Individuele inkomenstoeslag

Kom je rond van een laag inkomen? Neem dan eens een kijkje bij de Belastingdienst. Er zijn namelijk verschillende soorten toeslagen en aftrekposten waar je misschien gebruik van kunt maken. Vraag je bijvoorbeeld al zorgtoeslag aan? De Belastingdienst vertelt je op welke toeslagen en aftrekposten jij recht hebt.

In sommige gevallen heb je recht op individuele inkomenstoeslag. Meer weten? Lees dan verder.

Wanneer heb ik recht op individuele inkomenstoeslag?

Om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd;
 • Je hebt minstens 36 maanden een laag inkomen. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 105% van de voor jou geldende bijstandsnorm;
 • Je hebt geen of weinig spaargeld. Ben je alleenstaand? Dan mag je maximaal € 7.605 hebben gespaard. Ben je een alleenstaande ouder of ben je gehuwd? Dan mag je niet meer dan € 15.210 spaargeld hebben;
 • Je hebt geprobeerd om een hoger inkomen te krijgen, maar dit is niet gelukt. Ook heb je geen uitzicht op een beter inkomen;
 • Je hebt in de afgelopen 12 maanden nog geen inkomenstoeslag gekregen.

Hoe vraag ik individuele inkomenstoeslag aan?

Voldoe je aan bovenstaande punten en wil je graag inkomenstoeslag aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in via onderstaande knop. Je hebt hier een aantal gegevens, documenten én je DigiD voor nodig.

Een digitale aanvraag gaat sneller. Wanneer je denkt recht te hebben en je wilt snel je geld ontvangen, vraag hem dan digitaal aan.

Lukt dit niet? Er zijn instanties die je graag verder helpen, zoals de Papierwinkel. Je mag ook langskomen in het Súdwesthûs, Marktstraat 8 in Sneek? Maak dan eerst een afspraak.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Aanvraag via papier

Wil je de individuele inkomenstoeslag aanvragen zonder DigiD? Hieronder vind je het aanvraagformulier (pdf) dat je kunt printen en invullen.

Let op: wanneer je voor dit formulier kiest, moet je er rekening mee houden dat de afhandeling van de aanvraag langer dan de afhandeling van een digitaal formulier (met DigiD).

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Je kunt vervolgens de documenten uploaden.

Veelgestelde vragen

Wil jij individuele inkomenstoeslag aanvragen? Stuur dan de volgende documenten mee in je aanvraag.

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Alle afschriften van al je bank- en spaarrekeningen, ook die van jouw partner en kinderen (jonger dan 18 jaar) van de laatste 3 maanden.
 • Bewijsstukken van jouw inkomen over de afgelopen 36 maanden (3 jaar), tenzij je eerder individuele inkomenstoeslag van ons hebt ontvangen. In dat geval voeg dan bewijsstukken bij van je inkomen over de afgelopen 12 maanden (1 jaar).
 • Beschikkingen belastingdienst van de afgelopen 36 maanden (3 jaar) met betrekking tot de heffingskortingen, tenzij je eerder van ons  individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen. Dan kan je volstaan met een beschikking van het laatste jaar.
 • Beschikking voorlopige aanslag Belastingdienst (voor en achterkant).
 • Bewijsstukken van je sollicitaties en/of andere activiteiten. Heb je een vrijstelling van de arbeidsverplichtingen, dan moet je hiervan een bewijsstuk inleveren.

Is er sprake van onroerende zaken, zoals een eigen woning? Dan stuur je ook de volgende documenten mee. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland:

 • Een kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben ontvangen.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben ontvangen.
 • Een kopie van de meest recente WOZ-beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Heb je schulden? Stuur dan het volgende document mee.

 • Bewijsstuk van je schuldenoverzicht met de hoogte van de schuld op het moment van de aanvraag.

De individuele inkomenstoeslag is € 400 per jaar.

Voor het aanvragen van de individuele inkomenstoeslag geldt: het inkomen mag niet hoger zijn dan 105% van de voor jou geldende bijstandsnorm.

Woon je samen met personen van 21 jaar of ouder (geen student) en delen jullie de kosten? Dan wordt het normbedrag lager.

Normbedragen tot AOW leeftijd (januari 2023)
Situatie Bedrag
Echtgenoten beide tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.793,48
Echtgenoten één partner AOW gerechtigd € 1.897,56
Alleenstaande ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.614,13
Alleenstaande tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.255,44

Meer informatie over individuele inkomenstoeslag van de Rijksoverheid.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de toeslag, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.