Agrarisch bedrijf starten of uitbreiden.

Wil je een agrarisch bedrijf beginnen of je bedrijf uitbreiden? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig voor de milieu- of bouwactiviteiten. Naast een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, heb je in sommige gevallen ook nog een vergunning van de Provincie Fryslân nodig.

Warns_land_kerk_voorjaar

Houd rekening met beschermde natuur

De provincie toets jouw aanvraag aan de Wet natuurbescherming. In deze wet is de bescherming geregeld van dier- en plantensoorten en van aangewezen specifieke natuurgebieden (de Natura2000 gebieden).

Wanneer je een agrarisch bedrijf begint of uitbreidt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor zo’n Natura2000 gebied. Mogelijk ben je dan verplicht een vergunning aan te vragen.

 

Veelgestelde vragen

Wil je je agrarisch bedrijf uitbreiden of wil je één starten? Neem contact met op met team Vergunningen. Aan de hand van jouw plannen leggen zij je graag uit welke stappen je moet nemen.

Heb je een verleende milieuvergunning, -melding of bouwtekening nodig? Stuur dan een e-mail naar archief@sudwestfryslan.nl