Nieuws

Wil jij op de hoogte blijven en het laatste nieuws ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief .

Column burgemeester

65 jier troud. Wa kin dat tsjintwurdich noch sizze? Fan ‘e wike wie ik op besite by fjouwer echtpearen dy ’t allegearre dit bysûndere jubileum fierden. It wiene waarme moetings, by de minsken thús. Wat in foarrjocht dat ik dit as boargemaster dwaan mei.

Lees meer >

Volg de gemeenteraad

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die jij belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de griffie.

Lees meer >

Kristiaan Strijker nieuwe gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft Kristiaan Strijker (42) aangewezen als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Strijker is sinds 2017 bestuurder in het primair onderwijs (Stichting Aves) in Emmeloord. Hij treedt per 1 augustus in dienst.

Lees meer >

Bijzondere monumenten

Súdwest-Fryslân is niet alleen rijk aan prachtige natuur, ook de bijzondere cultuur in de gemeente is nadrukkelijk aanwezig. Denk aan de vele bijzondere monumenten die we hebben staan zoals de Waterpoort in Sneek, de Broerekerk in Bolsward of de molen De Rat in IJlst.

Lees meer >

Column burgemeester 29 april

De lêste dagen fan april en de earste dagen fan maaie binne belangrike mominten yn it jier. Mei-inoar fiere wy de Lintsjerein, Keningsdei en Befrijingsdei. Der is ek tiid om stil te stean; dat dogge wy ûnder de Nasjonale Deadebetinking.

Lees meer >

Interview Súdwest-Fryslân voor Oekraïne

Ruim een maand geleden kwamen de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aan in Koudum, bij opvanglocatie De Galamadammen. We gaan in gesprek met twee mensen die zich tot op de dag van vandaag inzetten voor de ondersteuning van deze vluchtelingen.

Lees meer >

Kinderburgemeester reikt Lint voor een Kind uit

Tijdens de aubade op Koningsdag heeft onze Kinderburgemeester Jan Eise het Lint voor een Kind uitgereikt aan Marijn Scheffer (8) uit Heeg. Twee jaar lang heeft Marijn zijn haren laten groeien. Nu is zijn haar bijna lang genoeg om te doneren aan Stichting Haarwensen.

Lees meer >

Eenmalige energietoeslag

De energieprijzen zijn flink gestegen. Het kabinet heeft daarom een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Eén van de maatregelen is de eenmalige energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen ontvangen een tegemoetkoming in de...

Lees meer >