Contact

Voorlopige gunning Wmo-begeleiding in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân wil vanaf volgend jaar een contract sluiten met AtHomeFirst Friesland BV en het samenwerkingsverband Alliade en GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding. Dit geldt voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Het gaat nu eerst om de voorlopige opdrachtverlening. Als er geen bezwaar wordt gemaakt is deze op 22 juli aanstaande definitief.

Ondersteuning in dorpen en wijken

Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben deze blijven houden. En dat er goed gekeken wordt hoe de ondersteuning het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en het dagelijkse leven van mensen. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt.

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert. Dit in samenwerking met andere zorgaanbieders die nu vaak ook al werkzaam zijn in het gebied.

Het is de bedoeling dat AtHomeFirst Friesland B.V. deze ondersteuning gaat coördineren in Bolsward e.o. en Sneek-Noord. Het samenwerkingsverband Alliade en GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in het Buitengebied en in Sneek-Zuid.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent overigens niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Het is de bedoeling dat er eerst een gesprek plaatsvindt met de mensen. Deze gesprekken starten na de zomer en duren tot eind 2022. Mensen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Zolang er nog geen gesprek is geweest, houden mensen de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.

Huishoudelijke Hulp vanaf 2022

Ook voor de Huishoudelijke Hulp zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf volgend jaar gaan Suver Thús en Axxicom Thuishulp zorgen voor de Huishoudelijke Hulp in Súdwest-Fryslân. Voor de meeste mensen met huishoudelijk hulp geldt dat ze de hulp houden die ze nu ook hebben.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de Wmo en huishoudelijke hulp in Súdwest-​Fryslân vind je in de publicatie over de Wmo-ondersteuning.