Omgevingsvergunning

Heb je bouw- of verbouwplannen? Kom niet voor onverwachte verrassingen te staan en bereid je goed voor. Zo heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig en moeten je plannen aan een aantal regels voldoen.

Lees de informatie en de veelgestelde vragen op deze pagina goed door. Heb je nog vragen? Neem dan contact op. Je vindt onderaan deze pagina ons mailadres.

De aanvraag

Wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe dan een vergunningscheck via het Omgevingsloket. Heb je een vergunning nodig? Dan kun je die ook gelijk bij het Omgevingsloket aanvragen. Wij gaan dan met je aanvraag aan de slag.

Normaal gesproken nemen wij binnen acht weken een besluit. In sommige gevallen moeten we de vergunning met een uitgebreidere procedure voorbereiden. Dan nemen wij binnen 26 weken een besluit. Ook bij onvolledige aanvragen wordt het besluit uitgesteld. Pas wanneer de aanvraag volledig is ingevuld, wordt hij in behandeling genomen. Wij sturen een brief zodra we weten welke procedure van toepassing is.

Lukt het ons niet om binnen de aangegeven periode een besluit te nemen? Dan kunnen wij ervoor kiezen om de aanvraag tot maximaal zes weken uit te stellen. Is dit van toepassing op jouw aanvraag, dan ontvang je van ons bericht. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Doe nu de vergunningscheck

Een vooroverleg

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het mogelijk om eerst een vooroverleg te doen. Zo krijg je een goed beeld van de haalbaarheid van je plannen. Je kunt hierbij zelf aangeven op welke onderdelen het vooroverleg conceptaanvraag gecheckt moet worden. Klik op de knop hieronder om een vooroverleg in te aan te vragen.

Een vooroverleg aanvragen

Veelgestelde vragen

Vanwege de invoering van de Omgevingswet hebben wij meer tijd nodig om alle verzoeken te behandelen. Alvast bedankt voor je begrip! We vragen je vriendelijk om geen contact met ons op te nemen over de status van je aanvraag. Wij doen ons best om binnen 8 weken contact met je op te nemen.

Als jouw aanvraag compleet is, kunnen we de aanvraag toetsen aan de regels. Er zijn namelijk een aantal regels waarmee je rekening moet houden bij het aanvragen van je vergunning. Denk hierbij aan:

  1. Het bestemmingsplan; bij aanvragen met een activiteit bouwen of strijdig planologisch gebruik beginnen wij met het toetsen aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staan de regels voor het bouwen van bouwwerken en het gebruiken van gronden en gebouwen. Bij een activiteit bouwen vragen wij daarna de welstandscommissie om advies;
  2. Het planologisch afwijkingengebied, waarin de situaties staan omschreven waarbij wij kunnen afwijken van de regels in het bestemmingsplan;
  3. Het bouwbesluit;
  4. De regels voor welstand;
  5. De regels die gelden voor slopen en/of asbest verwijderen.

Daarnaast is het handig om je plannen voor te leggen aan de buren. Zo kun je vooraf al rekening houden met hun wensen en zo eventuele bezwaren voorkomen. Bij bezwaren kan het namelijk erg lang duren voordat je jouw plannen kunt uitvoeren.

Bestaat jouw plan (ook nog) uit een andere activiteit of activiteiten? Dan gaan wij je aanvraag toetsen aan de regels die gelden voor die andere activiteit. Bijvoorbeeld een activiteit brandveilig gebruik, milieu, kap of een inrit. Voldoet je plan niet aan een regel? Dan krijg je in de meeste gevallen de mogelijkheid je plannen te veranderen. Na toetsing nemen wij een besluit.

Om te controleren of lopende bouwprojecten veilig en volgens de regels worden uitgevoerd, houdt ons team Toezicht en Handhaving Omgeving hier toezicht op. Het toezicht begint bij de start van het bouwen en eindigt wanneer het gebouw helemaal af is.

Reguliere procedure

Na de toetsing sturen wij je een brief met het besluit dat wij hebben genomen. Je kunt daarin lezen of je de vergunning wel of niet krijgt. Dit besluit zetten we ook op Over uw buurt. Iedereen voor wie jouw plan directe gevolgen heeft, kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Ze hebben hiervoor zes weken de tijd.

Uitgebreide procedure

Na de toetsing maken we eerst een ontwerpvergunning of een ontwerpweigering. De vergunning of weigering is daarmee nog niet definitief. Wij geven in het ontwerpbesluit aan welke beslissing wij van plan zijn te nemen. Dit zetten we ook op Over uw buurt. Iedereen mag een zienswijze geven binnen zes weken na het publiceren. Als we het definitieve besluit maken, reageren wij ook op de zienswijzen. Ook het definitieve besluit wordt gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is openbaar. Wij zetten jouw aanvraag op de website overuwbuurt.nl. Op deze website wordt alle informatie geplaatst over plannen die direct invloed hebben op de omgeving. Iedereen mag lezen wat je plannen zijn.

Kleinere bouwwerken en in- en uitritten kunnen in aanmerking komen voor een zogenoemde flitsvergunning. Als aan alle regels en voorwaarden wordt voldaan, kunnen deze vergunningen binnen twee werkdagen worden verleend. De voorwaarden vind je op onder flitsvergunningen.

Als jouw aanvraag als flitsvergunning kan worden behandeld, nemen wij binnen twee werkdagen een besluit.

Voor de behandeling van je aanvraag moet je een deel van de door ons gemaakte kosten betalen. De regels die wij gebruiken bij het berekenen van dit bedrag zijn opgenomen in de legesverordening 2024.
Je ontvangt tijdens de behandeling een voorlopige berekening. Na afloop van de behandeling van je aanvraag ontvang je een definitieve aanslag.

Bijdrage voor openbare voorzieningen

Daarnaast betaal je een bijdrage voor de openbare voorzieningen. Dit noemen we ‘gebiedsoverstijgende investeringen’. Wij besteden de bijdrage aan oa. infrastructuur, stads- en dorpsverbetering, groen en water.

Je betaalt dit alleen als het bestaande bestemmingsplan of omgevingsplan gewijzigd moet worden voor jouw bouwplan. In dat geval leggen we de afspraken vast in een overeenkomst over het ontwikkelen (bebouwen) van jouw perceel.

De regels hiervoor lees je in Nota kostenverhaal.

Het is belangrijk dat alle stukken bij de aanvraag zitten. Als dit niet het geval is, vragen wij je om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Hierdoor duurt het langer voordat er een besluit kan worden genomen op jouw aanvraag. Via het Omgevingsloket online kun je de aanvraag digitaal doen. Hier zie je welke gegevens nodig zijn. Het is in ieder geval belangrijk dat wij een omschrijving, goed leesbare tekeningen op schaal ontvangen met daarbij afmetingen, kleur en materiaalgebruik.

Als je de aanvraag digitaal doet bij het “Omgevingsloket online” moet je inloggen met je DigiD. Als je een bedrijf vertegenwoordigt moet je  inloggen met EHerkenning.

Het is altijd moeilijk inschatten hoeveel een (ver)bouwplan ongeveer gaat kosten. En toch ben je verplicht dit in te vullen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Met de tabel Bouwkosten Súdwest-Fryslân 2023 kun je gemakkelijk een inschatting van de kosten maken. Dit bedrag kun je vervolgens gebruiken in jouw vergunningsaanvraag.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van ons team Vergunningen. Je kunt mailen naar omgeving@sudwestfryslan.nl. Geef in je mail duidelijk je vraag en locatie en/ of vergunningsnummer aan ons door. Zo kunnen wij je mail binnen 2 werkdagen beantwoorden.

Zie ook