Contact

Raadsenquête Empatec

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek, zoals bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet. Er zal een onderzoek worden ingesteld inzake Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente, zodat inzicht wordt verkregen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van het onderzoek is en blijft lessen te trekken voor de toekomst.

Informatie

  • Mw. A. Kerver
  • Dhr. G.C.A. Schouwstra
  • Dhr. K.J. Semplonius
  • Dhr. P.K. de Vries (voorzitter)
  • Mw. L. van der Wal (vice-voorzitter)
  • Dhr. S. Hobma (secretaris)

De onderzoekscommissie Empatec is bereikbaar via het volgende e-mail adres: onderzoekscommissie@sudwestfryslan.nl.

  • Telefoonnummer voorzitter, dhr. P.K. de Vries 06-22331408
  • Telefoonnummer woordvoerder, mw. L. van der Wal 06-51957739

Momenteel zijn wij bezig met het zoeken van een onderzoeksbureau (via een meervoudige onderhandse aanbesteding). Dit aanbestedingstraject loopt tot 25 mei. Wanneer het bureau bekend is zullen wij dit actief delen op deze website en via de pers. Ook het vervolgtraject zal dan geschetst worden.

Persberichten & updates