Contact

Volg de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt beslissingen over uw leefomgeving. Of het nu gaat om nieuwe fietspaden of wegen, het herinrichten van een gebied, hoe we de huishoudelijke hulp organiseren in Súdwest-Fryslân, welke culturele initiatieven subsidie krijgen en hoeveel geld we besteden aan openbare orde en veiligheid. Je kunt jouw stem laten horen door bijvoorbeeld in te spreken bij commissievergaderingen. Laat de raadsleden weten wat je ergens van vindt. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om in te spreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden kan dit tijdens de vergaderingen in het Bestjoershûs in Sneek of digitaal vanuit jouw eigen huis.

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die jij belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl. Dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje wanneer de vergaderagenda’s bekend zijn.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan

Inwoners kunnen bij ‘Ynwenners oan it Wurd’ inspreken over onderwerpen die niet op de commissieagenda’s staan. ‘Ynwenners oan it Wurd’ vindt op dit moment vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Woensdag 17 februari is de eerstvolgende keer. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl. Vermeld in de mail:

  • Het onderwerp dat je wilt bespreken met de raadsleden.
  • Je naam, adres en telefoonnummer.