Windpark Nij Hiddum Houw

Gepubliceerd op .

De besluitvorming rond de deelname aan windpark Nij Hiddum Houw is weer een stapje verder. Het college van Súdwest-Fryslân adviseert de gemeenteraad positief over de aankoop van 50% van de aandelen in de BV van de huidige eigenaar Vattenfall.
Op 3 maart 2022 neemt de gemeenteraad een definitief besluit. De overdracht van de aandelen vindt plaats na de oplevering van de molens.

Windmolens bij Cornwerd

Afgelopen periode hebben de initiatiefnemers samen met de deelnemers aan de Omgevingsraad (OAR) afspraken vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. In de Omgevingsadviesraad hebben (vertegenwoordigers van) omwonenden zitting, evenals dorpsbelangen en de recreatieve sector. Op dit moment zijn de gemeente en Wetterskip Fryslân in gesprek met een werkgroep binnen de OAR over de uitwerking van de overeenkomst, waaronder financiële participatie. Waar de gemeente 50% van de aandelen over wil nemen opteert Wetterskip Fryslân voor de andere helft. Hierover wordt in april besluitvorming verwacht.

Lokale verdeling van lusten, lasten en zeggenschap

Uit het burgerparticipatietraject, dat we in 2020 in de gemeente hielden, over de toekomst van duurzame energieopwek in Súdwest-Fryslân kwam onder andere naar voren dat:

  • inwoners bij duurzame energieopwek een regierol voor de overheid zien,
  • inwoners vragen om rechtvaardigheid en oog voor een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap.

De gemeente wil met de voorgenomen aankoop van de aandelen voorkomen dat de lusten van de windmolens buiten de regio terecht komen. Straks vloeien de opbrengsten van de windmolens dus terug naar de mienskip en gaan naar concrete projecten die de leefomgeving in de gemeente verbeteren.

Hoe verder

Na de definitieve besluitvorming word je verder geïnformeerd. We starten eind dit jaar met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Zodra de data hiervan bekend zijn laten we dit weten.

Heb je vragen?

Stel je vraag via ons contactformulier.