Agrarisch bedrijf starten of uitbreiden

Wil je een agrarisch bedrijf beginnen of je bedrijf uitbreiden? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig voor de milieu- of bouwactiviteiten. Naast een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, heb je in sommige gevallen ook nog een vergunning van de Provincie Fryslân nodig.

De provincie toets jouw aanvraag aan de Wet natuurbescherming. Wanneer je een agrarisch bedrijf begint of uitbreidt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor aangewezen natuurgebieden (de Natura2000 gebieden), dier- en plantensoorten. Mogelijk ben je dan verplicht een vergunning aan te vragen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Wil je je agrarisch bedrijf uitbreiden of wil je er juist één starten? Neem dan contact met op met team Vergunningen via ons telefoonnummer 14 0515. Aan de hand van jouw plannen leggen zij je graag uit welke stappen je moet nemen.

Heb je een verleende milieuvergunning, milieumelding of bouwtekening nodig? Stuur dan een e-mail naar archief@sudwestfryslan.nl

Op onderstaande websites vind je meer informatie.