Klachten, bezwaar en verzoeken

Soms gebeurt het wel eens dat je het ergens niet mee eens bent. Of dat je niet tevreden bent met de manier waarop wij jou behandeld hebben. Of misschien wil jij graag iets specifieks weten over een besluit dat genomen is.

Klacht indienen

Ben je niet netjes behandeld door een ambtenaar of een bestuurder? Dien dan je klacht in.

Lees meer

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. 

Lees meer

Woo-verzoek

Informatie die door ons nog niet openbaar gemaakt is. Vraag deze documenten gemakkelijk bij ons op.

Lees meer

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Niet eens met de hoogte van je belastingaanslag?

Lees meer

Aansprakelijk stellen

Heb je schade en je vindt dat wij daarvoor aansprakelijk zijn?

Lees meer

In gebreke stellen

Als wij nog niet een beslissing hebben genomen binnen de wettelijke termijn.

Lees meer

Schade aan schoolgebouw of inventaris melden

Is er schade aan het schoolgebouw of de inventaris van de school?

Lees meer