Raads- en commissieleden GroenLinks

Meer informatie over de partij lees je op de website van GroenLinks.

Idske Koopmans-Douma

Fractievoorzitter

Heeg
06 371 685 77
raadslid.koopmans@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Duurzaam Heeg (onbezoldigd, 5 uur per maand)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Eenmanszaak Idske, juridisch- en organisatieadvies (bezoldigd, fulltime)

Mijn naam is Idske Koopmans en ik ben raadslid van GrienLinks Súdwest-Fryslân. Samen met mijn man en vier kinderen woon ik in een woonark ‘op’t wetter’ in het gezellige Heeg.

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Van dichtbij maakte ik mee hoe onmisbaar goede zorg (in de regio) is. Het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in 2018 was voor mij de welbekende druppel om politiek actief te worden. Hoe kon het dat de overheid destijds een ziekenhuis zomaar failliet liet verklaren, maar daarentegen alles in het werk stelde om faillissementen bij banken te voorkomen? Onbegrijpelijk. Ik blijf mij dan ook als raadslid van Súdwest-Fryslân met passie inzetten voor toegang tot goede zorg in de breedste zin: van jeugdhulp en thuiszorg tot het behouden van de spoedeisende hulp, en van het bouwen van hofjes-woningen voor onze ouderen tot het bouwen van (netwerk)verbindingen tussen cultuur, zorg en onderwijs.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

In 2018 ben ik dan ook politiek actief geworden voor GrienLinks. Van huis uit heb ik geleerd dat als je iets wilt, je zelf aan de slag moet, ‘self dwaan!’. De teleurstelling in de – nu nog steeds – zittende regering, die verantwoordelijk is voor het beperkte systeem van ‘regels en geld boven het welzijn van onze mensen én natuur’, in combinatie met de niet-empathische wijze van regeren, motiveren mij iedere dag opnieuw om mij juist lokaal ‘fan ûnderop’ in te zetten ‘foar ús moaie mienskip en ús prachtige heitelân, dy’t my beide sa leaf binne’.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Naast mem en het raadslidmaatschap, ben ik zzp’er op het gebied van onderzoeks- en juridische opdrachten.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Er zijn nu 4 sectoren in het coalitieakkoord omschreven als zogenaamde parelsectoren. Wat mij betreft ontbreken er twee sectoren en worden deze alsnog zo snel mogelijk toegevoegd, namelijk onze zorgsector (inclusief het sociaal domein) en ons (mbo)onderwijs. Twee parels waar wij veel ‘grutsker’ op mogen zijn en waarin wij ons als Súdwest-Fryslân kunnen onderscheiden. Temeer juist deze sectoren voor de toekomst van SWF met de komende dubbele vergrijzing én de krapte op de arbeidsmarkt van wezenlijk belang zijn.

Wat is jouw favoriete plek in de gemeente?

Omdat ik veel (onder)weg ben, geniet ik ontzettend van de ‘lytse dingen’. Wanneer ik op zaterdagochtend in de kantine van VV-Heeg bij het voetballen van de kinderen ben, met een bakje koffie, een gevulde koek én een smûk praatje, dan is dat ‘foar my it bêste plakje fan Súdwest!’.

Edwin Cnossen

Raadslid

Sneek
06 546 339 46

raadslid.cnossen@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Business Development manager Zon / Gebiedsontwikkeling, GroenLeven B.V. Leeuwarden (bezoldigd, 40 uur per week)

Wanneer en waarom ben je de politiek ingegaan?

Ik ben midden in coronatijd (2021) actief geworden in de steunfractie. Omdat ik bezorgd ben over klimaatverandering en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Ik ben er ook van overtuigd dat dat laatste ook bijdraagt aan steeds minder vertrouwen in de politiek. En ik wil graag een leefbare wereld achterlaten voor mijn twee prachtige dochters. Ik ben sneller raadslid geworden dan gepland en daar ben ik nu heel blij mee!

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben projectontwikkelaar bij GroenLeven in Leeuwarden. Bij de marktleider in het ontwikkelen van grootschalige zonne-energie in Nederland kan ik mij dagelijks inzetten voor de energietransitie. Zonneparken moeten wat mij betreft minimaal een boost geven aan de lokale biodiversiteit én omwonende moeten kunnen meeprofiteren door middel van lokaal eigendom. Het mooie aan mijn werk is dat ik invloed heb op hoe zonneparken op land en water met oog voor de omgeving ontwikkeld worden.

Wat kunnen inwoners van je verwachten?

Als nieuw raadslid komt er veel op je af. Vanaf de start hebben Idske (Koopmans-Douma) en ik heel bewust gekozen voor focus op inhoud van de dossiers én op de relaties met onze mede-raadsleden en het college. We willen graag als kleine partij impact maken en we krijgen meer gedaan op onze groene en sociale thema’s als we goed gewaardeerd worden.

Wat wil je de komende raadsperiode bereiken?

De ambities van het college op het gebied van de energietransitie en het herstel van onze natuur en biodiversiteit versnellen en waar mogelijk de uitvoering net iets ambitieuzer te maken.

Wie of wat inspireert jou?

Ik verdiep mij graag in geschiedenis en filosofie om de wereld beter te proberen te begrijpen en om nog perspectivistisch leniger te worden (leuk om eens te googlen).

Heb je nog vrije tijd en wat doe je dan graag?

Dat is wel een stuk minder geworden maar in mijn vrije tijd lees ik, speel ik gitaar en ben ik graag buiten aan het hiken, kajakken of kamperen.

Linda Pool

Commissielid

commissielid.pool@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Projectleider en beleidsadviseur geweld in afhankelijkheidsrelaties, Sociaal Domein Fryslân (bezoldigd, 28 uur per week)