Contact

Waterwoningen in plaats van appartementen in Houkepoort Sneek

De gemeente heeft het voornemen om in Houkepoort Sneek waterwoningen te realiseren in plaats van een 25 meter hoog appartementengebouw. Portefeuillehouder Mark de Man gaat hier op korte termijn over in gesprek met de bewoners van de wijk.

Realisatie appartementen niet haalbaar

In het huidige bestemmingsplan is een woontoren met 15 appartementen opgenomen. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de realisatie van een dergelijk gebouw geen haalbare kaart is. Door het grote aanbod van appartementen in Sneek en de relatief hoge verkoopprijzen van de nieuwe appartementen in Houkepoort, is het de ontwikkelaar niet gelukt om voldoende belangstelling voor de plannen te genereren.

Experimentele woningbouw

De gemeente is daarom gaan werken aan een voorstel voor experimentele woningbouw in de vorm van waterwoningen. Deze populaire vorm van wonen past goed binnen de waterrijke woonwijk en heeft daarnaast veel minder impact op de nabije omgeving dan een 25 meter hoog appartementengebouw. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van vrij uitzicht of het privacy-aspect van de omliggende woningen. INBO architecten uit Heerenveen heeft een eerste ontwerpschets gemaakt voor de zeven waterwoningen op de oorspronkelijke locatie van het appartementengebouw.

Portefeuillehouder Mark de Man: “Het bouwen van experimentele woningen is tegenwoordig enorm populair. Wij zien de mogelijke komst van de waterwoningen in Houkepoort dan ook als een waardevolle toevoeging aan onze woningvoorraad. De plannen komen bovendien tegemoet aan onze ambities, namelijk flexibiliteit, zuinig ruimtegebruik, vernieuwing en duurzaamheid.”

Digitale bewonersbijeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders wil graag weten hoe de bewoners van Houkepoort denken over de plannen. De wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan mag pas in gang worden gezet als de voorgenomen plannen met hen zijn besproken. Portefeuillehouder Mark de Man en projectmanager Frans Tolsma gaan daarom tijdens een digitale bijeenkomst in gesprek met de bewoners over de plannen. Zij kunnen de uitnodiging hiervoor binnenkort op hun deurmat verwachten.