Contact

Heeft jouw sportclub of vereniging moeite om financieel rond te komen door de coronacrisis?

Vraag dan nu een subsidie aan uit het coronafonds!

Heeft jouw organisatie of sportclub financiële steun nodig? Kijk dan of jullie een subsidie kunnen krijgen uit het coronafonds. Wij hebben namelijk ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar voor maatschappelijke organisaties en sportclubs in de gemeente. Met dit fonds willen we voorkomen dat organisaties, maar ook dorpshuizen, MFC’s en sportkantines de coronacrisis niet overleven.

Lees de voorwaarden en vraag de subsidie aan.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) en sportclubs die het financieel moeilijk hebben kunnen een subsidie aanvragen uit het coronafonds. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen en culturele verenigingen. Maar ook kunnen (pachters van) dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines een subsidie aanvragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Er zijn belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, waaronder:

  • De organisatie of sportclub moet kunnen laten zien dat een negatief (bedrijfs)resultaat is ontstaan door de coronamaatregelen. Dit bedrag moet je niet kunnen betalen vanuit de reserves van de sportclub of organisatie.

Je kunt voor jouw organisatie een subsidie aanvragen voor 2020 én voor 2021. Let op! Aanvragen voor het jaar 2020 moeten uiterlijk 1 juli 2021 worden ingediend.

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.