Flitsvergunning

Heb je bouw- of verbouwplannen? In de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig en moeten je bouwplannen aan een aantal regels voldoen. Kleinere bouwwerken en in- en uitritten kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 2 werkdagen wordt verleend.

Wil je een gesprek over je bouw- of verbouwplannen en de vergunning die je daarvoor nodig hebt? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak met team Vergunningen via 14 0515.

Voor welke (bouw)plannen kan ik een flitsvergunning aanvragen?

De onderstaande plannen komen in aanmerking voor een flitsvergunning.

Voorwaarden en kosten flitsvergunning

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een flitsvergunning:

  • De vergunning moet digitaal zijn aangevraagd via www.omgevingsloket.nl;
  • Zorg er voor dat je alle benodigde documenten upload. Als de aanvraag niet compleet is vragen wij je de ontbrekende documenten na te sturen. Hierdoor duurt het langer voordat wij een besluit kunnen nemen;
  • Het plan moet voldoen aan de regels van bijvoorbeeld het bestemmingsplan* en welstandscriteria;
  • De constructie van het bouwwerk moet veilig zijn;
  • Het bouwwerk mag niet op, aan of bij een monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht staan;
  • De bouwlocatie bevindt zich niet binnen 1 km van een Natura2000 gebied in verband met de Wet natuurbescherming.

*Voldoet jouw plan niet aan het bestemmingsplan? Dan kijken wij of wij daarvan kunnen afwijken. Hiervoor hebben wij regels opgesteld in ons planologisch afwijkingenbeleid.

Vraag je een flitsvergunning aan, dan betaal je leges. Ook als de vergunning niet wordt verleend, betaal je kosten voor de behandeling van je aanvraag.

  • Alle overige flitsvergunningen kosten € 252,90;
  • Vraag je een flitsvergunning aan voor een bouwwerk? Dan betaal je ook voor de welstandstoets.

Meer informatie over de gemeentelijke leges vind je in de legesverordening 2023.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met team Vergunningen (Wabo). Je kunt ze bereiken via omgevingwabo@sudwestfryslan.nl of 14 0515.

Zie ook