Uittreksel persoonsgegevens

Heb je een bewijs nodig dat je staat ingeschreven in onze gemeente? Vraag dan een uittreksel van persoonsgegevens aan. Op een uittreksel basisregistratie (BRP) staan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Heb je meer gegevens nodig? Geef dit dan aan bij de aanvraag. Een aanvraag kan zowel online als bij ons aan het gemeenteloket. Wil je langskomen op het gemeentehuis? Dan moet je een afspraak maken.

Let op! Het is voordeliger om online een uittreksel aan te vragen. Je betaalt dan € 6,90 in plaats van € 11,05 aan de balie.

Heb je een uittreksel nodig met historische woonadressen? Vraag er dan een uittreksel persoonsgegevens aan met historische woonadressen.

uittreksel BRP

Veelgestelde vragen

Je kan een uittreksel persoonsgegevens aanvragen voor:

 • Jezelf;
 • Je partner of echtgenoot als jullie op hetzelfde adres wonen;
 • Je kind dat bij jou woont;
 • Iemand die jou gemachtigd heeft. Deze persoon moet 18 jaar of ouder zijn.

Kom je bij ons aan het gemeenteloket? Neem dan het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Contant geld of je pinpas, zodat je gelijk af kunt rekenen.

Na betaling krijg je direct het uittreksel mee.

Doe je de aanvraag online of schriftelijk? Dan ontvang je het uittreksel persoonsgegevens binnen 5 werkdagen via de post.

Wil je het uittreksel schriftelijk aanvragen? Schrijf ons dan een brief waarin staat:

 • Jouw persoonsgegevens;
 • Waarom je het uittreksel nodig hebt;
 • Of het een Nederlands of een internationaal uittreksel moet zijn;
 • Je handtekening;
 • Stuur een kopie van je geldige identiteitsbewijs mee.

Het online aanvragen van een uittreksel kost € 6,90

Kom je bij ons aan het gemeenteloket? Dan betaal je € 11,05.

Je kunt iemand machtigen om een uittreksel voor jou aan te vragen. De persoon die jouw uittreksel aanvraagt moet wel 18 jaar of ouder zijn. Je geeft een machtiging door een brief te schrijven met de volgende gegevens:

 • Jouw persoonsgegevens;
 • De naam van de persoon die je het uittreksel ophaalt;
 • Waarom je het uittreksel nodig hebt;
 • Of het een Nederlands of een internationaal uittreksel moet zijn;
 • Je handtekening.

De gemachtigde moet vervolgens het volgende meenemen naar het gemeenteloket:

 • Jouw machtigingsbrief;
 • Een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs;
 • Het identiteitsbewijs van de persoon die het uittreksel ophaalt;
 • Contant geld of een pinpas, zodat hij of zij gelijk kan afrekenen.

Heb je een uittreksel persoonsgegevens nodig, maar woon je niet meer in Nederland? Vraag dan een bewijs aan dat je bent uitgeschreven. Je doet dat bij Register Niet Ingezetenen (RNI). Er zijn 19 RNI-gemeenten.

Informeer bij een van deze gemeenten hoe je een bewijs van uitschrijving kunt aanvragen. Meer informatie over het RNI lees je op de website van de Rijksoverheid.

Als je het uittreksel nodig hebt in het buitenland, kan je ook een internationaal uittreksel aanvragen. Geef bij je aanvraag aan of je een internationaal uittreksel nodig hebt.