Contact

Parkeerzone Hindeloopen

Woon je of heb je een bedrijf in één van de groene gebieden? Dan kan je in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Hindeloopen parkeervergunning

Informatie parkeervergunning Hindeloopen

Je kan een parkeervergunning aanvragen als je in het groene gebied:

  • woont
  • jouw bedrijf hebt gevestigd
  • een recreatiewoning hebt

Aantal vergunningen:

Tijdens de duur van de proef is het mogelijk om een 2e parkeervergunning aan te vragen.

  • maximaal 1 parkeervergunning per adres
  • maximaal 1 kenteken per vergunning
  • je kan geen bezoekersvergunning aanvragen

Heb je een eigen parkeergelegenheid? Dan kom je niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Gebied 'Nieuwstad / Mekúljes'

De vergunning is geldig op het parkeerterrein Mekúljes. Op dit parkeerterrein kan je parkeren op de plekken ‘parkeren voor vergunninghouders’.

Gebied 'Kern Hindeloopen'

De vergunning is geldig op de parkeervakken in de straten in het gebied ‘kern Hindeloopen’.

Een parkeervergunning voor Hindeloopen kost € 17,95 .

Parkeergebied hindeloopen proef

Proef: 2e parkeervergunning voor het parkeerterrein Westerdijk

Voor een proefperiode van een half jaar (1 april 2020 tot 1 oktober 2020) is het mogelijk om een 2e parkeervergunning aan te vragen en hier te parkeren. Deze maatregel geldt alleen voor bewoners in het gebied Kern Hindeloopen. Deze parkeervergunning is alleen geldig op het parkeerterrein aan de Westerdijk, binnen de parkeervakken.

Via de onderstaande button kan je een 2e parkeervergunning aanvragen. Geef in het formulier bij het opmerkingenveld aan dat het om een 2e parkeervergunning gaat.

1. Hoe lang is de parkeervergunning geldig?

De parkeervergunning is geldig van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.

2. Ik vraag de vergunning op 1 mei 2020 aan. Tot wanneer is mijn vergunning geldig?

De geldigheid van de vergunning is altijd tot 1 oktober 2020. Dit omdat het een proef van een half jaar betreft.

3. Ik heb parkeergelegenheid op eigen terrein. Kom ik in aanmerking voor een vergunning?

Ja. Bewoners uit het gebied ‘Kern Hindeloopen’, die op dit moment niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning omdat zij parkeergelegenheid op eigen terrein hebben, komen in aanmerking voor één parkeervergunning, zijnde een tweede parkeervergunning.

4. Waarom is de parkeervergunning alleen hier geldig?

In 2019 heeft de gemeente in de avonden parkeertellingen uitgevoerd. Deze parkeertellingen wijzen uit dat er niet overal ruimte vrij is in de kern. Daarom hebben we voor nu eerst besloten alleen gebruik te maken van het parkeerterrein aan de Westerdijk.

5. Blijft de huidige blauwe zone bestaan?

De huidige parkeerschijfzone op een deel van het parkeerterrein blijft in stand. Het is op dit deel alleen mogelijk tussen 20.00 en 9.00 uur met de parkeervergunning te parkeren.

6. Wat kost deze parkeervergunning?

De parkeervergunning kost € 17,95. Let op: er is geen restitutie mogelijk bij beëindiging of ingeval er geen parkeerruimte beschikbaar is.

7. Geldt de parkeervergunning alleen voor bewoners?

Ja, bedrijven komen niet in aanmerking. Heb je als bewoner een werkbus en gebruik je deze voor je woon-werk verkeer? Dan kom je wel in aanmerking voor een tweede parkeervergunning.

8. Er is niet voldoende parkeerruimte. Wat nu?

Voor het toestaan van een tweede parkeervergunning kan het risico ontstaan dat er onvoldoende parkeerruimte op het parkeerterrein aan de Westerdijk is. Wanneer het terrein volstaat moet je alsnog de auto parkeren buiten het vergunninghoudersgebied. Het is net zoals in heel Hindeloopen niet toegestaan om buiten de parkeervakken te parkeren. Je riskeert hiermee een parkeerboete.

9. Wanneer is de proef geslaagd?

De proef is geslaagd wanneer er voldoende parkeergelegenheid blijft binnen de parkeervakken.

10. Hoe gaan we monitoren?

Vanaf de start gaan we monitoren. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van parkeertellingen. Aan de hand van deze parkeertellingen kunnen we de bezetting van het terrein in de gaten houden.

11. Waar kun je terecht met tips of opmerkingen?

Neem contact met ons op via het contactformulier. Ook is het mogelijk om je vraag te stellen aan  Plaatselijk Belang Hindeloopen. We nemen deze input graag mee in de evaluatie van de proef.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons op het nummer 14 0515. Ook is het mogelijk om je vraag te stellen aan Plaatselijk Belang Hindeloopen.