Inburgeren als gezinsmigrant

Je bent als gezinsmigrant naar Nederland gekomen. In dit stappenplan zie je precies wat je moet doen om in te burgeren.

Je consulent van de gemeente helpt je hierbij.

Inburgering voor gezinsmigrant in 7 stappen

Je verhuist naar Nederland en gaat in je nieuwe gemeente wonen. In dit geval in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Je krijgt een uitnodigingsbrief van ons. We kijken samen met je welke manier van inburgeren bij je past. Dat bespreken we met je tijdens de Brede Intake.

De Brede Intake start met een gesprek over je mogelijkheden. Wie ben je, wat kun je en wat wil je?

Na deze Brede Intake maak je een leerbaarheidstoets. De toets laat zien welke leerroute bij je past. Na deze leerbaarheidstoets kies je samen met je consulent via welke route je gaat inburgeren. 

Samen met je consulent van de gemeente maak je een plan voor je inburgering: het Plan Inburgering en Participatie (PIP).

In dit plan maak je afspraken met je consulent over je leerroute, participatie en de hulp die je nodig hebt.

Je regelt taallessen en de cursus Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM).

Je kiest zelf bij welke taalschool je de lessen gaat volgen. Je consulent van de gemeente kan advies en informatie geven.

Op de website van Zoek inburgerschool zie je welke taalscholen er zijn.

Kosten taallessen

Je betaalt de lessen zelf. Lukt dat niet? Dan kun je geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Let op: je krijgt alleen een lening van DUO als de taalschool het Keurmerk Inburgeren heeft. Het keurmerk ziet er zo uit:

Bij de taalschool volg je lessen over de Nederlandse taal en maatschappij. Daarnaast volg je de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). Deze twee modules regelt en betalen wij voor je.

Ook doet je mee in de Nederlandse samenleving door school, werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Regelmatig bespreek je met jouw consulent hoe het gaat.

Tot 1,5 jaar na de start van je inburgering kunnen we jouw leerroute veranderen. Als je de B1-route volgt, dan kunnen we het taalniveau ook veranderen naar A2. Dat heet afschalen. Afschalen kan alleen als je je best hebt gedaan en 600 uren taalles hebt gevolgd bij een taalschool met het Keurmerk Inburgeren.

Aan het einde van je inburgering maak je een examen bij DUO of heb je een eindgesprek met je consulent. Daarna ontvangt je een diploma of certificaat.

Gefeliciteerd, je inburgering is afgerond!

Wat betekent:

Je hebt gesprekken met je consulent over je persoonlijke situatie. Je studieachtergrond, werkverleden en wie je bent.

Deze toets laat zien welke leerroute bij jou past. Dit is een onderdeel van de Brede Intake.

In dit plan staan alle afspraken die je maakt over je inburgering. Je maakt deze afspraken met jouw consulent van de gemeente.

Je krijgt taalles die past bij jouw niveau.

Er zijn drie leerroutes.

  • B1-route: je leert de taal op niveau B1. Dat is een goede start voor (vrijwilligers)werk.
  • De Onderwijsroute: dit is een voorbereiding op een opleiding in Nederland. Je leert de taal en andere schoolvakken, zodat je een opleiding kunt starten.
  • De Zelfredzaamheidsroute: je leert om zelfstandig mee te doen in Nederland.

Dit is een cursus over de Nederlandse arbeidsmarkt. Je krijgt informatie over werken in Nederland. Ook ga je minimaal 40 uur stage lopen of werken.

Dit is een cursus in je eigen taal over belangrijke Nederlandse waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Zie ook

Nederlander worden

Inburgeren algemeen

Inburgeren als asielmigrant