaiersstraat 4a Sneek
1 april Interne- en externe correspondentie met betrekking tot Ippel Dredging
19 april Interne- en externe correspondentie met betrekking tot Ippel Dredging
28 april Controle Nijhuizum 12
17 mei Interne- en externe correspondentie met betrekking tot Ippel Dredging
17 mei Overeenkomsten buitenreclame
19 mei AZC Sneek
20 mei Herstructurering kruispunt Groenedijk/Middelzeelaan
1 juni Gezondheidskundigadvies GGD met betrekking tot Nesserlaan Pingjum
9 juni Data luchtwasser vanaf 8 mei 2019 tot heden – De Soal Hemelum
16 juni Zonnepark en ecowijk Scharnegoutum
23 juni RCN de Potten
9 augustus Verplaatsing Coop Heeg
11 augustus Documenten met betrekking tot Wob-verzoek OM 2018
30 augustus Handhavingsverzoek 12 mei 2021
30 augustus Advies Hemelumer Hoeve
16 september Bijstandsverlening- en fraude
8 oktober Facturen Rotshuizen Geense met betrekking tot beroepsprocedure
28 oktober Retributieregeling Ondernemersfonds SWF
11 november Werkwijze KCC informatiemap Participatiewet
10 november Verordening Havens – Makkum
17 november Bijtincident
25 november Graafwerkzaamheden De Koarte Baan te Wommels
13 december Safaritenten De Rakken Woudsend
14 december Warm Heeg
23 december Schade netwerkkabel Ziggo
24 december Ligplaatsvergunning Hichtumerweg 21a te Bolsward

Documenten opvragen kan via onderstaande knop. Noteer in je verzoek het volgende:

 • datum besluit
 • het onderwerp

Meer informatie of hulp nodig?

Wil je meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek of heb je hulp nodig bij het zoeken van informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of via het contactformulier.