Uittreksel persoonsgegevens

Heb je een bewijs nodig dat je staat ingeschreven in onze gemeente? Vraag dan een uittreksel van persoonsgegevens aan. Op een uittreksel basisregistratie (BRP) staan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Heb je meer gegevens nodig? Geef dit aan bij de aanvraag.

Uittreksel online aanvragen

Het is voordeliger om online een uittreksel aan te vragen. Je ontvangt je uittreksel binnen 5 werkdagen per post.

 • Online uittreksel kost € 7,60
 • Uittreksel aan de balie kost € 12,20
Online uittreksel aanvragen

Heb je een uittreksel nodig met historische woonadressen? Vraag er dan een uittreksel persoonsgegevens aan met historische woonadressen.

Uittreksel met historische woonadressen

Dit is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat je in leven bent. Jouw pensioenfonds of een andere organisatie kan je vragen om een bewijs van in leven zijn. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Je kunt dit uittreksel online aanvragen of aan de balie afhalen.

Online uittreksel aanvragen

Wat moet je meenemen?

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Heb je het bewijs van in leven zijn nodig voor je pensioenfonds? Neem dan de brief mee waarin het pensioenfonds er om vraagt. Het gaat dan om een uitkering van pensioen, niet van lijfrente.
 • Een schriftelijke machtiging met kopie van het legitimatiebewijs van degene waarvoor je de aanvraag gaat doen. Aanvraag voor een ander kan alleen voor gebruik in Nederland.
Afspraak maken

Heb je een bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in het buitenland? Dan wordt er een attestatie de vita afgegeven.

Dat internationale bewijs wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je moet hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis komen.

Afspraak maken

Wil je weten hoe laat je geboren bent (geboortetijd)? Vraag dan je geboorteakte op.

uittreksel BRP

Bewijs van in leven zijn

Veelgestelde vragen

Je kan een uittreksel persoonsgegevens aanvragen voor:

 • Jezelf;
 • Je partner of echtgenoot als jullie op hetzelfde adres wonen;
 • Je kind dat bij jou woont;
 • Iemand die jou gemachtigd heeft. Deze persoon moet 18 jaar of ouder zijn.

Kom je bij ons aan het gemeenteloket? Neem dan het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Contant geld of je pinpas, zodat je gelijk af kunt rekenen.

Na betaling krijg je direct het uittreksel mee.

Doe je de aanvraag online of schriftelijk? Dan ontvang je het uittreksel persoonsgegevens binnen 5 werkdagen via de post.

Wil je het uittreksel schriftelijk aanvragen? Schrijf ons dan een brief waarin staat:

 • Jouw persoonsgegevens;
 • Waarom je het uittreksel nodig hebt;
 • Of het een Nederlands of een internationaal uittreksel moet zijn;
 • Je handtekening;
 • Stuur een kopie van je geldige identiteitsbewijs mee.

 • Online uittreksel kost € 7,60
 • Uittreksel aan de balie kost € 12,20.

Je kunt iemand machtigen om een uittreksel voor jou aan te vragen. De persoon moet wel 18 jaar of ouder zijn. Je geeft een machtiging door een brief te schrijven met de volgende gegevens:

 • Jouw persoonsgegevens;
 • De naam van de persoon die je het uittreksel ophaalt;
 • Waarom je het uittreksel nodig hebt;
 • Of het een Nederlands of een internationaal uittreksel moet zijn;
 • Je handtekening.

De gemachtigde moet het volgende meenemen naar het gemeenteloket:

 • Jouw machtigingsbrief;
 • Een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs;
 • Het identiteitsbewijs van de persoon die het uittreksel ophaalt;
 • Contant geld of een pinpas, zodat hij of zij gelijk kan afrekenen.

Heb je een uittreksel persoonsgegevens nodig, maar woon je niet meer in Nederland? Vraag dan een bewijs aan dat je bent uitgeschreven. Je doet dat bij Register Niet Ingezetenen (RNI). Er zijn 19 RNI-gemeenten.

Informeer bij een van deze gemeenten hoe je een bewijs van uitschrijving kunt aanvragen. Meer informatie over het RNI.

Als je het uittreksel nodig hebt in het buitenland, kan je ook een internationaal uittreksel aanvragen. Geef bij je aanvraag aan of je een internationaal uittreksel nodig hebt.

Zie ook