Gepubliceerd op in Nieuws.

Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ organiseert Week van de Tweede Wereldoorlog

Van 25 tot en met 29 april vindt in het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward de Week van de Tweede Wereldoorlog plaats. Elke avond is er een lezing en overdag zijn doorlopend filmfragmenten te zien. Kinderen en volwassen kunnen op dinsdag- en vrijdagmiddag in de bibliotheek met een Virtual Reality bril een experience beleven over dit thema. Ook wordt een boekje gepresenteerd met archiefbronnen en literatuur in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Lezingen

  • Op maandagavond 25 april trapt Otto Kuipers af met een lezing over de Onderduikkaarten in Fryslân.
  • Dinsdagavond 26 april vertelt Marre Sloots het verhaal van het huisje ‘De Terrorist’ op Ameland, waar familieleden van verzetsstrijders na de oorlog vakantie konden vieren.
  • Woensdagavond 27 april geeft Catharinus van der Werf een lezing getiteld ‘Libje foar en mei elkoar’.
  • Donderdagavond 28 april geven Ds. Gerrit J.D. de Haan en de Stichting Titus Brandsmamuseum een lezing met een documentaire over het leven van Titus Brandsma. Een actueel thema in verband met de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei aanstaande.
  • Vrijdagavond 29 april geven Nena Huizinga en René Rispens een lezing over de evacués die vanuit Zuid- en Midden-Nederland naar Fryslân kwamen.

De lezingen starten elke avond om 19.00 uur en zijn gratis bij te wonen. Aanmelden gaat via de website van De Tiid.

Bronnenboekje

Op donderdag 28 april vindt de overhandiging van de onderzoeksgids ‘Sporen van de Tweede Wereldoorlog’ Archiefbronnen en literatuur in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân plaats. Om 19.00 uur krijgen Rixt Heegsma (directeur bibliotheek), wethouder De Jong (De Fryske Marren) en wethouder Bauke Dam (Súdwest-Fryslân) het bronnenboekje uitgereikt. Deze gids is een wegwijzer in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. De kern van deze gids vormen de overzichten van archiefmateriaal in de secretariearchieven van de 15 voormalige gemeenten, die berusten in ‘De Tiid’. Bovendien is een literatuuroverzicht opgenomen. Een groot deel van de boeken uit dit overzicht zijn in deze week te vinden op de thematafel van de Bibliotheek.

Glas in lood ramen

In het historisch deel van het voormalige stadhuis complex zijn twee zeer bijzondere glas-in-loodramen te zien. Deze ramen zijn een geschenk van gemeente Weesp (nu onderdeel van de gemeente Amsterdam) voor de hulp vanuit Bolsward tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Titus Brandsma

Dit jaar op 26 juli is het precies 80 jaar geleden dat pater Titus Brandsma de dood vond in concentratiekamp Dachau. Op 27 juli 2022 organiseert Museum De Tiid een grote overzichtstentoonstelling over zijn bijzondere levensverhaal. Voor deze tentoonstelling is De Tiid op zoek naar bijzondere objecten en verhalen, voorwerpen, dagboeken, brieven, foto’s of andere documenten. Deze kunnen op 28 april van 13:00 tot 17:00 gebracht worden in de Titus Brandsmazaal in De Tiid. 

Organisatie

De organisatie van de Week van de Tweede Wereldoorlog is in handen van de Stichting Historisch Centrum Westergo (Museum De Tiid), de Bibliotheek Mar en Fean en het gemeentearchief Súdwest-Fryslân, die allemaal gevestigd zijn in ‘De Tiid’.

Het volledige programma is te vinden op de website van De Tiid.
Let op: op woensdag 27 april is De Tiid gesloten in verband met Koningsdag. De lezing ’s avonds gaat wel door.