Regio Zuidwest-Friesland heeft het minst aantal schoolverlaters van Nederland

Gepubliceerd op in Nieuws.

Door samenwerking met het onderwijs en projecten als ‘De Challenge klas’, ‘Stipe’ en ‘Zuidwest Friesland On Stage’ worden goede resultaten geboekt om schoolverlaters te voorkomen.
In de regio Zuidwest-Friesland, die bestaat uit de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, verlieten afgelopen schooljaar 209 studenten te vroeg de schoolbanken. Dat is 1,73%, het laagste percentage van Nederland. Landelijk is het aantal schoolverlaters de afgelopen 5 jaar fors gestegen. Er gingen vorig schooljaar maar liefst 30.242 scholieren te vroeg van school, dit waren 5000 studenten meer dan het jaar ervoor.

Wethouder Onderwijs van Súdwest-Fryslân, Petra van den Akker: “Dat we landelijk gezien het minst aantal schoolverlaters hebben is natuurlijk mooi. Maar helaas waren het er afgelopen schooljaar ook in de regio Zuidwest Friesland 25 studenten meer dan het jaar ervoor die te vroeg van school gingen. Daarom blijven we ons inzetten voor deze jongeren zodat ze met startkwalificatie of diploma van school gaan. Elke schoolverlater is er één te veel en wij proberen dan ook alle scholieren binnen boord te houden”.

Minimaal startkwalificatie

Belangrijk is dat er zoveel mogelijk jongeren gemotiveerd met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Een startkwalificatie is een havo- of vwo diploma of minimaal een mbo-diploma niveau 2. Van de jongeren mét een startkwalificatie heeft na één jaar 72 procent een baan, van de jongeren zonder startkwalificatie is dat 42 procent.

Wethouder onderwijs Barbara Gardeniers van gemeente De Fryske Marren: ”Mede dankzij onze leerplichtambtenaren en hun goede en intensieve samenwerking met de scholen voor primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, hebben wij het aantal schoolverlaters gelukkig laag weten te houden. Toch zien ook wij in De Fryske Marren een toename van leerlingen die in de problemen komen en te vroeg van school gaan. Dit blijft dus een aandachtspunt en daarom blijven we intensief samenwerken met het onderwijs en ontwikkelen we samen nieuwe initiatieven om leerlingen zoveel mogelijk met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op te laten gaan.”

Verschillende oorzaken

De stijging van het aantal schoolverlaters heeft verschillende oorzaken. Zo was in dit schooljaar het MBO-onderwijs voor een groot deel gesloten, waardoor veel studenten hun motivatie verloren. Daarnaast kozen veel studenten ervoor om te gaan werken, voordat ze een startkwalificatie of diploma hadden. Ook waren studenten die stopten met hun opleiding vanwege een verkeerde studiekeuze en de lange wachttijd voor een vervolgopleiding.

Samenwerking met onderwijs

De afdelingen leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân werken nauw samen met het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Zo is er voor het MBO ‘de Challenge klas’. Dit is een programma speciaal voor zowel leerplichtige als 18+ jongeren die dreigen uit te vallen. Stipe is een project op Aeres, waarbij hbo- stagiaires worden ingezet om op het v.o. en mbo jongeren te begeleiden. Deze peer-to-peer aanpak werkt erg goed. Met het project ‘Zuidwest Friesland On Stage’, waar ook de scholen van De Fryske Marren aan meedoen, willen we vmbo jongeren kennis laten maken met verschillende beroepen zodat ze een goede studiekeuze kunnen maken en alvast mensen leren kennen uit het werkveld. Het blijkt namelijk dat het afronden van een studie nauw samenhangt met een juiste beroepskeuze.

Meer weten over de cijfers van schooljaar 2021-2022? Bekijk dan het jaarverslag.

studenten