Wijk Eiland, Sneek gaat op de schop

Gepubliceerd op in Wonen in Súdwest-Fryslân, Sneek - Het Eiland.

Gemeente Súdwest-Fryslân en woningcorporatie Elkien maken de wijk Het Eiland in Sneek klaar voor de toekomst. Als de gemeenteraad op 14 maart instemt met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, kan Elkien het plan uitvoeren. Elkien sloopt dan de 322 oude huizen en bouwt er ongeveer 386 moderne, sociale huurwoningen voor terug.

Extra sociale huurwoningen

“Het Eiland is een prachtlocatie op steenworp afstand van het centrum van Sneek. We hebben een tekort aan sociale huurwoningen in heel Nederland, maar zeker ook in onze gemeente. Ik ben enthousiast dat we op het Eiland samen met Elkien de sociale huurwoningen niet alleen verbeteren maar er ook ongeveer 60 extra huurwoningen aan toe kunnen voegen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van onze inwoners voor meer sociale huurwoningen in Súdwest-Fryslân. Wel moeten we met uitbreiding goed kijken naar parkeeroplossingen en voldoende groen in de wijk zodat het fijn wonen blijft op Het Eiland.” Vertelt wethouder Michel Rietman.

Elkien investeert fors in de gemeente Súdwest-Fryslân

Directeur-bestuurder Peter van de Weg van Elkien: “Wij investeren de komende jaren fors in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast 384 woningen op Het Eiland, realiseren we 28 appartementen op Het Perk in Sneek in 2024. Elkien vindt het belangrijk bij te dragen aan een betere wereld. Beide projecten voldoen dan ook volledig aan de huidige eisen voor duurzaamheid. Dat geldt natuurlijk ook voor de 222 woningen die we dit jaar in Sneek verbeteren.”

Eerste woningen halverwege 2024 gesloopt

Omdat Elkien zoveel huizen sloopt en opnieuw bouwt, is het gebied opgedeeld in vier delen. Van mei tot juli 2024 worden in deel 1 de oude huurwoningen (circulair) gesloopt. Daarna wordt fundering aangelegd zodat begin 2025 de nieuwbouw al start. De sloop van het tweede deel staat gepland in 2025. Zo wordt stap voor stap de komende jaren een groot deel van de woningen van Elkien op Het Eiland opnieuw gebouwd.

Overlast in en om de wijk

De sloop en nieuwbouw zorgt voor overlast in de wijk en op de route naar de wijk. Wanneer het uitvoeringsplan klaar is, stemt Elkien dit met bewoners en omwonenden af. Met het bestuur van de Bonifatiusschool en de kinderopvang heeft Elkien al overleg. Elkien wil de overlast van de sloop en nieuwbouw zoveel mogelijk beperken. Daarom is ervoor gekozen om waar mogelijk prefab woningen te bouwen. Dan zijn er minder verkeersbewegingen van en naar Het Eiland.

Parkeren, groen en duurzaam verwarmen

De gemeente ziet deze ingrijpende herbouw als kans om de wijk ook verder goed in te richten. Bijvoorbeeld door naast woningen de straten logisch aan te leggen zodat er voldoende ruimte is voor parkeerplaatsen, wandelpaden en groen. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een warmtenet in deze wijk. Daarmee kunnen bewoners hun huizen duurzaam verwarmen. De nieuwe woningen op het Eiland zijn goed geïsoleerd en daarmee erg geschikt voor deze manier van verwarmen.