Teammanager HR

Teammanager HR

voor de duur van de transitie (2 jaar)

 

Die samen met het team bouwt aan de nieuwe koers van HR

Het team HR bestaat uit zo’n 15 professionals. HR-adviseurs, een aantal specialisten en de personeels- en salarisadministratie. In de afgelopen periode is intensief gewerkt aan een plan voor herinrichting en -positionering van het team in de organisatie. Het team gaat zich in de komende tijd ontwikkelen van een operationeel/tactisch georiënteerde afdeling naar een strategische gesprekspartner-op-niveau. De focus van het team wordt verlegd van behandeling van operationele p-zaken naar organisatieontwikkeling in de breedste zin. Dat plan wordt gedragen door het team en de organisatie. De vastgestelde koers moet in de komende periode stevig vorm krijgen. De Bedoeling van het team HR, zoals vastgelegd in het organisatieplan luidt: “Met overtuiging bouwen wij mee aan een passende organisatie met krachtige mensen. Zo stellen we iedereen in onze organisatie en ons bestuur in staat zijn/haar bijdrage te leveren aan de samenleving. “

Team HR maakt onderdeel uit van Bedrijfsvoeren, waarin ook de teams Informatievoorziening, ICT, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische- en Veiligheidszaken en Communicatie zijn ondergebracht.

Gemeente Súdwest-Fryslân is sinds 2016 gestart met de Expeditie. Een organisatie-ontwikkeltraject dat gestoeld is op het gedachtengoed van Wouter Hart. De gemeente wil werken vanuit “De Bedoeling” en organiseert zichzelf in teams en ketens om de inwoners en bedrijven van Súdwest-Fryslân zo goed mogelijk te bedienen. Het team HR speelt vanuit haar deskundigheid een grote rol in deze organisatieontwikkeling.

Wat ga je doen?

Als teammanager HR bouw je samen met het team verder aan een hoogwaardige advisering en ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau. Je geeft de transitie van het team vorm. Je zorgt voor de juiste mens op de juiste plek. Je coacht en inspireert je medewerkers om hun nieuwe rol met verve in te vullen. Je verbindt, begeleidt en neemt soms ook lastige beslissingen. Je treedt daadkrachtig op en gaat voor het beste resultaat. Je bewaakt de integraliteit van de advisering en legt daartoe nadrukkelijk de verbinding met de andere bedrijfsvoeringsteams.

Als teammanager HR ben je verantwoordelijk voor de strategie- en visieontwikkeling en uitrol daarvan in de organisatie. Je focus ligt op de organisatieontwikkeling. Je werkt daarin nauw samen met de programmamanager Organisatieontwikkeling.

Je opereert als strategisch HR-businesspartner van de directie en bent daarmee sparringpartner op dit niveau voor het vormgeven van de Bedoeling en de team- en keten-overstijgende HR-vraagstukken.

Je bent lid van het team Bedrijfsvoeren en draagt samen met je collega-managers zorg voor de doorontwikkeling van dit organisatieonderdeel als partner van de teams en ketens in het primaire proces.

Wie ben je

 • Je bent een gepokt en gemazeld leidinggevende, met flink wat strepen op je schouder als het gaat om het vormgeven van veranderprocessen;
 • Je analyseert scherp en to-the-point en treedt daadkrachtig en resultaatgericht op;
 • Je bent toegankelijk, hebt een coachende houding en weet precies waar je toegevoegde waarde zit;
 • Je weet die in alle situaties over het voetlicht te brengen;
 • Je bent razendsnel in staat om een relevant (intern en extern) netwerk te bouwen en weet dat op een goede manier in te zetten om je doelen te behalen;
 • Je bent transparant en open en in staat om medewerkers te coachen en inspireren.
 • Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau (HRM of daaraan verwante wetenschap);
 • Ruime ervaring in een leidinggevende functie en met complexe HRM-vraagstukken Bestuurlijke-, organisatie- en omgevingssensitiviteit;
 • Je bent een verbinder en gericht op samenwerken en verbeteren Innovatieve mindset en gericht op continue verbetering;
 • Een praktisch ingestelde, energieke, resultaatgerichte en inspirerende persoonlijkheid;
 • Een constructief kritische blik en prima communicatieve vaardigheden Oog voor de ontwikkeling van medewerkers en het creëren van een plezierige werksfeer Sterk gevoel voor klantbeleving.

Wij bieden

 • een dienstverband in een enthousiast team bij een gemeentelijke organisatie die volop in beweging is;
 • een functie ingedeeld in het functieprofiel tactisch leidinggevende II, waaraan een salaris verbonden is van ten minste € 4022,- (aanloopschaal 12) en ten hoogste € 5984,- (functieschaal 13) bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karen de Jong, teammanager HR a.i., via telefoonnummer 06-225 203 21 of mailen naar k.dejong2@sudwestfryslan.nl.

Je kunt je reactie tot 17 december 2018 sturen naar tijdelijk@sudwestfryslan.nl onder vermelding van het vacaturenummer HRM18-T01.

Deze vacature staat tegelijk intern- en extern open. Bij geschiktheid gaat de interne kandidaat voor op een externe kandidaat.