Contact

Volg de gemeenteraad

Woensdag 31 maart is de eerstvolgende raadsvergadering. Onderwerpen die de raadsleden onder andere bespreken: bestemmingsplan Britswert, Hidaard, Itens, Kûbaard, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert en bedrijventerrein Wommels en het keuzedocument Empatec. Je kunt de vergadering vanaf 19.30 uur live volgen. Terugkijken kan ook.

Waarschijnlijk neemt de raad komende woensdag afscheid van raadslid Habtamu de Hoop (PvdA). Als vrijdag 26 maart bij de bekendmaking van de definitieve uitslag van de verkiezingen blijkt dat er geen kandidaten met voldoende voorkeursstemmen zijn, kan De Hoop voor de komende vier jaar als PvdA-kamerlid plaatsnemen op één van de 150 blauwe stoelen in de Tweede Kamer.

Inspreken

Je kunt niet inspreken bij raadsvergaderingen, maar wel bij commissievergaderingen. In commissievergaderingen worden onderwerpen voorbesproken voordat ze in de raadsvergadering komen. Laat de raadsleden weten wat je ergens van vindt. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om in te spreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden kan dit tijdens de vergaderingen in het Bestjoershûs in Sneek of digitaal vanuit uw eigen huis.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan

Inwoners kunnen bij Ynwenners oan it Wurd inspreken over onderwerpen die niet op de commissieagenda’s staan. Ynwenners oan it Wurd vindt op dit moment vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Woensdag 14 april is de eerstvolgende keer. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl.

Vermeld in de mail:

  • Het onderwerp dat je wil bespreken met de raadsleden
  • Jouw naam, adres en telefoonnummer

Mailinglijst gemeenteraad

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die jij belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje wanneer de vergaderagenda’s bekend zijn.