Nieuws

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief .

Volg de gemeenteraad

Woensdag 31 maart is de eerstvolgende raadsvergadering. Onderwerpen die de raadsleden onder andere bespreken: bestemmingsplan Britswert, Hidaard, Itens, Kûbaard, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert en bedrijventerrein Wommels en het keuzedocument Empatec.

Lees meer >