Raads- en commissieleden GroenLinks

Meer informatie over de partij lees je op de website van GroenLinks.

Erik Faber

Fractievoorzitter

secr.faber@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Wethouder gemeente Súdwest-Fryslân (bezoldigd, fulltime)

Idske Koopmans-Douma

Raadslid

Heeg
06 371 685 77
raadslid.koopmans@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Commissielid GroenLinks Provinciale Staten Fryslân (bezoldigd, 10 uur per week)
  • Bestuurslid Stichting Warm Heeg (onbezoldigd, 5 uur per week)
  • Bestuurslid Stichting Duurzaam Heeg (onbezoldigd, 5 uur per week.

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Eénmanszaak Idske, juridisch- en organisatieadvies (bezoldigd, fulltime)