Energietoeslag

Energietoeslag

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen met een laag inkomen te helpen om de energierekening te betalen.

Je kunt weer energietoeslag aanvragen! Lees de informatie en de veelgestelde vragen op deze pagina goed door.

Automatische uitbetaling energietoeslag

Heb je vorig jaar energietoeslag ontvangen? En kom je er nu weer voor in aanmerking? Dan hoef je niks te doen. Je krijgt de energietoeslag automatisch op je bankrekening. Je hebt rond 5 december van ons een brief ontvangen.

Energietoeslag aanvragen

Heb jij niet eerder (of niet automatisch) de energietoeslag ontvangen? En denk je dat je er wel recht op hebt? Tot en met 30 juni 2024 kun je de energietoeslag aanvragen.

Het aanvragen van de energietoeslag kan op twee manieren:

 • Je vult het digitale formulier in op deze website.
 • Je komt langs bij een inloopmoment van SWF Tichtby bij jou in de buurt. Let op: neem dan een legitimatiebewijs, bewijs van je inkomen en je bankpas mee.

Een digitale aanvraag gaat sneller. Wil je toch liever de aanvraag via een papieren formulier doen? Je vindt een papieren versie onder de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Check je recht

Je controleert of je in aanmerking komt voor de energietoeslag met de rekenhulp:

Hoe hoog is de energietoeslag?

Dit hangt af van de hoogte van je inkomen en is € 800 of € 675 of € 550.

 • Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag van € 800 aanvragen.
 • Heb je een inkomen vanaf 120% tot 130% van het sociaal minimum, dan kun je € 675 aanvragen.
 • Heb je een inkomen vanaf 130% tot 140% van het sociaal minimum ligt, dan kun je € 550 aanvragen.

De tabel met de inkomensgrenzen vind je onder de veelgestelde vragen.

Hulp bij het aanvragen?

Lukt het invullen van het formulier niet? Neem dan contact op met SWF Tichtby of bel 14 0515. Er zijn ook instanties die je verder kunnen helpen zoals de Stipepunten of steunpunt UGS.

Na het versturen van de aanvraag

Zodra wij je aanvraag hebben ontvangen gaan we voor je aan de slag. Je hoort binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Is je aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je van ons een brief. Wij doen ons uiterste best om daarna de energietoeslag zo snel als mogelijk uit te betalen.

Meer inwoners recht op de energietoeslag

Onze gemeenteraad heeft besloten dat meer mensen in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het gaat om mensen die een inkomen hebben tot 140% van het sociaal minimum.

Veelgestelde vragen

Je kunt de energietoeslag aanvragen als:

 • je 21 jaar of ouder bent; en
 • je in onze gemeente woont; en
 • je een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en
 • je een zelfstandig huishouden hebt.
  Dat wil zeggen dat je als alleenstaande of gezin een eigen woonruimte in eigendom bewoont. Of een woonruimte voor een commerciële prijs huurt op basis van een schriftelijke overeenkomst; en
 • je een laag inkomen hebt.
  Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor jou situatie geldende bedrag per maand (inclusief vakantiegeld).

De inkomensgrens is tot 140% van het sociaal minimum.

Hieronder enkele voorbeelden van de inkomensgrens.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per januari 2024)
Alleenstaand of gezinLeeftijd120%130%140%
Alleenstaande/ Alleenstaande ouder21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1540,60€ 1668,98€ 1797,37
Alleenstaande/ Alleenstaande ouderVanaf pensioengerechtigde leeftijd€ 1710,91€ 1853,49€ 1996,06
GezinEén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen€ 1480,75€ 1604,15€ 1727,54
GezinEén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen€ 1920,92€ 2081€ 2241,08
GezinBeide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd (2 pers. huishouden)€ 2200,85€ 2384,25€ 2567,66
GezinVanaf pensioengerechtigde leeftijd *€ 2318,78€ 2512,02€ 2705,25

* Dit is ook van toepassing als één van beiden jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd.

De inkomensgrens is tot 140% van het sociaal minimum inclusief vakantietoeslag.

Hieronder enkele voorbeelden van de inkomensgrens.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per januari 2024)
Alleenstaand of gezinLeeftijd120%130%140%
Alleenstaande/ Alleenstaande ouder21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1540,60€ 1668,98€ 1797,37
Alleenstaande/ Alleenstaande ouderVanaf pensioengerechtigde leeftijd€ 1710,91€ 1853,49€ 1996,06
GezinEén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen€ 1480,75€ 1604,15€ 1727,54
GezinEén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen€ 1920,92€ 2081€ 2241,08
GezinBeide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd (2 pers. huishouden)€ 2200,85€ 2384,25€ 2567,66
GezinVanaf pensioengerechtigde leeftijd *€ 2318,78€ 2512,02€ 2705,25

* Dit is ook van toepassing als één van beiden jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor de aanvraag heb je nodig:

 • Je DigiD-inloggegevens.
 • Een kopie van je paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant). Ook die van je partner, als je deze hebt.
  Heb je geen paspoort of identiteitskaart? Neem dan contact op met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden.
 • Bewijsstuk(ken) van je inkomen of uitkering van de maand voor de aanvraag. Bijvoorbeeld: je loonstrook.
 • Een bewijs van betaling van je huur. Bijvoorbeeld: een kopie van een bankafschrift.
 • Een bewijsstuk van je IBAN. Bijvoorbeeld: een kopie van je bankpas of een kopie van een bankafschrift.
  Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kunnen wij het geld op je rekening storten.
 • Een bewijsstuk van je wettelijke of minnelijke schuldsaneringsregeling of het executoriaal beslag, als hier sprake van is.

Scan deze stukken en sla ze op je computer op voordat je het formulier gaat invullen.

Het is ook mogelijk om de energietoeslag aan te vragen zonder DigiD.

Download hier het formulier energietoeslag 2023 (pdf)

Let op: de afhandeling van een papieren aanvraag duurt veel langer dan via het digitale formulier.

Je kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024.

Daarna kun je de energietoeslag niet meer aanvragen.

Je krijgt de energietoeslag 2023 automatisch als:

 • aan jou in 2022 en/of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; en/of
 • je een uitkering ontvangt op grond van de PW, IOAW, IOAZ of Bbz 2004; en/of
 • je algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; en/of
 • je bijzondere bijstand op grond van de wet hebt ontvangen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023; en/of
 • je een bijdrage op grond van de Verordening bijdrageregeling minima hebt ontvangen in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2023.

Het bedrag staat uiterlijk 1 december 2023 op je bankrekening.

Heb je de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan voldoe je mogelijk niet aan bovenstaande de voorwaarden.

Als je van mening bent dat je wel recht hebt, dan vul je het digitale formulier in.

Heb wel een inkomen onder 140% van het Sociaal Minimum? En denk je dat je recht heb op energietoeslag? Vul dan het aanvraagformulier energietoeslag 2023 in.

Je hebt geen recht op de energietoeslag als:

 • Je in een instelling woont.
 • Je een briefadres hebt.
 • Je jonger dan 27 jaar bent en aanspraak kan maken op studiefinanciering (WSF 2000).
 • Je jonger dan 21 jaar bent, omdat je een beroep op je ouders kan doen.
 • Uitzondering: ontvang je een bijstandsuitkering aangevuld met bijzondere bijstand, omdat je ouders niet kunnen voldoen aan de onderhoudsplicht? Dan krijg je de energietoeslag automatisch.

 • Loon dat je krijgt van een werkgever. Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
 • Uitkering van het UWV, gemeente, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit partneralimentatie of kinderalimentatie.
 • Inkomen uit pensioen.
 • Inkomen uit heffingskortingen.

Heb je een partner? Dan telt het inkomen van je partner ook mee. Het inkomen van kinderen die bij je wonen telt niet mee.

Je hebt een partner als je getrouwd of geregistreerd partner bent.
Of als je op hetzelfde adres woont en:

 • samen een huishouden hebt
 • ex- echtgenoten of ex-partners bent
 • samen een kind hebt, het kind van je partner erkend hebt of je partner jouw kind erkend heeft
 • je ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Nee, wij houden geen rekening met je vermogen. We kijken dus niet naar je bankrekening(en) of je eigen woning.

De energietoeslag wordt maximaal 1x per huishouden uitbetaald. Als er meer leden van hetzelfde huishouden aan de voorwaarden voldoen, gaat de toeslag naar de hoofdbewoner. Dat is vaak de bewoner die als eerste stond ingeschreven.

De energietoeslag is voor een zelfstandig huishouden met een laag inkomen. De energietoeslag is bedoeld om de hoge energierekening voor een deel te compenseren. Het is niet verplicht om de toeslag aan de energiekosten te besteden. Maar het is wel verstandig als je dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van jouw energieleverancier.

Ben je student en ontvang je een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heb je geen recht meer op een studiebeurs, maar heb je wel een studielening van DUO? Dan kun je recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Deze wordt door DUO uitgekeerd. Kijk op de website van DUO voor meer informatie hierover.

Ondernemers in onze gemeente kunnen net als huishoudens in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2023. Als hun (gezins-)inkomen beneden de daarvoor geldende inkomensgrens is.

Bij het inkomen gaan we uit van een schatting van het inkomen van de maand voorafgaande aan de aanvraag. Heb je wisselende inkomsten, vul dan het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden in.

Kan ik voor mijn cliënt digitaal de energietoeslag aanvragen? Dat kan.

Wanneer je eerder gebruik heb gemaakt van ons bewindvoerdersportaal voor het aanvragen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand, dan kun je het bewindvoerdersportaal ook gebruiken voor het aanvragen van de energietoeslag.

Wil je als bewindvoerder de energietoeslag voor jouw cliënt aanvragen en heb je nog geen link en BIN-code van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 14 0515.

Nee. Je hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij je belastingaangifte over het jaar 2023.

Als ik kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvraag, wordt er dan rekening gehouden met de ontvangen energietoeslag?

Nee. De eenmalige energietoeslag wordt niet gezien als inkomen of vermogen bij de beoordeling van het recht op kwijtschelding.

Nee, gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze deze regeling uitvoeren. Elke gemeente maakt daarin eigen keuzes. De hoogte van de energietoeslag kan dus per gemeente verschillend zijn.

Het kan zijn dat je recht hebt op een (deel van de) energietoeslag, wanneer je in een WSNP of MSNP-traject zit of door een executoriaal beslag met je inkomen onder de 140% van het minimum valt.

Vul het digitale (of papieren) aanvraagformulier in. Dan bekijken we of je recht hebt op de toeslag.

Ik heb vorig jaar € 1.300,00 gekregen. Daarna kreeg ik nog eens € 500,00. Was die € 500,00 een voorschot dat ik nu terug moet betalen?

Nee, dat was geen voorschot en je hoeft dat ook niet terug te betalen.

Het bedrag van € 500,00 was een extra uitkering over het jaar 2022 voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Je moet de energietoeslag alleen terugbetalen als later blijkt dat je er geen recht op hebt. Bijvoorbeeld omdat de informatie die je hebt gegeven bij de aanvraag niet klopt.

Heb je recht op de energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. Je hoeft het niet terug te betalen.

Voldoe je wel aan de voorwaarden maar krijg je geen energietoeslag, dan kun je hiervoor bezwaar maken.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Energiebesparende maatregelen

Hoe kun je energie besparen? Met simpele maatregelen bespaar je al gauw 10 tot 20% op de energiekosten! Besparen kan al met kleine stapjes. Bijvoorbeeld door een tochtstrip aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of minder lang te douchen.

 • Probeer energie te besparen. De energiecoach helpt je daar graag bij. Maak een gratis afspraak met de Energiecoach.
 • Heb je een koophuis? Dan kun nog meer besparen. Je kunt je huis nog verder gaan isoleren. Lees meer over besparen en isoleren op ons energieloket.
 • Of kijk ook eens op de website van Geldfit.

Hulp nodig bij geldzaken?

Heb je moeite om de rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We hebben misschien wel geldpotjes waar jij gebruik van kan maken. Wil je weten of je ergens recht op hebt?

Check waar je recht op hebt

Of neem contact op met onze collega’s van SWF Tichtby of bel 14 0515. We helpen je graag!