Vogelgriep

Gepubliceerd op

In Parrega is bij een hobbyboer vogelgriep vastgesteld. Het gaat om het type H5.

  • Per 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven.
  • Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.
  • Meer informatie over de vastgestelde vogelgriep in Parrega lees je op de website van de Rijksoverheid.

Melding dode wilde vogels doorgeven

  • Vind je een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. 
  • Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat hoe je een melding van dode vogels kunt maken.

Vervoersverbod

  • Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Parrega.
  • Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Meer informatie

Wat moet je doen als je dode vogels vindt?

  • Op gemeentegrond: raak de vogel niet aan en meld de gevonden dode vogels. Kies bij de vraag “Waar gaat uw melding over” voor “Ongedierte, dood dier”. Onze medewerkers voeren de vogel(s) dan zo spoedig mogelijk en op een verantwoorde manier af.
  • Op eigen grond: raak de vogel niet aan. Stop het dode dier in een vuilniszak en lever het in bij de milieustraat in Bolsward. Hier staat een speciale bak voor vogels.