Contact

Welke wijken in Súdwest-Fryslân worden aardgasvrij? Transitievisie Warmte ligt ter inzage

Voor 2030 wil gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte die Súdwest-Fryslân deze week als een van de eerste gemeentes in Nederland voor haar inwoners ter inzage legt en die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. Dat is een flinke uitdaging maar klinkt nog ver weg. De eerste stap daarin is dat in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Voor Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000. Dat betekent, wijk voor wijk, woningen isoleren en gebruik maken van duurzame warmte en elektriciteit. De wijken die Súdwest-Fryslân nu voor ogen heeft, staan in de Transitievisie Warmte.

Inzien van de stukken?

De Transitievisie Warmte kun je inzien tot en met 28 juli 2021. Dit kan bij het gemeentelijk loket in Sneek (Markstraat 8). Je kunt het document ook digitaal inzien. Meer informatie over aardgasvrije wijken en de klimaatuitdagingen in Súdwest-Fryslân vind je op www.duurzaamsudwestfryslan.nl.

Wil je reageren?

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk reageren. Deze zienswijze kun je sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Jouw reactie kan alleen in behandeling worden genomen als je ondertekent met naam en adres. Wil je je zienswijze mondeling (in verband met Corona via telefoon of in een digitaal gesprek) doorgeven? Dat kan door het maken van een afspraak met meneer P. Dijkstra of M. de Wit via het algemeen telefoonnummer 14 0515. In verband met het inplannen van een gesprek vragen wij u om dit vóór 14 juli 2021 te doen.