Contact

Zorgfraude melden

Geld dat voor zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer de juiste zorg niet wordt geleverd, maar wel gedeclareerd. Of als de kwaliteit van de zorg niet goed is. Klopt er iets niet of heb je een vermoeden, meld het bij de gemeente.

Waar kun je aan denken:

  • zorg declareren zonder dat er zorg geleverd is;
  • zorgverlener komt minder dan afgesproken;
  • personeel is niet of te laag gekwalificeerd;
  • onjuist gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB);
  • verstrekken van onjuiste of vervalste informatie.

Het kan gaan om zorg van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente of om zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Melding doorgeven

Via de pagina ‘Melding doen‘ kun je online een melding doorgeven. Dit kan ook anoniem. Wil je liever bellen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515. Geef aan dat je melding wilt doen bij de toezichthouder Wmo & Jeugdwet. Je wordt dan doorverbonden met één van de toezichthouders.