Contact

Wmo-ondersteuning dichtbij huis in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân wil de steun aan haar inwoners (in het kader van de Wmo) anders organiseren. Vanaf 2022 krijgt elk van de vier Wmo-gebieden (Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF) één aanbieder, die voortaan alle vormen van begeleiding coördineert. Dit gaat ook gelden voor de Huishoudelijke Hulp.

Samenwerking belangrijk

In de nieuwe opzet zoekt de ene aanbieder niet alleen de samenwerking met andere zorgaanbieders, maar ook met maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. “Deze samenwerking vinden we heel belangrijk”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dit moet ervoor zorgen dat er vaker gebruik wordt gemaakt van activiteiten en voorzieningen die al in de buurt zijn, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw of dorpshuis.”

“We willen zo bereiken dat mensen die ondersteuning nodig hebben, vaker dan nu kunnen meedoen aan de activiteiten in de buurt”, zegt Wielinga. “Zo leren zij meer mensen kennen en proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen risico lopen op eenzaamheid. Samenwerking tussen alle partijen in de buurt wordt veel belangrijker.”

Zorgvuldige overgang

Het contract gaat in per 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Inwoners houden de ondersteuning die ze nu krijgen totdat er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. “Zolang er geen gesprek is geweest, blijft het zoals het nu is”, zegt wethouder Mark de Man. “Voor deze gesprekken nemen we ruim de tijd. We gaan er van uit dat iedereen aan het eind van volgend jaar zo’n gesprek heeft gehad.”

Nieuwe werkwijze

Het afgelopen jaar sprak de gemeente over de nieuwe werkwijze met de zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliëntenraden en medewerkers van de vier gebiedsteams. Ook was er een (digitale) bijeenkomst met vrijwilligers van verschillende organisaties. Wethouder Gea Wielinga: “We merken dat er in verschillende dorpen al plannen worden gemaakt, die prachtig aansluiten bij de nieuwe opzet.”

Veelgestelde vragen over Inkoop Wmo-ondersteuning 2022

Het gaat om Individuele Begeleiding, Kortdurend verblijf, Dagbesteding en Hulp bij het Huishouden en Persoonlijke Verzorging. Het gaat niet om de Wmo-vervoerspas of de Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen, of de woningaanpassingen. Voor deze Wmo-voorzieningen verandert er niets.

In juli 2021 wordt bekend met welke hoofdzorgaanbieders de gemeente de nieuwe contracten gaat afsluiten vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 hebben we te maken met twee soorten Wmo ondersteuning:

  1. Hulp bij het Huishouden –> hieronder vallen Hulp bij het Huishouden 1 en 2;
  2. Begeleiding –> hieronder vallen Individuele Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging en Kortdurend Verblijf.

In de 4 gebieden komen hoofdaanbieders voor ‘Begeleiding’ en hoofdaanbieders voor Hulp bij het Huishouden.

De hoofdaanbieder sluit zelf contracten met andere zorgaanbieders om alle soorten Begeleiding en/of Hulp bij het Huishouden te kunnen bieden.

Dat is nu nog niet bekend. De zorgaanbieder moet meedoen aan de aanbesteding. Dat kan op twee manieren:

  1. Hij kan zelf proberen om hoofdzorgaanbieder te worden óf
  2. hij kan een contract sluiten met een andere hoofdaanbieder.

Rond juli 2021 komt hier duidelijkheid over.

Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt te zijner tijd een uitnodiging voor een gesprek. Blijkt uit het gesprek dat je nog steeds hulp nodig hebt, dan wordt dit aan je toegekend.

Zolang het gesprek niet heeft plaats gevonden, blijft het zoals het nu is.

Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt in de tweede helft van 2021 een uitnodiging voor een gesprek, daarin wordt met het gebiedsteam en/of de nieuwe aanbieder bekeken hoe de ondersteuning eruit zal zien.

Dat is wel waarschijnlijk, tot uiterlijk 1 januari 2023 of een eerdere datum als de indicatie eerder afloopt. Als je daarna nog ondersteuning nodig hebt , krijg je  mogelijk te maken met een andere hoofdaanbieder. Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je huidige zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

De Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO) is er voor de inwoner. Zij helpen je graag bij het maken van goede keuzes als je ondersteuning nodig hebt. Zij kunnen je ook begeleiden bij gesprekken.

Omdat per 1 januari 2022 de nieuwe contracten ingaan, is het niet handig om nu nog indicaties af te geven die over die datum heen gaan. Je hoeft zelf niets te doen. Je blijft je zorg ontvangen tot het gesprek met het gebiedsteam en/of hoofdzorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

Je krijgt in de tweede helft van 2021 een uitnodiging voor een gesprek, daarin wordt met het gebiedsteam en/of hoofdaanbieder bekeken hoe de ondersteuning eruit zal zien per 1 januari 2022.

Ja, een vertegenwoordiger van de adviesraden maakt deel uit van de beoordelingscommissie.

We willen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het gewone dagelijkse leven. Dat betekent dichtbij huis, met de buurtbewoners. Ook als je een beperking hebt. Meedoen en mensen kennen voorkomt eenzaamheid. Dorpshuizen en vrijwilligersactiviteiten zijn daar belangrijk bij. We vragen daarom aan de zorgaanbieders de samenwerking te zoeken.

Ja, dat blijft gelijk. Je kunt voor alle ondersteuningsvragen terecht bij het gebiedsteam. Omdat Hulp bij het Huishouden (HH) een vaak eenvoudige vraag is, kun je vanaf 2022 daarvoor ook rechtstreeks bij de zorgaanbieder HH terecht. Dat is wel zo efficiënt.

je kunt je vraag stellen via het contactformulier op deze website. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de Gebiedsteams of met het Klant Contactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0515.