Parkeerzones Sneek

Sneek heeft 3 verschillende zones waar je een parkeervergunning voor kan aanvragen. De voorwaarden per gebied zijn anders. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn. Ook kun je voor de Normandia- en/of Boschpleingarage een parkeerpas aanvragen.

Waterpoort in Sneek

1. Belanghebbende zones

Woon je of heb je een bedrijf in het groene gebied? Dan kan je in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Sneek belanghebbenden zone parkeervergunning plattegrond

Meer informatie over belanghebbende zones

Je kan een parkeervergunning aanvragen als je in het groene gebied:

 • woont
 • jouw bedrijf hebt gevestigd

De vergunning is geldig in de straten van één zone in het groene gebied.

Bewoners

 • vergunning op kenteken voor alle voertuigen die geregistreerd zijn op het adres.
 • 1 bezoekersvergunning

Bedrijven minder dan 15 werknemers

 • 1 vergunning op kenteken
 • 2 bezoekersvergunningen

Bedrijven meer dan 15 werknemers

 • 2 vergunning op kenteken
 • 3 bezoekersvergunningen

Heb je een eigen parkeergelegenheid? Dan kan de gemeente het aantal vergunningen verminderen.

Een parkeervergunning of een bezoekersvergunning kost € 17,95 .

2. Parkeren binnen de stadsgrachten Sneek

Woon je of heb je een bedrijf in binnen de stadsgrachten van Sneek? Dan kan je in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Plattegrond Sneek parkeerterreinen

Meer informatie over parkeren binnen de stadsgrachten Sneek

Je kan een parkeervergunning aanvragen als je in het groene gebied:

 • woont (geldt ook voor de Marktstraat en het Oud Kerkhof)
 • jouw bedrijf hebt gevestigd:
  • waarbij je werkzaamheden uitvoert zoals catering, woon-witgoed of medische beroep
  • je gemiddeld meerdere malen per dag goederen moet vervoeren
  • de ritten van het vervoer van goederen moeilijk kan plannen

Woon je in de appartementen aan het binnenterrein aan de Oude Koemarkt of de Eerste Rang (aan het Kleinzand)? Dan kom je in aanmerking voor een parkeervergunning Sneek (belanghebbende zones).

Bewoners

Maximaal 2 vergunningen op kenteken. De voertuigen moeten geregistreerd staan op het woonadres.

 • Vergunning 1: geldig op alle parkeervakken van het groene gebied en rode gebied
 • Vergunning 2: geldig op de parkeervakken van de rode gebieden (lang parkeren)

Heb je een eigen parkeergelegenheid? Dan kan de gemeente het aantal vergunningen verminderen. Indien je in dit geval slechts voor één parkeervergunning in aanmerking komt is deze alleen geldig voor de rode gebieden.

Bedrijven

1 vergunning op kenteken, geldig op alle parkeervakken van het groene en rode gebied.

Als bewoner betaal je € 106,00 per jaar. Als bedrijf betaal je € 495,00 per jaar.

3. Lang parkeren buiten de stadsgrachten

Werk je bijvoorbeeld in Sneek en woon je buiten Sneek? Dan kan je parkeervergunning aanvragen voor de lang parkeren gebieden.

Parkeervergunning Sneek buiten stadsgracht

Meer informatie lang parkeren buiten de stadsgrachten

Iedereen kan een vergunning aanvragen voor de rode gebieden.

De parkeervergunning is geldig binnen de rode gebieden.

 • 1 kenteken per vergunning
 • geen maximum voor het aantal vergunningen

Je betaalt voor de vergunning € 300,00 per jaar. Ook is het mogelijk om een maandvergunning aan te vragen. Deze kost € 30,00 per maand.