Samen nadenken over economische toekomst Súdwest-Fryslân

Samen nadenken over economische toekomst Súdwest-Fryslân

Gepubliceerd op in Nieuws.

Hoe staan we er economisch voor en waar zetten we de komende jaren in Súdwest-Fryslân op in? Over die vragen ging het afgelopen donderdag 13 oktober in Makkum, waar ondernemers uit de gemeente, wethouders en accountmanagers samenkwamen. Doel is samen te komen tot het Economisch Actieplan 2023-2026.

Na het openingswoord van Bauke Dam, wethouder Economische Zaken nam Bas Doets van E&E advies de aanwezigen mee langs de resultaten van de economische analyse. Opvallend is dat bijna 67% van alle zakelijke vestigingen (9.640 in totaal) in Súdwest-Fryslân zzp’ers zijn. Een enorm aantal, wat overigens niet veel afwijkt van het landelijke beeld.

Opvallend is ook dat er in de afgelopen tien jaar ruim 600 banen binnen de zakelijke dienstensector bij zijn gekomen. Ook de werkgelegenheid in de zorg is gestegen met 460 banen. Bij financiële instellingen zijn het aantal banen met 470 juist flink afgenomen.

6 actielijnen voor een bloeiend economisch klimaat

Om de opgaves op te pakken, zijn 6 actielijnen geformuleerd, waarover de aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek gingen. Eén onderwerp per groep en halverwege werd doorgeschoven. De opdracht: Benoem actiepunten voor de gemeente, mienskip en ondernemers voor de specifieke actielijn.

Het doel van het actieplan is met concrete acties bijdragen aan een bloeiend economisch klimaat in Súdwest-Fryslân, onze positie claimen in het provinciale en Noordelijke innovatie-ecosysteem en het nationaal en Europees profileren van Súdwest-Fryslân.

  • Omgaan met schaarste aan menselijk kapitaal en grondstoffen
  • Doorontwikkelen naar een betekeniseconomie
  • Voorbereiden op nieuwe transities (technisch, economisch, maatschappelijk)
  • Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Vervolg

De volgende stap is het uitwerken van alle input die is gegeven. Daarmee wordt het economisch actieplan 2023-2026 verder vormgegeven. Op 14 december informeren we de raad over hoe dit actieplan tot stand is gekomen.

Doel is om in april 2023 een definitief economisch actieplan 2023-2026 door het college en de raad te laten vaststellen. Ondertussen bereiden wij alvast de uitvoering van de verschillende actielijnen voor.

1. Vitale kernen

Vitale kernen zijn kernen waar fijn en gezond geleefd, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Onze economie speelt hierin een essentiële rol. Economische functies in de binnensteden en dorpskernen zorgen voor producten en diensten, recreatie, ontmoeting en gezelligheid. Bedrijventerreinen leveren duurzame werkgelegenheid, praktische voorzieningen en innovatieve ontwikkelingen.

2. Ondernemerschap

Een bloeiend ondernemersklimaat in Súdwest-Fryslân, waarin ondernemers toekomstgericht kunnen ondernemen en groeien, is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn.

3. Arbeidsmarkt

We streven naar een optimale match tussen de beroepsbevolking, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ons arbeidspotentieel wordt optimaal benut en onze beroepsbevolking versterkt met kennis en inzet ons bedrijvigheid en onze topsectoren. Iedereen heeft de kans om mee te doen.

4. Impact-ondernemen

Samen met ondernemend Súdwest-Fryslân gaan we aan de slag met onze people, planet en prosperity: ondernemen met een positieve impact op onze mensen, onze grondstoffen en de wereld om ons heen, binnen een gezonde innovatieve economie.

5. Maritiem

De maritieme industrie is sterk vertegenwoordigd en bepaalt een belangrijk deel van het imago van onze gemeente. Nederland kent ons als gebied waar water een enorme rol speelt. Onze jachtbouw, in combinatie met (water-) recreatie, bepaalt een groot deel van onze identiteit en bekendheid.

6. Gastvrijheidssector

De gastvrijheidseconomie is voor onze gemeente van grote economische én maatschappelijke betekenis in termen van banen, bestedingen, voorzieningen, plezierige zingeving en aantrekkelijke ruimtelijke invulling.