Nieuws over Wonen in Súdwest-Fryslân

Factsheet woningbouw 2023

De Factsheet woningbouw 2023 biedt inzicht in de recente ontwikkelingen van de bevolking, de woningvoorraad, bouwvolume, bouwtempo en bouwperspectief van woningen in Súdwest-Fryslân voor de komende jaren.

Lees meer >

Wijk Eiland, Sneek gaat op de schop

Samen met woningcorporatie Elkien maken we de wijk Het Eiland in Sneek klaar voor de toekomst. Als de gemeenteraad op 14 maart instemt met de plannen, dan sloopt Elkien de 322 oude huizen en bouwt er ongeveer 386 moderne, sociale huurwoningen voor terug.

Lees meer >