Vrijheid in verbondenheid

Gepubliceerd op

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan – persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar weer ontmoeten. Het feit dat we weer bijeen mogen komen, wil niet automatisch zeggen dat we ons ook verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid.

Het jaarthema voor de herdenkingen en vieringen is dit jaar Vrijheid in verbondenheid. Hiermee benadrukt het Nationaal Comité dat onze vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen.

Herdenking Sneek

Bij het Nationaal Monument wordt na de ‘Last Post’ om klokslag 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen, waarna het Wilhelmus zal klinken. Daarna spreekt burgemeester Jannewietske de Vries en draagt een leerling van de adoptieschool 2022, een gedicht voor. Vervolgens vindt de kranslegging plaats door het gemeentebestuur, organisaties en particulieren.

Joodse gedenksteen

Daarna wandelt de stoet in gepaste stilte via Marktstraat, naar de stadhuistuin naar de Joodse gedenksteen waar de herdenking wordt voortgezet. Op de gedenksteen staan de namen vermeld van de in Sneek woonachtige Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Fries volkslied

Bij de gedenksteen spreken een afgevaardigde van de Joodse gemeenschap in Sneek en een leerling van de adoptieschool. Na de kranslegging en het leggen van bloemen en steentjes klinkt ter afsluiting het Fries volkslied.

Overige locaties herdenkingen

Ook in onze gemeente vindt op verschillende locaties een herdenking plaats. Wil je weten of er in jouw dorp of stad een herdenking is? Ga voor meer informatie naar de lokale organisaties.