Nieuws over Oosthem - Ald Rien 2

Veel beweging in Oosthem

Aan de rand van Oosthem was het de afgelopen weken een drukke boel. Op de locatie waar 19 woningen gaan komen, wordt de grond voorbereid en de wegen, riolering en nutsvoorzieningen zoals water en licht aangelegd.

Lees meer >

Bouw nieuwe woningen in Oosthem reden voor feest

In Oosthem werd met de inwoners als getuige het startsein gegeven voor de bouw van 15 woningen. Bouwbedrijf Heeringa gaat de woningen bouwen. Directeur Menno Heeringa en wethouder Michel Rietman zetten op de bouwlocatie hun handtekening onder de samenwerking.

Lees meer >

Uitnodiging: feestelijk tekenmoment woningbouw Oosthem

Er kan worden gebouwd in Oosthem! Bouwbedrijf Heeringa uit Witmarsum gaat 15 woningen voor Ald Rien fase 2 bouwen. Woensdag 19 juli worden de handtekeningen gezet onder de overeenkomst. Alle inwoners van Oosthem zijn uitgenodigd om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn!

Lees meer >

Start Ald Rien fase 2!

Het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk Ald Rien fase 2 in Oosthem gaat van start. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft daarvoor opdracht gegeven. Dat betekent dat de kavels geschikt worden gemaakt om later woningen op te bouwen.

Lees meer >

Vaart achter woningbouw Oosthem

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân is akkoord gegaan met het voorstel om op de nieuwbouwlocatie in Oosthem het grondwerk alvast voor te bereiden, tegelijkertijd met de bestemmingsplanprocedure

Lees meer >