Parkeervergunning voor parkeerzone Hindeloopen

Woon je of heb je een bedrijf in één van de groene gebieden? Dan kan je in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Je vraagt de parkeervergunning aan via het digitale parkeerloket.

Naar het digitale parkeerloket

Download de plattegrond van parkeerzone Hindeloopen.

Meer informatie

Je kan een parkeervergunning aanvragen als je in het groene gebied:

  • woont
  • jouw bedrijf hebt gevestigd
  • een recreatiewoning hebt

Aantal vergunningen:

Woon je in het gebied ‘Kern Hindeloopen’? Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een 2e parkeervergunning voor het parkeerterrein Westerdijk.

  • maximaal 1 parkeervergunning per adres
  • maximaal 1 kenteken per vergunning
  • je kan geen bezoekersvergunning aanvragen

Heb je een eigen parkeergelegenheid? Dan kom je niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Gebied 'Nieuwstad / Mekúljes'

De vergunning is geldig op het parkeerterrein Mekúljes. Op dit parkeerterrein kan je parkeren op de plekken ‘parkeren voor vergunninghouders’.

Gebied 'Kern Hindeloopen'

De vergunning is geldig op de parkeervakken in de straten in het gebied ‘kern Hindeloopen’.

Een parkeervergunning voor Hindeloopen kost € 23,95.

Een 2e parkeervergunning voor het parkeerterrein Westerdijk

Je hebt alleen recht op een 2e parkeervergunning als je een bewoner bent in het gebied Kern Hindeloopen. Deze parkeervergunning is alleen geldig op het parkeerterrein aan de Westerdijk, binnen de parkeervakken.

Via de onderstaande button kan je een 2e parkeervergunning aanvragen. Geef in het formulier bij het opmerkingenveld aan dat het om een 2e parkeervergunning gaat.

Vraag een 2e parkeervergunning aan

De 2e parkeervergunning kost € 23,95.

Hoe lang is de parkeervergunning geldig?

De parkeervergunning heeft geen einddatum. Deze is voor onbepaalde tijd geldig.

Ik heb parkeergelegenheid op eigen terrein. Kom ik in aanmerking voor een vergunning?

Ja. Bewoners uit het gebied ‘Kern Hindeloopen’, die op dit moment niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning omdat zij parkeergelegenheid op eigen terrein hebben, komen in aanmerking voor één parkeervergunning, zijnde een tweede parkeervergunning. Dit betekent dat er alleen een vergunning wordt verstrekt voor het parkeerterrein aan de Westerdijk.

Waarom is de parkeervergunning alleen hier geldig?

In 2019 heeft de gemeente in de avonden parkeertellingen uitgevoerd. Deze parkeertellingen wijzen uit dat er niet overal ruimte vrij is in de kern. Daarom is er besloten alleen gebruik te maken van het parkeerterrein aan de Westerdijk. Van 1 april 2020 tot en met 1 oktober 2020 is er een proefperiode geweest. De resultaten van deze proef waren positief en daarom zetten we deze maatregel voort.

Mag ik met deze parkeervergunning ook parkeren op het blauwe zone deel?

De huidige parkeerschijfzone op een deel van het parkeerterrein blijft in stand. Het is op dit deel alleen mogelijk tussen 20.00 en 9.00 uur met de parkeervergunning te parkeren.

Geldt de parkeervergunning alleen voor bewoners?

Ja, bedrijven komen niet in aanmerking. Heb je als bewoner een werkbus en gebruik je deze voor je woon-werk verkeer? Dan kom je wel in aanmerking voor een tweede parkeervergunning.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons op het nummer 14 0515.

Zie ook