Contact

Carbidschieten

Ga je carbidschieten op Oudejaarsdag? Dan moet je dat minimaal 2 weken voor de jaarwisseling bij ons melden. Er mag geschoten worden vanaf 10.00 uur op 31 december tot uiterlijk 02.00 uur ’s nachts. In sommige gevallen is het doen van een melding niet genoeg. Dan heb je een ontheffing nodig. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Carbid schieten

Veelgestelde vragen

Of je een ontheffing voor het carbidschieten nodig hebt, hangt af van de volgende punten:

 1. Er wordt alleen gebruik gemaakt van melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter;
 2. Het carbidschieten is twee weken van tevoren gemeld bij de gemeente, met daarbij:
  - Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein;
  - Een kaart met de locatie waar geschoten wordt, met daarop de schietrichting aangegeven;
 3. De plaats waar geschoten wordt ligt:
  - Buiten de bebouwde kom;
  - Minstens 75 meter van woonbebouwing;
  - Minstens 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren;
 4. Betrokken personen zijn zelf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid;
 5. Het terrein wordt goed afgezet, om toeschouwers op minstens 10 meter afstand te houden;
 6. Er wordt niet geschoten richting mensen, dieren of gebouwen;
 7. Er wordt niet met gas geschoten.

Voldoe je niet aan bovenstaande punten? Dan moet je een ontheffing aanvragen. Geef hierbij duidelijk aan waarom je afwijkt van deze punten. Ga je carbidschieten en voldoe je wel aan al deze punten? Dan is het doen van een melding voldoende.

Voor een ontheffing betaal je € 39,45. Het doen van een melding is gratis.

Heb je een klacht of wil je een melding doen van overlast? Neem dan tussen 09.00 uur en 16.00 uur telefonisch contact op met ons team Handhaving. Of meld de overlast digitaal.

Wil je een melding doen buiten kantoortijden? Neem dan contact op met de politie.

 • Arum, Monnikeweg 1
 • Bolsward, Ugolaan
 • Easterein, weiland kruising Sjaardaleane en Wynserdyk
 • Folsgare, verlengde van de Folsgearsterleane
 • Heeg, De Burd 12
 • Hommerts, Jeltewei 170
 • Jutryp, nabij Grevinnewei 1
 • Koudum, Kerkhoflaan 5
 • Koudum, Tjalke van der Walstraat
 • Makkum, nabij Papiermolenstreek 3
 • Oppenhuizen, weiland achter Noardein 18a
 • Oudega, Rigedyk 23
 • Scharnegoutum, Sint Martensdyk
 • Sneek, Duinterperpad
 • Tersoal, Wiesterwei 1
 • Wommels, tegenover Littenserbuorren 8