Raads- en commissieleden Mooi SWF

Pieter Jan Scholtanus

Pieter Jan Scholtanus

Fractievoorzitter

Sibrandabuorren
06 373 214 61
raadslid.scholtanus@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

geen

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

De gemeentelijke politiek dicht bij de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân brengen. Inwoners kunnen informeren en helpen met bijvoorbeeld wonen en verkeer. Maar ook zeker een luisterend oor zijn en weten wat er speelt in de Mienskip. Om deze geluiden bij het gemeentebestuur onder de aandacht te krijgen. Inwonersparticipatie is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Het helpt ons als raadsleden echt als wij van inwoners input krijgen over het reilen en zeilen van de samenleving. Wat ons ook helpt is samenwerken als raadsleden en fracties met verschillende (politieke) achtergronden. Samenwerken is één van de belangrijkste grondbeginselen in ons politieke bestuurssysteem.

Waarom heb je juist voor Mooi SWF gekozen?

Mooi SWF is de jongste politieke beweging binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Mooi SWF heeft als doelstelling er te zijn voor de leefbaarheid voor inwoners en ondernemers. Dit met een groot hart voor de weidsheid en diversiteit van de gemeente. Súdwest-Fryslân is een gemeente die alles heeft. Open landschap, bos, kliffen en meren. Stad en platteland, wonen en ondernemen.

Mooi SWF zoekt hierin de samenwerking met elkaar. We wonen en werken naast elkaar, met respect voor elkaar. We maken ons sterk voor wonen en ondernemen met elkaar, door elkaar en voor elkaar.
Het uitgangspunt hierbij is: ‘Leefbaarheid is het hart voor de Mienskip’. Hier moet je als politieke beweging oog voor hebben en het verdedigen.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Toestaan dat raadsleden meer rechtstreeks contact mogen zoeken met de ambtenaren van de gemeente SWF, om gerichter (met korte lijnen) informatie over raadsvoorstellen te kunnen krijgen. Daarnaast is het voor de leefbaarheid op het platteland en de stad van belang dat de wegen goed zijn ingericht op bijvoorbeeld 30 en 60 km. Dit is nu niet het geval en dit veroorzaakt problemen voor de verkeersveiligheid van inwoners. Met name voor de ouderen en de schoolgaande jeugd op de fiets.

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

Dat is natuurlijk De Lege Geaen (het lage midden) met aan de ene kant van de weg veenweide en aan de andere kant middelzeeklei. De Sneeker Oudvaart van Poppenwier naar Sneek en aan de overzijde het Sneekermeer met haar recreatiegebied De Potten, de Griene Dyk en de Zandplaat richting de Tersoalster Syl. Het is een prachtige loop- en fietsroute. Maar ik ben wat bevooroordeeld omdat ik ‘hikke en tein’ ben in De Lege Geaen. Binnen de gemeente SWF zijn er zoveel mooie en diverse plekken. In het zuiden de zandgronden en de bossen, in het westen de IJsselmeerkust, in het noorden en het oosten het greidegebied.