Plannen nieuwe opvanglocatie Harinxmaland

Plannen voor nieuwe opvanglocatie in de wijk Harinxmaland in Sneek

Gepubliceerd op in Nieuws.

Wij zijn van plan om een nieuwe opvanglocatie te vestigen in de wijk Harinxmaland in Sneek. Hier kunnen ongeveer 450 vluchtelingen en statushouders wonen. Veel van hen zijn vluchtelingen die mogen blijven en statushouders die wachten op een woning in de regio. Het asielzoekerscentrum in Noorderhoek in Sneek sluit als de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland gereed is. Dit is waarschijnlijk in 2026.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Plannen nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland

Het is de bedoeling dat de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland op een plek komt waar nu nog geen huizen staan. Het gaat om het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark. De 50 woningen die het COA hier wil bouwen moeten onderdeel worden van de wijk die hier in de toekomst komt. Vanuit deze opvanglocatie verhuizen de bewoners naar een permanente woning in onze gemeente of in de regio.

Sluiting AZC Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek in Sneek wordt gesloten zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland klaar is. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2026. Na de sluiting van het AZC Noorderhoek komt deze locatie beschikbaar voor nieuwe plannen. Vanuit de wijk is er de wens voor starterswoningen op deze plek, hierover gaan we later nog in gesprek met omwonenden.

Vervolg en bewonersbijeenkomst

Op dit moment ligt het voorstel voor een locatie ten westen van het Harinxmaland voor bij de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist op 23 november of dit de definitieve locatie wordt. Bij een positief besluit starten we met het maken van de plannen voor de invulling van dit gebied. Hierbij worden direct omwonenden betrokken. Daarnaast informeren we de inwoners van de wijken Noorderhoek, De Loten en Harinxmaland per brief over de ontwikkelingen. Daarbij zullen we ook inloopavonden blijven organiseren om de stappen in het proces te toetsen en input vanuit de omgeving op te halen.

De verwachting is dat in 2026 de bouw van start kan gaan.

Meer informatie

Hier vind je het laatste persbericht dat is verstuurd aan media.

Wil je op de hoogte blijven van het plan voor de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Algemeen

We vinden het als gemeente belangrijk om mensen in nood een veilige plek te geven.

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. Europa heeft te maken met een enorme toename van nieuwe asielzoekers en de verwachting is dat dit blijft groeien. Dit geldt ook voor Nederland. Het kabinet maakte eind april bekend dat er dit jaar 70.000 vluchtelingen worden verwacht.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft per 2024 ruim 77.000 opvangplekken nodig. Niet alleen vanwege de nieuwe vluchtelingen, maar ook om plek te kunnen bieden aan statushouders voor wie in de huidige krappe woningmarkt geen woningen beschikbaar zijn.

We vinden dat dit gebied in Harinxmaland een geschikte locatie is. Er staan nog geen woningen.
Als we het plan voor de woonwijk maken kunnen we rekening houden met de bouw van woningen voor deze nieuwe opvanglocatie. We willen dat de woningen van de opvanglocatie onderdeel worden van de wijk.

Er komen ongeveer 450 vluchtelingen te wonen, dit zijn:

  • asielzoekers uit onveilige landen als Syrië, Afghanistan, Jemen en Eritrea. Dit zijn vluchtelingen die hier waarschijnlijk mogen blijven.
  • statushouders die wachten op een woning in onze gemeente of omliggende gemeenten.
  • een aantal bewoners van AZC Noorderhoek die verhuizen naar de nieuwe opvang.

De exacte locatie is nog niet bekend. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag. We kijken in het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark.

Hier staan nu nog geen woningen. Het is een gebied van 125 ha, waarvan maximaal 2,5 ha wordt ingezet voor de opvanglocatie. De gemeenteraad moet hier uiteindelijk een besluit over nemen.

Zoekgebied opvanglocatie AZC Sneek
Zoekgebied opvanglocatie

Er worden ongeveer 50 woningen gebouwd voor de nieuwe opvanglocatie. Er  moeten woningen komen waar ook meerdere gezinnen in kunnen wonen.
Plannen voor de opvanglocatie en het type woningen moeten nog worden gemaakt. Naast de woningen komen er ook gebouwen voor onder andere leslokalen, kantoor en dagbesteding. En voor voorzieningen zoals een fietsenmaker, repair-café en/of restaurant met inzet van bewoners.

Het is de bedoeling dat de nieuwe opvanglocatie eind 2026 of begin 2027 wordt geopend.

De woningen worden minimaal 15 jaar gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.

Na 15 jaar kijken we met het COA of dat de woningen nog nodig zijn voor vluchtelingen of dat we de woningen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld starters of mensen die met spoed een woning nodig hebben.

In het AZC Noorderhoek in Sneek staan tijdelijke gebouwen waar 600 vluchtelingen wonen.

In de nieuwe opvang komen woningen voor maximaal 450 bewoners. Het zal er uitzien als een normale woonbuurt, er staan geen hekken omheen en een deel van de woningen kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld mensen die met spoed een woning nodig hebben. Er zal wel 24 uur per dag beveiliging en begeleiding aanwezig zijn.

Veel van de bewoners die er komen te wonen komen uit onveilige landen en krijgen waarschijnlijk een verblijfsvergunning of hebben die al. Dat is anders dan in AZC’s waar meer mensen uit veilige landen wonen die waarschijnlijk Nederland moeten verlaten.
Veel bewoners van de nieuwe opvang gaan uiteindelijk in onze gemeente of in één van de omliggende gemeenten wonen.

We vinden het belangrijk om het plan in overleg met betrokken partijen en omwonenden te maken.

In juni en september zijn, in samenwerking met het COA, twee inloopavonden georganiseerd. De input die daar is gegeven door inwoners is meegenomen in de afweging voor de locatie. Nadat de locatie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gestart met het maken van de plannen over hoe het er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Bij dit proces worden direct omwonenden nauw betrokken.

Daarnaast houden we inwoners van de wijken Noorderhoek, De Loten en Harinxmaland op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij kunnen hun input blijven geven via georganiseerde inloopavonden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om 2,5 hectare ten westen van het Harinxmabos aan te wijzen als nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen.

De gemeenteraad beslist hier op 23 november over.

  • Rondom de locatie zijn op dit moment weinig direct omwonenden. Dit maakt dat de impact van de ontwikkeling minder is dan wanneer er een nieuwe opvanglocatie in een wijk of dorp zou komen. Wanneer in de toekomst woningen grenzend aan de opvanglocatie worden gebouwd, is de koper of huurder zich bewust van de nabijheid van de opvang;
  • De locatie is gelegen op een perceel waarvan de gemeente al eigenaar is. Dit geeft de mogelijkheid om bij de bouw grip te houden op de kwaliteit en de leefbaarheid van de omgeving;
  • De locatie is gelegen nabij diverse voorzieningen, zoals sport, scholen, supermarkten en op acceptabele afstand van het openbaar vervoer.

Dat is vooralsnog niet bekend. De gemeenteraad besluit op 23 november over de locatie van de toekomstige opvang voor vluchtelingen. Zodra de locatie is vastgesteld, starten we met het maken van de plannen voor de invulling van de locatie. Hierbij worden direct omwonenden betrokken.

Op dit moment heeft het college een definitieve locatie voorgesteld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hier op 23 november een besluit over.
Tijdens de commissievergadering op 7 november wordt dit plan door de commissie uitvoerig besproken.

Dan is er ook de mogelijkheid om in te spreken. Je kunt dan laten weten waarom je het er niet mee eens bent dat er op deze locatie een nieuwe opvang vluchtelingen komt. 

Je moet je hier van tevoren voor aanmelden. Meld je aan via Inspreken tijdens een commissievergadering.

Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek sluit zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland open is. Dit is waarschijnlijk eind 2026 of begin 2027.

Voor de mensen die dan in het AZC wonen kijkt het COA naar een geschikte opvangplek.
Een deel van de bewoners gaat naar de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland.

Deze locatie komt beschikbaar voor nieuwe plannen. Zo hebben bewoners van Noorderhoek aangegeven dat ze hier graag starterswoningen willen hebben. Dit bespreken we later verder met omwonenden.

Harinxmaland ligt niet ver van de Master Amiko school vandaan. Bij de nieuwe opvanglocatie willen we graag gebruik blijven maken van de voorzieningen die er nu al zijn, zoals de school.
We blijven de komende tijd in gesprek met de school om te kijken hoe we dit kunnen organiseren voor de kinderen die in de opvanglocatie in Harinxmaland komen wonen.