Garantstelling en logiesverstrekking

Krijg je een gast uit een niet-Europees land op bezoek? En blijft deze persoon korter dan 3 maanden in Nederland? Dan moet deze persoon een visum aanvragen. Om een visum aan te vragen heeft hij of zij een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig. Zo’n bewijs is maximaal 3 maanden geldig. Maak hieronder een afspraak of lees verder.

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen

Je vraagt een garantstelling of logiesverstrekking aan bij het gemeenteloket? Neem het volgende mee:

  • Het ingevulde formulier garantstelling-logiesverstrekking van de IND.
    Let op! Zet je handtekening nog niet op het formulier. Dit doe je bij de balie. De ambtenaar legaliseert dan jouw handtekening;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Contant geld of een pinpas, zodat je gelijk kunt afrekenen.

Met een garantstelling zeg je dat je financieel garant staat voor eventuele kosten en schulden die je niet-Europese gast tijdens zijn of haar verblijf in Nederland maakt. Een logiesverstrekking geeft aan dat je niet-Europese gast bij jou in huis logeert tijdens zijn of haar verblijf in Nederland.

Het ingevulde en gelegaliseerde formulier stuur je naar je gast die naar Nederland wil komen. Deze persoon gebruikt het formulier om een visumaanvraag te doen. Op de website van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) vind je meer informatie.

Het legaliseren van een handtekening kost € 12,20.