Contact

Raads- en commissieleden GroenLinks

Meer informatie over de partij lees je op de website van GroenLinks.

Angeline Kerver

Fractievoorzitter

De Tureluur 11
8601 ZM Sneek

Telefoonnummer: 0515-420 218
Mobiel nummer: 06-422 998 19
a.kerver.groenlinks@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Freelance corrector (op dit moment niet actief)

Thomas van Dijk

Raadslid

Van Burmaniawei 12
8733 EP Iens

Mobiel nummer: 06-126 488 94
t.vandijk.groenlinks@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Vrijwilliger TechnoLab (onbezoldigd, 2 dagdelen per week)

Rowdy van der Veen

Raadslid

Jasker 81
8608 VX Sneek

Telefoonnummer: 0515-433 850
Mobiel nummer: 06-283 717 37
r.vanderveen.groenlinks@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Systeembeheerder Noord Computers Joure (bezoldigd, 30 uur per week)
  • Secretaris Wijkpanel Tinga (onbezoldigd, 1 uur per week)
  • Vrijwilliger Fietsersbond (onbezoldigd, 2 uur per week)