Raads- en commissieleden FNP

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de FNP.

Tsjerk Bouwhuis

Fractievoorzitter

Toppenhuzen
06 246 310 48
raadslid.bouwhuis@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Werkvoorbereider-Tekenaar bij AFT Roestvaststaalbewerking B.V (bezoldigd, 33 uur per week)

Corrie Bergstra-Veldhuis

Raadslid

Snits
06 434 135 89
raadslid.bergstra@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • geen

Douwe Blom

Raadslid

Drylts
06 151 221 96
raadslid.blom@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Scheduling team lead bij DSM (bezoldigd, 38 uur per week)

René van der Leij

Raadslid

Boalsert
06 303 028 29
raadslid.vanderleij@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Planner / werkvoorbereider Regts deur en toegang Heerenveen (bezoldigd, 40 uur per week)

Sicco Rypma

Raadslid

Blauhús
06 389 097 04
raadslid.rypma@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Hulpkoster RK Sint Vitustsjerke Blauhûs (net betelle, 1 oere wyks)
 • Foarsitter Lokaasjeried Blauhûs, Sint Antonius van Paduaparochie (net betelle, 2 oeren wyks)
 • Ponghâlder Gerben Rypma Stifting (net betelle, 2 oeren wyks)
 • Siktaris Stifting Arjen Witteveen fûns (net betelle, 0,5 oere wyks)
 • Bestjoerslid 4 maaie komitee Blauhûs (net betelle)
 • Bestjoerslid Stichting Lokaasje Teater (net betelle)
 • Lid Lêzers – Panel VNG Magazine (net betelle)

Jikkie Ruiter-Postma

Raadslid

Warkum
06 114 332 49
raadslid.ruiter@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • geen

Trijntje Albada

Commissielid

commissielid.albada@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Beleidsadviseur GGD Fryslân (bezoldigd, 36 uur per week)