Raads- en commissieleden GroenLinks

Meer informatie over de partij lees je op de website van GroenLinks.

Idske Koopmans-Douma

Fractievoorzitter

Heeg
06 371 685 77
raadslid.koopmans@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Commissielid GroenLinks Provinciale Staten Fryslân (bezoldigd, 10 uur per week)
  • Bestuurslid Stichting Duurzaam Heeg (onbezoldigd, 5 uur per week.

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Eenmanszaak Idske, juridisch- en organisatieadvies (bezoldigd, fulltime)

Edwin Cnossen

Raadslid

Sneek
06 546 339 46

raadslid.cnossen@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Adviseur overheid, Embrace Social B.V. (bezoldigd, 40 uur per week)

Linda Pool

Commissielid

commissielid.pool@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Projectleider en beleidsadviseur geweld in afhankelijkheidsrelaties, Sociaal Domein Fryslân (bezoldigd, 28 uur per week)