Contact

Nieuws

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Vraag subsidie aan uit het coronafonds!

Heeft jouw organisatie of sportclub financiële steun nodig? Kijk dan of jullie een subsidie kunnen krijgen uit het coronafonds. Súdwest-Fryslân heeft namelijk ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar voor maatschappelijke organisaties en sportclubs in de gemeente. Met dit fonds willen we voorkomen dat organisaties, maar ook dorpshuizen, MFC’s en sportkantines de coronacrisis niet overleven.

Lees meer >

Volg de gemeenteraad

Donderdag 3 juni vergadert de gemeenteraad. Onderwerpen die de raadsleden onder andere bespreken: de Regionale Energiestrategie (over het opwekken van duurzame elektriciteit), de jaarstukken 2020 (hoe zag het huishoudboekje van de gemeente er uit tijdens coronajaar 2020?), extra geld voor woningbouw in Súdwest-Fryslân en een zogeheten WOB-verzoek van een inwoner (via de Wet Openbaarheid Bestuur kan gevraagd worden om informatie openbaar te maken).

Lees meer >

Verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. In Súdwest-Fryslân vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en daarom doen wij mee aan de landelijke campagne 'Meest Toegankelijke Gemeente' van de VNG.

Lees meer >

Wmo-ondersteuning dichtbij huis in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân wil de steun aan haar inwoners (in het kader van de Wmo) anders organiseren. Vanaf 2022 krijgt elk van de vier Wmo-gebieden (Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF) één aanbieder, die voortaan alle vormen van begeleiding coördineert. Dit gaat ook gelden voor de Huishoudelijke Hulp.

Lees meer >

Waterwoningen Houkepoort Sneek

De gemeente heeft het voornemen om in Houkepoort Sneek waterwoningen te realiseren in plaats van een 25 meter hoog appartementengebouw. Portefeuillehouder Mark de Man gaat hier op korte termijn over in gesprek met de bewoners van de wijk.

Lees meer >

Dodenherdenking 4 mei 2021

Leven in een vrij land. Vrij. Dat is kostbaar en kwetsbaar. Vandaag herdenken we. Twee minuten stilte voor alle slachtoffers van oorlog en onderdrukking, voor alle mensen die om het leven kwamen voor onze vrijheid. De vrijheid die we elke dag opnieuw moeten beschermen en versterken.

Lees meer >