Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

Kom je rond van een laag inkomen? In sommige gevallen heb je recht op individuele inkomenstoeslag. Meer weten? Lees dan verder. Lees ook de veelgestelde vragen onderaan deze pagina goed door.

Wil je weten of jij recht hebt op deze of andere regelingen?

Hoe vraag ik individuele inkomenstoeslag aan?

Wil je inkomenstoeslag aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in via onderstaande knop. Je hebt hier een aantal gegevens, documenten én je DigiD voor nodig. De documenten die je mee moet sturen vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen' onderaan deze pagina.

Een digitale aanvraag gaat sneller. Wil je toch liever de aanvraag via een papieren formulier doen? Je vindt een papieren versie onder de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Upload hier de bewijsstukken.

Hulp bij het aanvragen?

Lukt het invullen van het formulier niet? Neem dan contact op met SWF Tichtby of bel 14 0515. Er zijn ook instanties die je verder kunnen helpen zoals de Stipepunten of steunpunt UGS.

Veelgestelde vragen

Om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je bent tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd;
 • je hebt minstens 36 maanden een laag inkomen. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm;
 • je hebt de afgelopen 36 maanden geen vermogen boven de vermogensgrens gehad. De vermogensgrens is voor een alleenstaande € 7.575 en voor een alleenstaande ouder, echtparen of samenwonenden € 15.150;
 • je hebt geen zicht op inkomensverbetering;
 • je hebt voldoende moeite gedaan om het inkomen te verbeteren;
 • je ontvangt geen studiefinanciering;
 • je hebt het afgelopen jaar geen maatregel of waarschuwing van het UWV of de gemeente gekregen in verband met een re-integratietraject.

Wil je de individuele inkomenstoeslag aanvragen zonder DigiD? Hieronder vind je het aanvraagformulier (pdf) dat je print en invult. Daarna stuur je het per post naar ons op.

Het adres is:
Gemeente Súdwest-Fryslân
Team IBSD, Cluster Mutaties
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Let op: wanneer je voor dit formulier kiest, moet je er rekening mee houden dat de afhandeling van de aanvraag langer dan de afhandeling van een digitaal formulier (met DigiD).

Wil jij individuele inkomenstoeslag aanvragen? Stuur dan de volgende documenten mee in je aanvraag.

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Alle afschriften van al je bank- en spaarrekeningen, ook die van jouw partner en kinderen (jonger dan 18 jaar) van de laatste 3 maanden.
 • Bewijsstukken van jouw inkomen over de afgelopen 36 maanden (3 jaar), tenzij je eerder individuele inkomenstoeslag van ons hebt ontvangen. In dat geval voeg dan bewijsstukken bij van je inkomen over de afgelopen 12 maanden (1 jaar).
 • Beschikkingen belastingdienst van de afgelopen 36 maanden (3 jaar) met betrekking tot de heffingskortingen, tenzij je eerder van ons  individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen. Dan kan je volstaan met een beschikking van het laatste jaar.
 • Beschikking voorlopige aanslag Belastingdienst (voor en achterkant).
 • Bewijsstukken van je sollicitaties en/of andere activiteiten. Heb je een vrijstelling van de arbeidsverplichtingen, dan moet je hiervan een bewijsstuk inleveren.

Je hoeft geen inkomensgegevens aan te leveren als:

 • Je een uitkering van ons ontvangt;
 • Een toeslag op grond van de Toeslagenwet van de Belastingdienst ontvangt;
 • Je alleen een Wajong uitkering ontvangt (en daarnaast geen ander inkomen);
 • Je alleen een Anw uitkering ontvangt (en daarnaast geen ander inkomen).

Is er sprake van onroerende zaken, zoals een eigen woning? Dan stuur je ook de volgende documenten mee. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland:

 • Een kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben ontvangen.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben ontvangen.
 • Een kopie van de meest recente WOZ-beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Heb je schulden? Stuur dan het volgende document mee.

 • Bewijsstuk van je schuldenoverzicht met de hoogte van de schuld op het moment van de aanvraag.

De individuele inkomenstoeslag is voor:

 • een alleenstaande € 400 per jaar
 • een alleenstaande ouder € 500 per jaar
 • gehuwden of samenwonenden € 600 per jaar

Voor het aanvragen van de individuele inkomenstoeslag geldt: het inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm.

Normbedragen tot AOW leeftijd inclusief vakantietoeslag (januari 2024)
SituatieBedrag
Echtgenoten beide tot AOW gerechtigde leeftijd€ 2.017,44
Echtgenoten één partner AOW gerechtigd € 2.125,55
Alleenstaande en alleenstaande ouder tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.412,21

Meer informatie over individuele inkomenstoeslag lees je op de website van de Rijksoverheid.

Zodra wij een besluit hebben genomen over de toeslag, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Neem eens een kijkje bij de Belastingdienst. Er zijn namelijk verschillende soorten toeslagen en aftrekposten waar je misschien gebruik van kunt maken. Vraag je bijvoorbeeld al zorgtoeslag aan? De Belastingdienst vertelt je op welke toeslagen en aftrekposten jij recht hebt.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Zie ook