Contact

Volg de gemeenteraad.

De gemeenteraad rondt dit vergaderjaar bijna af. Maar bespreekt voor de zomer nog een aantal belangrijke onderwerpen:

  • Maandag 28 juni bespreekt de commissie DSO de ambitie voor De Potten, het verkeersonderzoek Offingawier en de gebiedsvisie Het groene hart van Bolsward.
  • Maandag 5 juli is er een informerende bijeenkomst over de business case, het bedrijfsplan voor werkleerbedrijf Empatec.
  • Woensdag 7 juli vergadert de gemeenteraad en bespreekt dan onder andere de bestemmingsplannen voor de Hemelumer Hoeve en bedrijventerrein De Hemmen III in Sneek. Tijdens deze vergadering wordt ook de heer Fried Didden geïnstalleerd als raadslid voor de fractie De Wind. Hij vervangt de heer De Wind. Het is een tijdelijke vervanging vanwege ziekte.
  • Donderdag 8 juli komt de gemeenteraad opnieuw bijeen. Dan staat de Koersnota 2022 op de agenda. De koersnota is de basis voor de begroting van de gemeente die in het najaar gemaakt wordt. Welke onderwerpen zijn belangrijk het komende jaar?

Je kunt de vergaderingen vanaf 19.30 uur live volgen. Terugkijken (per onderwerp) kan ook.

Wist je dat…

  • …je tijdens Open Monumentendag op 11 september een kijkje kunt nemen in het Bestjoershûs, de plek waar de gemeenteraad vergadert. Je bent van harte welkom.
  • …je vanaf september weer Gast van de Raad kunt zijn. Hoe werkt het in de gemeenteraad? Wil je een kijkje nemen achter de schermen en kennismaken met raadsleden en het college van burgemeester en wethouders? Kijk hier voor meer informatie.
  • …er in maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn?

Mailinglijst gemeenteraad

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die je belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje wanneer de vergaderagenda’s bekend zijn.